ORDIN nr. 1.369 din 12 septembrie 2018privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 25 septembrie 2018  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. 8.432 din 24.08.2018 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură;– prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 lit. A.f) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabilește caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit comercial în afara celor stabilite prin prezentul ordin este interzisă.  +  Articolul 3În sensul prezentului ordin, termenii și simbolurile de mai jos au următoarea semnificație:a) a = latura ochiului;b) tex = finețea firului;c) L/Lp = lungimea/lungimea posădită;d) H/Hp = înălțimea/înălțimea posădită.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21 august 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dănuț Alexandru Potor,
  secretar de stat
  București, 12 septembrie 2018.Nr. 1.369.  +  ANEXĂ
  Caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele marine și continentale
  I. Uneltele de pescuit admise la pescuitul comercial în apele continentale, cu excepția amenajărilor piscicole:A. Unelte de pescuit de tip setcă:1. setci simple;2. setci compuse (ave);3. setci fixe;4. setci în derivă.B. Unelte de pescuit de tip capcană:1. vintir;2. talian;3. talian de baltă;4. cuști pentru crustacee;5. talianul submersibil.C. Unelte de pescuit filtrante:1. năvod;2. tifan;3. voloc.D. Unelte de pescuit tradiționale:1. prostovol;2. halău;3. chipcel;4. trandadaie;5. lăptaș;6. pripon.II. Uneltele de pescuit admise la pescuitul comercial în apele marine:A. Unelte de pescuit de tip setcă:1. setci simple;2. setci compuse (ave);3. setci fixe;4. setci în derivă.B. Unelte de pescuit de tip capcană:1. talian marin;2. talian submersibil;3. cuști pentru pescuit guvizi;4. cuști pentru capturat rapană.C. Unelte de pescuit filtrante/tractate:1. plasă pungă;2. traul pelagic;3. năvod;4. beam-traul;5. dragă hidraulică.D. Unelte de pescuit cu cârlige:1. paragată.E. Unelte de pescuit tradiționale:1. voltă;2. țaparină.III. Pescuit fără unelte: recoltarea manuală a rapanei, midiei și stridieiIV. Definiții și caracteristici ale uneltelor de pescuit la pescuitul comercial în apele continentale și marine:1. plasă - rețea de fire textile care are următoarele elemente caracteristice și dimensionale de gabarit: diametrul firului (se măsoară în „mm“), mărimea laturii ochiurilor de plasă (se măsoară în „mm“), finețea firului (se măsoară în „tex“), lungimea și lățimea (se măsoară în „m“);2. setcă fixă - unealtă de pescuit de tip rețea, simplă sau compusă (fără sirec, cu sirec), care se instalează în șiruri de zeci până la sute de metri, numite „lave“, care sunt ancorate prin diverse metode și rămân în același loc în care au fost amplasate pe toată durata procesului de pescuit;3. setcă în derivă - unealtă de pescuit de tip rețea, simplă sau compusă, a cărei derivă se produce datorită efectului curenților apei și al vântului asupra ambarcațiunii de care este legată unealta de pescuit;4. setcă simplă - unealtă de pescuit de tip rețea, formată dintr-un singur perete de plasă, cu diferite mărimi ale laturilor ochiurilor de plasă, care reține peștele prin agățare și încurcare și este prevăzută cu elemente de armare: plutitoare și greutăți;5. setcă compusă (cu sirec, avă) - unealtă de pescuit de tip rețea, formată dintr-o setcă simplă și din 1-2 pereți de plasă, cu mărimea laturilor ochiurilor de plasă mult mai mare decât la setca simplă, numite sirecuri, care reține peștele prin agățare și încurcare și este prevăzută cu elemente de armare: plutitoare, greutăți.a) Caracteristicile tehnice ale setcilor în apele continentale:
  Nr. crt.Tipul unelteiLatura ochiurilor de plasă: a/2a (mm)TexLp (m)Hp (m)Sirec
  a (mm)TexLpHp
  1.Setci simple pentru oblete12-30/24-605035-37,51,34-1,57....................
  2.Setci simple pentru scrumbie30-38/60-765045-504,5-6,0.....................
  32-40/64-805035-37,52,46-3,36....................
  32-40/64-807635-37,52,70-3,00....................
  32-40/64-8010035-37,52,70-3,00....................
  3.Setci simple (fără sirec)40-55/80-1107635-37,52,80-3,85....................
  40-60/80-12010035-37,52,80-3,10....................
  45-60/90-12016035-37,52,80-3,10....................
  50-75/100-15022035-37,52,80-3,85....................
  50-75/100-15024035-37,52,80-3,00....................
  4.Setci compuse pentru oblete12-30/24-605035-37,51,34-1,572802402705,50
  5.Setci compuse pentru scrumbie30-40/60-805045-504,5-6,0280340505-5,5
  32-40/64-805035-37,52,46-3,362803403004,50
  32-40/64-807635-37,52,70-3,00
  32-40/64-8010035-37,52,70-3,00
  6.Setci compuse (cu sirec)40-55/80-1107645-502,8-3,85300340503,00
  40-60/80-12010045-502,8-3,85300340503,00
  40-55/80-1107635-37,52,80-3,852803403004,50
  40-60/80-12010035-37,52,80-3,10
  45-60/90-12016035-37,52,80-3,10
  60-100/120-20020045-502,8-3,85300420503,00
  b) Caracteristicile tehnice ale setcilor în apele marine:
  Nr. crt.Tipul unelteiLatura ochiului a/2a (mm)Finețea firului (tex)Lp (m)Hp (m)
  1.Setci pentru calcan200/400mai mic decât 16035-37,52,00
  2.Setci pentru rechin100-120/200-240mai mic decât 34035-37,52,00
  3.Setci pentru scrumbie și chefal32-40/64-805035-37,52,46-3,36
  32-40/64-807635-37,52,70-3,00
  32-40/64-8010035-37,52,70-3,00
  4.Setci pentru guvid10-12/20-247635,001,00
  6. unelte de pescuit de tip capcană - unelte de pescuit staționare, confecționate din plasă, prevăzute cu elemente de armare și fixare, fixate de substrat, care barează drumul de deplasare al peștilor, dirijându-i într-un spațiu delimitat. Elementele caracteristice sunt: aripa, care dirijează peștele, oborul, care reține peștele dirijat într-un spațiu limitat, și camera de prindere care reține peștele;7. vintir - unealtă de pescuit de tip capcană închisă, formată din unul sau mai multe spații complet delimitate și 1, 2, 3 aripi de dirijare a peștelui.  +  Caracteristici tehnice:
  Părți componentea (mm)TexLp (m)Hp (m)
  Aripă35-403404-8H apă
  Camera I32-40340  
  Camera II32-40340  
  Sac de colectare32-40420  
  Părți componentea (mm)TexLp (m)Hp (m)
  Aripă40-504204-8H apă
  Camera I50-55420  
  Camera II50-60420  
  Sac de colectare50-60666  
   +  Caracteristicile tehnice ale vintirului de Razim:
  Părți componentea (mm)TexLp (m)Hp (m)
  Aripă403408-10H apă
  Camera I40420
  Camera II40420
  Sac de colectare40666
  8. talian de baltă - unealtă de pescuit de tip capcană mixtă, care se folosește la pescuitul în apele stătătoare adânci, de cel puțin 2-3 m, formată din aripă, obor și camere de prindere.  +  Caracteristici tehnice:
  Părți componentea (mm)TexLp (m)Hp (m)
  Aripă32-50320-42028H apă
  Obor35320-42017 
   +  Caracteristici tehnice:
  Părți componentea (mm)TexLp (m)Hp (m)
  Aripă40-50340-66626H apă
  Obor40-50340-66620 
  9. talian marin - unealtă de pescuit de tip capcană, de dimensiuni mari, care se instalează pe adâncimi de 5-12 m, formată dintr-o aripă, un obor și două camere de prindere (antecamera și cămara de prindere) dispuse simetric. Oborul și camera de prindere sunt instalate paralel cu țărmul. Aripa are rol de dirijare a peștelui, este confecționată din plasă cu o lungime de 300-500 m și este amplasată perpendicular pe direcția țărmului. Talianul marin se poate instala pe piloni sau flotori, în funcție de adâncimea apei.  +  Caracteristici tehnice:
  Părți componentea (mm)Tex
  Aripă18-22240
  Obor12240
  Antecamera10240
  Cameră de prindere7240
  10. cuști pentru capturat rapană - unealtă de pescuit de tip capcană închisă, staționară din PVC, prevăzută cu o gură de intrare prevăzută cu plasă cu următoarele caracteristici:– carcasă PVC: L = 340-450 mm; l = 240-300 mm; h = 300-400 mm;– gură de intrare rotundă cu diametru de 120 mm;– guler din plasă cu ochi de 22 mm;– lest de 1 kg;– găuri de filtrare cu diametrul de 35 mm;– urechi pentru prindere saulă;11. cuști pentru capturat guvizi - unealtă de pescuit tip capcană în care se introduce nadă, care are următoarele caracteristici tehnico-constructive: L = 55-80 cm, diametrul cercului de arc elicoidal de 25-50 cm, latura ochiului de plasă de a = 20 mm și finețea firului (tex) de 1-1,3 mm;12. cuști pentru capturat crustacee - unealtă de pescuit tip capcană, în care se introduce nadă, care are următoarele caracteristici tehnico-constructive: L = 0,40-3,00 m, diametrul de 30-50 cm, latura ochiului de plasă de 10 mm și finețea firului (tex) de 1,5 mm;13. năvod - unealtă de pescuit filtrantă înconjurătoare care se prezintă ca o plasă lungă, simetrică/asimetrică, prevăzută la mijloc cu sacul pentru reținerea peștelui (matiță);14. tifan - unealtă de pescuit filtrantă, fără matiță, având aspect de perete, cu lungimea între 50-100 m și este realizată din plasă cu aceeași mărime a laturii ochiurilor;15. voloc (bredină) - unealtă de pescuit filtrantă, fără matiță, mai scurtă decât tifanul (Lp = 40-60 m), cu înălțimea de 3-4 m și construită din plasă cu aceeași mărime a laturii ochiurilor, fiind folosită, în general, pentru pescuitul la mal;16. prostovol (șașma, năpastă, sacimă, plașcă) - unealtă de pescuit confecționată artizanal, formată dintr-o plasă tronconică, prevăzută la marginea exterioară cu greutăți de plumb care o trag la fundul apei și o strâng, formând în apă un sac în care este prins peștele;17. halău (crâsnic, năpatcă, cristaș, ciorpac, cereală, difan, leșnic, leșteu, rociu, scărțaș, comiheriu, posfat, prijineală, cucă, gale, macrică) - unealtă de pescuit alcătuită dintr-o plasă în formă de sac, legată la colțuri de capetele curbate și încrucișate a două nuiele sau vergele metalice și fixată de o prăjină lungă;18. chipcel (cârlionț, tirboc, cârstaș) - unealtă de pescuit cu aspect invers halăului, constituită dintr-o plasă prinsă pe un schelet de lemn sau metal, având forma unei linguri mari, care este utilizată pentru prinderea peștelui mărunt;19. trandadaie (furcă, steamp, cleștar) - unealtă de pescuit folosită la prinderea peștilor din gropile adânci de pe fundul apelor. Este formată din două bucăți de lemn de 2,30 m, prinse împreună la un capăt, lemnele putându-se mișca liber, iar cuiul de unire servind ca ax. Distanța maximă dintre capetele neunite ale lemnelor este de 3,20 m. Între lemne, în apropierea capătului de unire, există un altul, care nu lasă lemnele să se închidă. De lemne se leagă o frânghie, pe care se însforează o plasă cu ochiurile de 40 mm, prevăzută cu două sirecuri cu ochiuri de 170 mm. Marginea plaselor este semicirculară și însforată pe o frânghie dublă de 4 m, pe care se înșiră greutăți;20. lăptaș - unealtă de pescuit alcătuită din una sau mai multe plase legate în formă de sac cu gura foarte largă;21. plasă pungă - unealtă de pescuit de forma unui perete vertical din plasă cu care se înconjoară o anumită suprafață a apei, delimitând-o până la un anumit