ORDIN nr. 1.943/4.869/2018privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 1.943 din 25 iulie 2018
 • INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Nr. 4.869 din 31 iulie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 21 septembrie 2018  În baza:– art. 14 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România;– art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării Internaționale Standard a Ocupațiilor - ISCO 08, republicată, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România,în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministrul muncii și justiției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:  +  Articolul IClasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații practicate în cadrul economiei naționale, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Elena Solomonesc,
  secretar de stat
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
   +  ANEXĂ
  LISTA
  ocupațiilor practicate în cadrul economiei naționale
  care modifică și completează Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere)
  Nr. crt.Denumire ocupațieCod COR
  1.expert dezvoltare durabilă242232
  2.inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu214311
  3.inginer de cercetare în protecția mediului214309
  4.inginer în gestiunea integrată a deșeurilor municipale/industriale214307
  5.inginer mecatronist 214491
  6.inginer pentru controlul poluării mediului214306
  7.inginer sisteme de transport operațional 214493
  8.inginer sisteme informatice pentru instalații și procese de depoluare214310
  9.inginer tehnologii informatice în protecția mediului214308
  10.inginer tehnolog în protecția mediului214305
  11.inginer utilaje gospodărie comunală și ecologizare/salubrizare214492
  12.instructor în poligonul de tragere342309
  13.logistician în transporturi214955
  14.manager sisteme de transport132454
  15.recepționer-distribuitor432113
  15.specialist operare sisteme de poziționare dinamică214945
  16.surveyor maritim311538
  17.surveyor fluvial311539
  18.tehnician mentenanță a sistemelor de poziționare dinamică311537
  – Se mută ocupația „clasificator carcase“ din grupa de bază 2132 „Consultanți în agricultură, silvicultură și pescuit“ în grupa de bază 3142 „Tehnicieni în domeniul agriculturii“ și va avea codul 314206.
  ----