ORDIN nr. 342 din 14 aprilie 2009privind aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 aprilie 2009    Având în vedere dispozițiile art. 84^2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, familiei și protecției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
    Marian Sârbu
    București, 14 aprilie 2009.Nr. 342.  +  AnexăPROCEDURApentru punerea în aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemulasigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completărileulterioare-----