ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 24 octombrie 2003privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Veniturile încasate de către toate instituțiile implicate în procesul de privatizare din vânzarea acțiunilor deținute la unele societăți comerciale cu capital de stat și din dividende, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituții și efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizează pe destinatiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2Veniturile încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul acestei institutii și efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizeaza pentru rascumpararea titlurilor de stat, în vederea diminuarii datoriei publice interne. (la 25-03-2005, Articolul 2 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 48 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 22 martie 2005 )  +  Articolul 3În acest scop, sumele prevăzute la art. 1 și 2 se vărsa în contul curent general al Trezoreriei Statului.  +  Articolul 4Sumele încasate și neutilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor fi folosite în conformitate cu destinatiile prevăzute la art. 1 și 2.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 24 octombrie 2003.Nr. 111.-------