NORME METODOLOGICE din 28 august 2018de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 17 septembrie 2018    Notă
    *) Aprobate prin Ordinul nr. 4.507 din 28 august 2018, publicat în Monitorul Oficial, nr. 794 din 17 septembrie 2018.
     +  Articolul 1Bursele de merit olimpic internațional sunt atribuite elevilor care la olimpiadele școlare internaționale se situează pe unul din primele patru locuri, echivalent cu obținerea medaliei de aur sau a premiului I, a medaliei de argint sau a premiului al II-lea, a medaliei de bronz sau a premiului al III-lea și, respectiv, a mențiunii.  +  Articolul 2Bursele de merit olimpic internațional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanței școlare prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional acordate este diferențiat, în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:a) pentru locul I (medalie de aur sau premiul I), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;b) pentru locul al II-lea (medalie de argint sau premiul al II-lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;c) pentru locul al III-lea (medalie de bronz sau premiul al III-lea), cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia;d) pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia.  +  Articolul 4Cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional se calculează anual, în funcție de valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Bursele elevilor care au obținut distincțiile prevăzute la art. 1, la olimpiadele școlare internaționale, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale (MEN).  +  Articolul 6(1) Lista olimpiadelor internaționale pentru care se acordă bursele prevăzute la art. 1 se aprobă de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar și se publică pe site-ul MEN, la începutul anului școlar. (2) Lista, menționată la alin. (1), cuprinde olimpiadele internaționale la care Ministerul Educației Naționale finanțează participarea echipelor reprezentative ale României.(3) Echipele reprezentative ale României, participante la olimpiadele internaționale, sunt constituite numai din elevii care se califică la etapele naționale ale olimpiadelor finanțate de MEN și care, ulterior, se califică în loturile restrânse naționale după promovarea etapelor de selecție specifice acestora, organizate de MEN în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare în vigoare.  +  Articolul 7Bursele de merit olimpic internațional se acordă elevilor, membri ai echipelor reprezentative ale României conform art. 6 alin. (3), participanți la olimpiada internațională, care au obținut distincțiile prevăzute la art. 1 - câte o bursă pentru fiecare medalie obținută/premiu obținut, respectiv mențiune obținută.  +  Articolul 8Bursa de merit olimpic internațional se acordă și studenților din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII-a, au participat la olimpiadele școlare internaționale și îndeplinesc condițiile din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 9Listele elevilor/studenților din anul I care au obținut la olimpiadele școlare internaționale distincțiile prevăzute la art. 1 sunt întocmite de Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial și Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale și se publică pe site-ul MEN.  +  Articolul 10(1) Bursele de merit olimpic pentru elevii din învățământul preuniversitar care au participat la olimpiadele școlare internaționale și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 și 7 se acordă prin inspectoratele școlare și se suportă de la bugetul de stat prin bugetul MEN.(2) Bursele de merit olimpic pentru studenții din anul I care au participat la olimpiadele școlare internaționale în calitate de elevi în clasa a XII-a și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 și 7 se acordă prin instituțiile de învățământ superior și se suportă de la bugetul de stat, din bugetul MEN.(3) Bursele de merit olimpic pentru elevii și studenții din anul I care au participat la olimpiadele școlare internaționale și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 și 7, care studiază în străinătate sau care, ulterior obținerii distincției, și-au întrerupt studiile sunt virate de MEN în conturile bancare personale.(4) Beneficiarii bursei de merit olimpic internațional, prevăzuți la alin (3), au obligația ca în termen de 10 zile de la publicarea pe site-ul MEN a listelor prevăzute la art. 9 să comunice conturile bancare Direcției generale economice. Operațiile de virare a banilor în contul bancar al elevilor/studenților prevăzuți la alin (4) intră în atribuțiile Direcției generale economice.