ORDIN nr. 1.851 din 9 mai 2013 (**republicat**)pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală*)
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 8 octombrie 2015  Notă
  **) Republicat în temeiul art. III al Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 465/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 august 2015.
  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013 și ulterior a mai fost modificat și completat prin:
  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 199/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 25 februarie 2014;
  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 919/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 17 iunie 2014;
  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.730/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 30 septembrie 2014;
  - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 2.206/2014 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 2 decembrie 2014;
  - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 158/2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 15 ianuarie 2015.
   +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  AnexăNORME METODOLOGICEpentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală