HOTĂRÂRE nr. 702 din 5 septembrie 2018privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecției Judiciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 10 septembrie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 alin. (6) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Numărul maxim actual de posturi ale Inspecției Judiciare, prevăzut la art. 66 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, se suplimentează cu 17 posturi.  +  Articolul 2Finanțarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură cu încadrare în bugetul aprobat Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii, la titlul 10 „Cheltuieli de personal“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  București, 5 septembrie 2018.Nr. 702.----