HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 29 decembrie 1999pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea în circuitul economic de către unităţile autorităţii vamale a bunurilor şi mărfurilor intrate în proprietatea privată a statului, care îndeplinesc condiţiile de valorificare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 4 ianuarie 2000    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 98/1999, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/1998,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind introducerea în circuitul economic de către unităţile autorităţii vamale a bunurilor şi mărfurilor intrate în proprietatea privată a statului, care îndeplinesc condiţiile de valorificare, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Direcţia Generală a Vămilor va organiza compartimente specializate în valorificarea bunurilor devenite proprietate privată a statului la nivelul fiecărei direcţii regionale vamale.  +  Articolul 3Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu prima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care prezentul act normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Se încadrează în prevederile prezentei hotărâri bunurile intrate în proprietatea privată a statului prin unităţile autorităţii vamale, care nu au fost declarate spre valorificare direcţiilor judeţene ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi Direcţiei finanţelor publice şi a controlului financiar de stat a municipiului Bucureşti până la data intrării în vigoare a acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:-----------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remeşp. Ministru de interne,Mircea Mureşan,secretar de statSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Roşca  +  AnexăMETODOLOGIE 29/12/1999