ORDIN nr. 1.110/1.228/2018pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.110 din 5 septembrie 2018
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.228 din 31 august 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 10 septembrie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 10.215 din 5.09.2018 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 3.789 din 31.08.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, poziția 247 se abrogă.2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, pozițiile 242-246, 455, 472 și 497-500 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „242W59332001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINĂ AUROBINDO400 mgCOMPR. FILM.400 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF53,6480004,9300000,000000
  243W60545001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOFIL 400 mgCOMPR. FILM.400 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/ PVC-AL X 5 COMPR. FILM.PRF54,3776005,9160001,290000
  244W63876001J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX® 400 mgCOMPR. FILM.400 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/AL X 5 COMPR. FILM.PRF54,3776005,9160003,430000
  245W60943001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOFLAXA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL CONȚINÂND 5 COMPRIMATE FILMATEPRF54,3776005,9160001,290000
  246W57939001J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX® 400 mgCOMPR. FILM.400 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/AL X 5 COMPR. FILM.P-RF54,3776005,9160003,430000
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  455W57323001J05AG01NEVIRAPINUMVIRAMUNE 400 mgCOMPR. ELIB. PREL.400 mgBOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBHGERMANIACUTIE CU UN FLACON DIN PEID X 30 COMPR. CU ELIB. PRELUNGITĂPR3013,41679916,1503993,283934
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  472W59948001J05AR10LOPINAVIRUM+ RITONAVIRUM **KALETRA 200 mg/50 mgCOMPR. FILM.200 mg/50 mgABBVIE LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 120 COMPR. FILM.PR1209,33529910,5570002,659666
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  497W59114001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.PRF1203,850000248,8600000,000000
  498W59114004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF11.883,2500002.090,9000000,000000
  499W59114003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRA-VASCULARĂ **INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF11.031,5000001.162,4900000,000000
  500W59114002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRA-VASCULARĂ **INTRATECT50 g/lSOL. PERF.50 g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.PRF1530,740000616,6600000,000000“
  3. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 522 se introduc unsprezece noi poziții, pozițiile 523-533, cu următorul cuprins:
  „523W64244003J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ACCORD 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1 gACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1026,40000032,22960032,220400
  524W64243003J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ACCORD 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1015,84000019,33800015,999000
  525W64359001J01FA10AZITHROMYCINUMSUMAMED 250 mgCAPS.250 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 6 CAPS.P-RF62,8159993,8059991,260667
  526W64356001J01FA10AZITHROMYCINUMSUMAMED 125 mgCOMPR. FILM.125 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 6 COMPR. FILM.PRF63,0683334,1466660,000000
  527W64357001J01FA10AZITHROMYCINUMSUMAMED500 mgCOMPR. FILM.500 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 BLIST. PVC/AL X 3 COMPR. FILM.PRF33,6079994,8760003,707333
  528W64358002J01FA10AZITHROMYCINUMSUMAMED FORTE 200 mg/ 5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ200 mg/5mlTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CONȚINÂND PULB. PT. 30 ML SUSP. ORALĂ, O SERINGĂ PT. ADMINISTRARE ORALĂ DIN PE/PS SAU PP/PP ȘI O LINGURIȚĂ DOZATOAREPRF130,34000039,6800000,000000
  529W64206001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10108,858000122,4700000,000000
  530W64015001J05AE03RITONAVIRUM**RITONAVIR MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR302,0720002,6200000,000000
  531W61530002J05AF05LAMIVUDINUMEPIVIR 300 mgCOMPR. FILM.300mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR308,1091999,8995990,897734
  532W63761002J05AG01NEVIRAPINUMNEVIRAPINĂ ACCORD 400 mgCOMPR. ELIB. PREL.400 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU BLIST. PVC/AL X 30X1 COMPR. ELIB. PREL.PR3011,18066613,4586660,000000
  533W64170005J05AR10LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM**LOPINAVIR/ RITONAVIR MYLAN 200 mg/50 mgCOMPR. FILM.200 mg/ 50 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU 1 FLAC. X 120 COMPR. FILM.PR1207,7794168,7975000,000000“
  4. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, pozițiile 122-126 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „122W59332001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOXIFLOXACINĂ AUROBINDO 400 mgCOMPR. FILM.400 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITEDMALTACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 5 COMPR. FILM.PRF53,6480004,9300000,000000
