HOTĂRÂRE nr. 712 din 5 septembrie 2018pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Beneficiari ai Programului național de protecție socială «Bani de liceu» sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit precizate mai sus.(2) Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială «Bani de liceu» se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție.(3) Cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei lunar și poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației Naționale.(4) Începând cu anul școlar 2018-2019 cuantumul sprijinului financiar este de 250 lei lunar.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 5 septembrie 2018.Nr. 712.-----