HOTĂRÂRE nr. 107 din 11 septembrie 2018pentru modificarea art. 68 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 12 septembrie 2018    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa articolul 68 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Comisiile permanente sunt următoarele:I. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări;II. Comisia pentru constituționalitate;III. Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital;IV. Comisia pentru politică externă;V. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;VI. Comisia pentru afaceri europene;VII. Comisia economică, industrii și servicii;VIII. Comisia pentru agricultură, industrie alimentară și dezvoltare rurală;IX. Comisia pentru ape și păduri;X. Comisia pentru administrație publică;XI. Comisia pentru muncă, familie și protecție socială;XII. Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport;XIII. Comisia pentru sănătate publică;XIV. Comisia pentru cultură și media;XV. Comisia pentru transporturi și infrastructură;XVI. Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale;XVII. Comisia pentru comunicații și tehnologia informației;XVIII. Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități;XIX. Comisia pentru comunitățile de români din afara țării;XX. Comisia pentru mediu;XXI. Comisia pentru petiții, cercetarea abuzurilor și combaterea corupției;XXII. Comisia pentru regulament.  +  Articolul IIRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 25 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 11 septembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    IULIAN-CLAUDIU MANDA
    București, 11 septembrie 2018.Nr. 107.-----