orizont, prevăzută cu elemente de armare (flotori, greutăți) care, după lansarea pe circumferința unui cerc, capătă forma unui cilindru. Pentru a reține aglomerarea de pește înconjurată, partea inferioară a uneltei se strânge prin punguire, închizând volumul de apă înconjurat. Este cea mai lungă unealtă de pescuit din plasă, având 200-1.000 m sau mai mult. Dimensiunile ochiului de plasă în zona de reținere a peștelui (priton) variază în funcție de specia de pește care reprezintă obiectul pescuitului;22. pripon - unealtă de pescuit pentru ape continentale, formată dintr-o frânghie orizontală numită linie principală (ana) de care sunt prinse cârligele, de mărime mijlocie, la distanțe de 2,6-4 m unul de altul, prin intermediul unor sfori verticale (petile) de 0,6 m lungime. Numărul maxim de cârlige pe pripon nu trebuie să depășească 50 de bucăți. Ca nadă se folosesc momeli naturale;23. traul pelagic - unealtă de pescuit de formă tronconică, echipată cu un sistem de armare propriu, tractat în masa apei cu ajutorul unei nave, prin intermediul elementelor de legătură (vaiere, intermediare, frâie).Pentru a reține selectiv peștii, dimensiunea ochiului de plasă de la cămașa sacului trebuie să fie de:a) a = 7-8 mm (2a = 14-16 mm) pentru șprot;b) a =10-12 mm (2a = 20-24 mm) pentru hamsie/stavrid;24. paragat - unealtă de pescuit cu cârlige, armată cu momeli naturale. Din punct de vedere constructiv paragatul este constituit dintr-o linie principală (ana) de care sunt prinse cârligele prin intermediul unor șnururi (petile) de lungimi și intervale de prindere variabile. Paragatele pot fi de fund sau pelagice (în masa apei). Numărul maxim de cârlige per paragat nu trebuie să depășească 100 de bucăți;25. paragat pentru rechin - unealtă de pescuit din frânghii și șnururi cu diametrul de 5,0 mm - anaua, respectiv 2,5 mm - petila. Cârligele vor fi numărul 3, confecționate din oțel inoxidabil. Lungimea petilelor va fi de 0,6 m, iar distanța dintre petile de 3 m;26. paragat pentru guvid - unealtă de pescuit din frânghii și șnururi cu diametrul de 2,5 mm - anaua, respectiv 0,5 mm - petila. Cârligele vor fi numărul 1, confecționate din oțel inoxidabil moale (pentru a se putea dezdoi atunci când se agață de pietre). Lungimea petilelor va fi de 0,25 m, iar distanța dintre petile de 0,5 m;27. voltă - unealtă de pescuit cu cârlige armate cu momeli naturale. Din punct de vedere constructiv volta este constituită dintr-o linie principală cu diametrul de 0,4-0,6 mm, echipată la unul din capete cu un plumb cu greutate de 60-100 g, deasupra căruia se leagă două cârlige, numărul 1 sau 2, prin intermediul unui fir cu lungimea de 8-10 cm și diametrul de 0,3-0,4 mm. Primul cârlig se leagă pe linia principală astfel încât acesta să se afle la același orizont cu plumbul, iar cel de-al doilea, la 1 cm deasupra nodului de legătură al primului cârlig pe linia principală;28. țaparină - unealtă de pescuit cu cârlige armate cu momeli artificiale. Din punct de vedere constructiv țaparina este constituită dintr-o linie principală cu diametrul de 0,3-0,5 mm, echipată la unul din capete cu un plumb cu greutatea de 80-100 g, deasupra căruia se leagă 10 cârlige numărul 2-4, prin intermediul unui fir cu lungimea de 4-5 cm și diametrul de 0,25-0,35 mm. Primul cârlig se leagă pe linia principală astfel încât curbura acestuia să fie la o distanță de 10 cm deasupra plumbului, iar următoarele, la o distanță de 12-14 cm deasupra nodului anterior;29. beam-traul - unealtă filtrantă de pescuit, tractată, care este constituită dintr-o traversă (țeavă metalică) sprijinită la extremități pe două tălpici metalice, respectiv prin partea de plasă (sacul de colectare constituit din capac, talpă și laterale). Traversa și tălpicile reprezintă scheletul-cadru pe care se prinde partea de plasă care, la rândul ei, este fixată la partea anterioară a tălpii pe un schelet de rezistență (frânghie, cablu sau lanț) care are rolul de a antrena și dirija spre zona de concentrare a sacului obiectul pescuitului. Partea de plasă este realizată din panouri cu latura ochiului de 50-55 mm pentru a permite filtrarea exemplarelor imature;30. talian submersibil - unealtă de pescuit tip capcană folosită la pescuitul staționar, la pescuitul în apele marine și continentale.31. dragă hidraulică - instrument utilizat pentru capturarea Chamelea gallina (vongola) reprezentat de dragă clasică, care, în plus, mai este echipată la partea anterioară cu un sistem de ștuțuri prin care sunt dirijate jeturi de apă sub presiune. Corpul dragei este realizat dintr-un cadru metalic dreptunghiular acoperit cu o plasă sau bare dispuse la o distanță de 10-12 mm între ele. La partea anterioară, draga prezintă o lamă cu rol de dirijare spre interiorul dragei a organismelor dislocate de jetul de apă.
  V. Condiții de folosire a uneltelor de pescuitA. Condiții generale de folosire a uneltelor de pescuit:a) obligativitatea montării de mărci furnizate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură pe uneltele de pescuit, înscrise în licența de pescuit comercial;b) uneltele de pescuit admise la practicarea pescuitului comercial sunt cele înscrise în licența de pescuit (tip, nr. , cod, zonă).B. Condiții specifice:a) în Marea Neagră talienele se montează la o distanță de cel puțin 2 Mm (mile marine) între ele;b) în Marea Neagră setcile se amplasează la o distanță de cel puțin 1 Mm față de uneltele de pescuit tip talian;c) la pescuitul comercial sunt obligatorii marcarea uneltelor de pescuit, precum și semnalizarea poziției uneltelor de pescuit cu balize (flotor);d) pentru protecția talienelor prin evitarea intersectării accidentale a navelor și ambarcațiunilor de pescuit se impune necesitatea semnalizării talienelor cu sisteme specializate instalate la capătul de larg al talianului, la o distanță de 30 m de acesta;e) pe timpul pescuitului poziția lavelor de paragate și setci va fi semnalizată prin elemente flotante vizibile de la distanță;f) utilizarea beam-traulului și a dragei hidraulice se poate face cu respectarea strictă a următoarelor condiții:– asigurarea selectivității uneltei până la nivelul filtrării exemplarelor imature;– monitorizarea permanentă a efectelor exploatării asupra biotopurilor și biocenozelor marine;g) folosirea beam-traulului în ariile marine protejate se face în conformitate cu prevederile planurilor de management și a regulamentelor de administrare a acestora;h) folosirea dragei hidraulice este permisă doar în afara ariilor naturale protejate;i) talianul submersibil poate fi folosit pentru pescuitul staționar în zona costieră a litoralului românesc al Mării Negre, cu condiția:1. îmbunătățirii selectivității uneltei prin menținerea dimensiunilor minime legale a laturii ochiurilor de plasă de la camera de prindere;2. monitorizării permanente a capturii pentru stabilirea avantajelor implementării talianului submersibil în practicarea unui pescuit selectiv - nedistructiv asupra populației piscicole;j) talianul submersibil