ORDIN nr. 346 din 8 august 2006pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 18 august 2006  Având în vedere Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. D.G./2.980/2006,în temeiul prevederilor art. 246 alin. (2) și ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Cristian Vlădescu
  București, 8 august 2006.Nr. 346.  +  AnexăNORME privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relații contractualecu casele de asigurări de sănătate