  123W60545001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOFIL 400 mgCOMPR. FILM.400 mgACTAVIS GROUP PTC EHF.ISLANDACUTIE CU BLIST. PA/AL/ PVC-AL X 5 COMPR. FILM.PRF54,3776005,9160001,290000
  124W63876001J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX® 400 mgCOMPR. FILM.400 mgBAYER AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/AL X 5 COMPR. FILM.PRF54,3776005,9160003,430000
  125W60943001J01MA14MOXIFLOXACINUMMOFLAXA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLISTERE DIN OPA-AL-PVC/AL CONȚINÂND 5 COMPRIMATE FILMATEPRF54,3776005,9160001,290000
  126W57939001J01MA14MOXIFLOXACINUMAVELOX® 400 mgCOMPR. FILM.400 mgBAYER PHARMA AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. TRANSPARENT PP/AL X 5 COMPR. FILM.P-RF54,3776005,9160003,430000“
  5. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziția 127 se abrogă.6. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 169 se introduce o nouă poziție, poziția 170, cu următorul cuprins:
  „170W64206001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2mg/mlACCORD HEALTHCARE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10108,858000122,4700000,000000“
  7. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 7 și 52 se abrogă.8. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 261, 269-275, 277 și 283 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „261W62028002L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB CIPLA 400 mgCAPS.400 mgCIPLA EUROPE NVBELGIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 CAPS.PR3027,58840031,597600101,670733
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  269W59590001L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB TEVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgTEVA PHARMA B.V.OLANDACUTIE CU BLIST. OPA/AL/PVC/AL A CÂTE 30 X 1 COMPRIMATPR3027,58840031,597600168,307400
  270W59487003L01XE01IMATINIBUM**1IMAKREBIN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgALVOGEN IPCO S.A.R.L.LUXEMBURGCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3027,58840031,597600138,754400
  271W59501001L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB ZENTIVA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgZENTIVA, K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU 3 BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.PR3027,58840031,597600144,346733
  272W61686003L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB FRESENIUS KABI 400 mgCOMPR. FILM.400 mgFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3027,58840031,597600160,756733
  273W59853006L01XE01IMATINIBUM**1MEAXIN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgKRKA, D.D., NOVO MESTOSLOVENIACUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3027,58840031,597600121,456733
  274W59542002L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB GLENMARK 400 mgCOMPR. FILM.400 mgGLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3027,58840031,5976000,870733
  275W61801001L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB ACCORD 400 mgCOMPR. FILM.400 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIEBLIST. PVC/PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3027,58840031,5976001,284066
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  277W63901001L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB MYLAN 100 mgCOMPR. FILM.100 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30121,752000134,2356660,000000
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  283W63902001L01XE03ERLOTINIBUM**1ERLOTINIB MYLAN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC/AL X 30 COMPR. FILM.PR30151,444800166,6010000,000000“
  9. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 494 se introduc zece noi poziții, pozițiile 495-504, cu următorul cuprins:
  „495W64372001L01AA01CYCLOPHOS-PHAMIDUMENDOXAN 200 mgPULB. PT. SOL. PERF./ INJ. I.V.200 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PULB. PT. SOL. PERF./INJPR111,76000015,8900000,000000
  496W62548001L01AA09BENDAMUSTINUM**1BENDAMUSTINĂ ACCORD 2,5 mg/mlPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.2,5 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 5 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. CARE CONȚINE 25 MG BENDAMUSTINĂPR5191,764000216,6520000,000000
  497W64538001L01AB01BUSULFANUMBUSULFAN FRESENIUS KABI 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIAAMBALAJ COLECTIV CU 8 FLAC. (8 CUTII A CÂTE 1 FLAC.) X 10 MLPR8656,190000720,0162500,000000
  498W64533001L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL KABI 120 mg/6 mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/1 mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 6 ML CONCENTRAT CE CONȚINE 120 MG DOCETAXELPR1892,2100001.010,6600000,000000
  499W64536001L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE X 1 FLACON DIN STICLĂ X 1ML CONCENTRAT PENTRU SOLUȚIE PERFUZABILĂ X 20 MG DOCETAXELPR149,71600065,02800059,722000
  500W64537001L01CD02DOCETAXELUMDOCETAXEL KABI 80 mg/4 mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ X 4 ML CONCENTRAT CE CONȚINE 80 MG DOCETAXELPR1185,136000226,008000258,202000
  501W59593001L01CD04CABAZITAXELUM**1 ΩJEVTANACONC. + SOLV. PT. SOL. PERF.60 mgSANOFI-AVENTIS GROUPEFRANȚACUTIE CU 1 FL. DIN STICLĂ X 1,5 ML CONCENTRAT + 1 FL. DIN STICLĂ X 4,5 ML SOLVENTPR115.707,21000017.159,0300000,000000
  502W64730003L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB KOANAA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgKOANAA HEALTHCARE GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 120 COMPR. FILM.PR1203,9150834,5853330,000000
  503W64731002L01XE01IMATINIBUM**1IMATINIB KOANAA 400 mgCOMPR. FILM.400 mgKOANAA HEALTHCARE GMBHAUSTRIACUTIE CU BLIST. PVC-PVDC/AL X 30 COMPR. FILM.PR3022,99033326,3313330,000000
  504W64673001L01XX32BORTEZOMIBUM**1BORTEZOMIB SUN 3,5 mgPULB. PT. SOL. INJ.3,5 mgSUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES EUROPE B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ DE CAPACITATE 10 ML CE CONȚINE 3,5 BORTEZOMIBPR1636,000000739,0200002.103,900000“
  10. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, poziția 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „9W62547002L03AX13GLATIRAMER ACETAT **1COPAXONE 40 mg/mlSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ40 mg/mlTEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.ROMÂNIACUTIE CU 12 SERINGI PREUMPLUTE A CÂTE 1 ML SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂPR12203,133000225,22999960,347501“
  11. La secțiunea P4 „Programul național de boli neurologice - Subprogramul de tratament al sclerozei multiple“, după poziția 13 se introduce o nouă poziție, poziția 14, cu următorul cuprins:
  „14W64563002L03AX13GLATIRAMER ACETAT **1REMUREL 40 mg/mlSOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ40 mg/mlALVOGEN IPCO S.AR.L.LUXEMBURGCUTIE CU 12 SERINGI PREUMPLUTE X 1 ML SOL. INJ.PR12169,277500187,6916660,000000“
  12. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, poziția 122 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „122W52375005A10BH02VILDAGLIPTINUM **GALVUS 50 mgCOMPR.50 mgNOVARTIS EUROPHARM LTD.MAREA BRITANIECUTIE X 56 COMPR. (BLISTER PA/AL/PVC//AL)P-RF562,1132852,6721420,576608“
  13. La secțiunea P5 „Programul național de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziția 163 se introduc trei noi poziții, pozițiile 164-166, cu următorul cuprins:
  „164W64009002A10AB04INSULINUM LISPRO**HUMALOG 100 unități/ml JUNIOR KWIKPENSOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 unități/mlELI LILLY NEDERLAND BVOLANDACUTIE CU 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE A CÂTE 3 ML SOL. INJ.PRF528,23600034,4712001,408800
  165W64292003A10AE04INSULINUM GLARGINE **SEMGLEE 100 unități/mlSOL INJ. ÎN STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT100 unități/mlMYLAN S.A.S.FRANȚACUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE PREUMPLUTE (PEN) - 3 MLPRF532,23200039,3500000,000000
  166W64117005A10BH02VILDAGLIPTINUM**DALMEVIN 50 mgCOMPR.50 mgMEDOCHEMIE LTDCIPRUCUTIE CU BLIST. PA-AL-PVC/AL X 56 COMPR.PRF561,7610712,2267850,000000“
  14. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, după poziția 56 se introduc trei noi poziții, pozițiile 57-59, cu următorul cuprins:
  „57W61672001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREBERIATE 1000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.1000 UICSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 10 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ȘI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN: 1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20, 1 SERINGĂ DE 10 ML, 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ, 2 TAMP. + PLASTUREPR11.485,6360001.665,120000242,530000
  58W61673001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREBERIATE 2000 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.2000 UICSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 10 ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ȘI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN: 1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20, 1 SERINGĂ DE 10 ML, 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ, 2 TAMP. + PLASTUREPR14.559,4100005.007,9100000,000000
  59W61671001B02BD02FACTOR VIII DE COAGULAREBERIATE 500 UIPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF.500UICSL BEHRING GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF. + 1 FLAC. DIN STICLĂ CU SOLV. CU 5ML APĂ PT. PREPARATE INJ. ȘI CUTIE CU DISPOZ. DE ADM. COMPUS DIN: 1 DISPOZ. DE TRANSFER CU FILTRU 20/20, 1 SERINGĂ DE 5 ML, 1 SET PT. PUNCȚIE VENOASĂ, 2 TAMP. + PLASTUREPR1566,400000663,156000271,704000“
  15. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, după poziția 17 se introduc două noi poziții, pozițiile 18 și 19, cu următorul cuprins:
  „18W64010005N03AB02PHENYTOINUMFENITOINĂ SODICĂ ACCORD 50 mg/mlSOL INJ./PERF.50 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 5 FIOLE ÎN BLISTER DIN PVC/HÂRTIE, DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 5 ML X 5 ML SOL. INJ./PERF.PRF510,12800012,8060000,000000
  19W64010002N03AB02PHENYTOINUMFENITOINĂ SODICĂ ACCORD 50 mg/mlSOL INJ./PERF.50 mg/mlACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 5 FIOLE ÎN TĂVIȚĂ DIN POLISTIREN, DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 5 ML X 5 ML SOL. INJ./PERF.PRF510,12800012,8060000,000000“
  16. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“, subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză“, poziția 26 se abrogă.17. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ , subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.1 „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, pozițiile 14-17 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „14W59114001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.PRF1203,850000248,8600000,000000