pentru ape continentale se instalează la adâncimi de 2-8 m și este format din cameră de prindere, adaptor, obor și aripa de mal:(i) camera de prindere are formă cilindrică și este confecționată din plasă de tip dynema, polietilenă (PE) sau nailon. Plasa este posădită pe opt cercuri de aluminiu cu diametrul de 1.500 sau 2.900 mm. Ultimele patru cercuri ale camerei de prindere sunt fixate pe suporți din aluminiu de două pontoane care se pot umple cu aer cu ajutorul unui compresor, astfel încât camera de prindere să ajungă ușor la suprafață;(ii) adaptorul este prevăzut cu plasă la partea superioară și inferioară și face trecerea între obor și camera de prindere. Plasa din care este confecționat adaptorul este de tip PE sau nailon cu latura ochiului egală cu latura ochiului de la obor;(iii) oborul este confecționat din două bucăți de plasă tip PE sau nailon, posădite la partea superioară pe frânghia plutitoarelor, iar la partea inferioară pe frânghie cu inserție de plumb, având câte două aripioare la intrarea în obor și la intrarea în adaptor;(iv) aripa de la mal, având rol de dirijare a peștelui, este confecționată din plasă tip PE sau nailon, posădită la partea superioară pe frânghia plutitoarelor fără săgeată, iar la partea inferioară pe frânghie cu inserție de plumb fără săgeată. Lungimea și numărul panourilor de plasă care alcătuiesc aripa de la mal sunt variabile în funcție de necesități;(v) accesoriile pentru armarea și instalarea talianului submersibil sunt: ancore, flotori pontoane, furtun pentru umplerea pontoanelor cu aer, compresor de aer, frânghii din PA cu diferite diametre, motopompă.
  Părți componenteDimensiune
  Aripa de mallatura ochiului a = 22 până la 40 mm
  Oborlatura ochiului a = 40, 45 sau 50 mm
  Adaptorlatura ochiului a = 40, 45 sau 50 mm
  Camera de prinderelatura ochiului a = 30, 35 sau 40 mm
  k) talianul submersibil marin se instalează la adâncimi de 3-14 m și este format din camera de prindere, adaptor, obor și aripa de mal, astfel:(i) camera de prindere are formă cilindrică și este confecționată din plasă de tip dynema, polietilenă (PE) sau nailon. Plasa este posădită pe opt cercuri de aluminiu cu diametrul de 2.900 mm. Ultimele patru cercuri ale camerei de prindere sunt fixate pe suporți din aluminiu de două pontoane care se pot umple cu aer cu ajutorul unui compresor, astfel încât camera de prindere să ajungă ușor la suprafață;(ii) adaptorul este prevăzut cu plasă la partea superioară și inferioară și face trecerea între obor și camera de prindere. Plasa din care este confecționat adaptorul este de tip PE sau nailon, cu latura ochiului egală cu latura ochiului de la obor;(iii) oborul este confecționat din două bucăți de plasă tip PE sau nailon, posădite la partea superioară pe frânghia plutitoarelor, iar la partea inferioară pe frânghie cu inserție de plumb, având câte două aripioare la intrarea în obor și la intrarea în adaptor;(iv) aripa de la mal, având rol de dirijare a peștelui, este confecționată din plasă tip PE sau nailon, posădită la partea superioară pe frânghia plutitoarelor fără săgeată, iar la partea inferioară pe frânghie cu inserție de plumb fără săgeată. Lungimea și numărul panourilor de plasă care alcătuiesc aripa de la mal sunt variabile în funcție de necesități;(v) accesoriile pentru armarea și instalarea talianului submersibil sunt: ancore, flotori pontoane, furtun pentru umplerea pontoanelor cu aer, compresor de aer, frânghii din PA cu diferite diametre, motopompă.
  Părți componenteDimensiune
  Aripa de dirijarelatura ochiului a = 22 sau 40 mm
  Oborlatura ochiului a = 10, 12 sau 35 mm
  Adaptorlatura ochiului a = 10, 12 sau 35 mm
  Camera de prinderelatura ochiului a = 10, 12 sau 35 mm
  C. InterdicțiiÎn activitatea de pescuit în scop comercial se interzic:a) folosirea la pescuitul în Marea Neagră a setcilor cu mărimea laturii ochiurilor de plasă cuprinsă între a = 40 mm și a = 100 mm, respectiv 2a = 80 mm și 2a = 200 mm, folosirea șirurilor de setei în derivă a căror lungime totală este mai mare de 2,5 km;b) folosirea setcilor de calcan confecționate din ațe cu finețea mai mică de 6,350 m/kg și a lavelor cu lungimea mai mare de 1 km, în Marea Neagră;c) folosirea traului pelagic în Marea Neagră în limita a 3 mile marine de coastă, cu excepția zonei costiere incluse în perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ unde folosirea traului pelagic este interzisă sub izobata de 20 m; d) utilizarea beam-traulului și a dragei hidraulice în perioada de prohibiție a calcanului în zonele de reproducere a acestei specii;e) folosirea setcilor pentru rechin;f) folosirea năvoadelor în rețeaua de canale, gârle și sahale;g) folosirea uneltelor de tip prostovol, năpatcă și lăptaș, în zona Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, cu excepția apelor care constituie frontieră de stat;h) folosirea năvoadelor în Delta și în Lunca inundabilă a Dunării, precum și în Complexul Razim-Sinoie și în celelalte lacuri litorale, în perioadele stabilite prin ordinul de prohibiție a pescuitului;i) folosirea uneltelor de pescuit tractate de tip traul și năvod, pe Dunăre și pe brațele sale;j) folosirea uneltelor de plasă în râurile și lacurile naturale din zona de munte;k) folosirea oricăror unelte de pescuit în fața gurilor de vărsare ale Dunării în Marea Neagră, pe o distanță de 5 km în largul mării și pe un coridor lat de 2 km, socotit câte un km de o parte și de alta a axului brațelor Sulina și Sfântu Gheorghe; în fața brațului Chilia al Dunării lățimea coridorului interzis este de 1 km spre sud de axul brațului, iar spre nord, până la limita apelor teritoriale ale României;l) folosirea oricăror unelte de pescuit în Dunăre, în fața gârlelor, canalelor și privalelor de alimentare a bălților, pe o distanță de câte 500 m de ambele părți ale gurilor de vărsare, precum și în interiorul acestora, în perioadele stabilite prin ordinul de prohibiție a pescuitului;m) folosirea oricăror unelte de pescuit în fața gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, în aval de Ciotic, în perioadele stabilite prin ordinul de prohibiție a pescuitului;n) pescuitul comercial pe cursul unei ape curgătoare, în zona de 500 m în aval de baraj;o) utilizarea talianului submersibil în ariile marine protejate fără avizul custodelui/administratorului ariei naturale protejate.
  VI. Modul de măsurare a ochiurilor plaselor de pescuit se face în conformitate cu Regulamentul CE nr. 517/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 850/1998 al Consiliului în ceea ce privește determinarea dimensiunilor ochiurilor de plasă și evaluarea grosimii firului plaselor de pescuit.
  -----