HOTĂRÂRE nr. 49 din 12 septembrie 2018privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 12 septembrie 2018    În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) și art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare,Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 125/2016 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– doamna deputat Hărătău Elena, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale;– domnul deputat Zainea Cornel, aparținând Grupului parlamentar al USR, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, în locul domnului deputat Pop Tudor Rareș;– domnul deputat Prisnel Adrian-Claudiu, aparținând Grupului parlamentar al USR, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în locul doamnei deputat Bîzgan-Gayral Oana-Mioara;– domnul deputat Simionca Ionuț, aparținând Grupului parlamentar al PMP, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
    București, 12 septembrie 2018.Nr. 49.