HOTĂRÂRE nr. 473 din 4 iunie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 19 iunie 2014  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 36 alin. (2) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și
  persoanelor vârstnice,
  Teodor Codrin Scutaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru dialog social,
  Alexandra Patricia Braica,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Constantin Niță
  Ministrul delegat pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 4 iunie 2014.Nr. 473.  +  AnexaNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvențiide învățământ superior