HOTĂRÂRE nr. 707 din 5 septembrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 12 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data 1 ianuarie 2019, cu excepția art. 5 și 15 din anexă, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul sănătății,
  Corina Silvia Pop,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 5 septembrie 2018.Nr. 707.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia