DECIZIE nr. 496 din 11 iulie 2006pentru aprobarea Normelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 19 iulie 2006  În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere
  a Spălării Banilor,
  Adriana Luminița Popa
  București, 11 iulie 2006.Nr. 496.  +  AnexăNORMEprivind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism,standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoarecare nu sunt supuse supravegherii unor autorități