  15W59114004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF11.883,2500002.090,9000000,000000
  16W59114003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF11.031,5000001.162,4900000,000000
  17W59114002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.PRF1530,740000616,6600000,000000“
  18. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ , subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficiență primară“, pozițiile 13-16 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „13W59114001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.PRF1203,850000248,8600000,000000
  14W59114004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF11.883,2500002.090,9000000,000000
  15W59114003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF11.031,5000001.162,4900000,000000
  16W59114002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.PRF1530,740000616,6600000,000000“
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 168-171 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „168W59114001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.PRF1203,850000248,8600000,000000
  169W59114004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF11.883,2500002.090,9000000,000000
  170W59114003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF11.031,5000001.162,4900000,000000
  171W59114002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.PRF1530,740000616,6600000,000000“
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, poziția 178 se abrogă.21. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 306 se introduc zece noi poziții, pozițiile 307-316, cu următorul cuprins:
  „307W64629001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500mg/5mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR52,0544002,7768000,909200
  308W64244003J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ACCORD 1 gPULB. PT. SOL. INJ./PERF.1gACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1026,40000032,22960032,220400
  309W64243003J01DH02MEROPENEMUMMEROPENEM ACCORD 500 mgPULB. PT. SOL. INJ./PERF.500 mgACCORD HEALTHCARE LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CARE CONȚIN PULB. PT. SOL. INJ./PERF.PR1015,84000019,33800015,999000
  310W64206001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10108,858000122,4700000,000000
  311W64372001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMENDOXAN 200 mgPULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V.200 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PULB. PT. SOL. PERF./INJ.PR111,76000015,8900000,000000
  312W64538001L01AB01BUSULFANUMBUSULFAN FRESENIUS KABI 6 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.6 mg/mlFRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBHGERMANIAAMBALAJ COLECTIV CU 8 FLAC. (8 CUTII A CÂTE 1 FLAC.) X 10 MLPR8656,190000720,0162500,000000
  313W63391001N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL RETARD 100 mgCOMPR. ELIB. PREL.100 mgSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVDC X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.P-RF100,4687990,6336000,025400
  314W63391003N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL RETARD 100 mgCOMPR. ELIB. PREL.100 mgSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. AL/PP X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.P-RF100,4687990,6336000,025400
  315W63389001N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL RETARD 150 mgCOMPR. ELIB. PREL.150 mgSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.P-RF100,6300000,8510000,000000
  316W63389002N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL RETARD 150 mgCOMPR. ELIB. PREL.150 mgSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. PP/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.P-RF100,6300000,8510000,000000“
  22. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 123 se introduce o nouă poziție, poziția 124, cu următorul cuprins:
  „124W64206001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10108,858000122,4700000,000000“
  23. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 125 se introduc două noi poziții, pozițiile 126 și 127, cu următorul cuprins:
  „126W64629001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/ 5 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR52,0544002,7768000,909200
  127W64206001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10108,858000122,4700000,000000“
  24. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, pozițiile 156-159 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „156W59114001J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **INTRATECT50 g/lSOL. PERF.50 g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 20 ML SOL. PERF.PRF1203,850000248,8600000,000000
  157W59114004J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 200 ML SOL. PERF.PRF11.883,2500002.090,9000000,000000
  158W59114003J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 100 ML SOL. PERF.PRF11.031,5000001.162,4900000,000000
  159W59114002J06BA02IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ **INTRATECT 50 g/lSOL. PERF.50 g/lBIOTEST PHARMA GMBHGERMANIACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ A 50 ML SOL. PERF.PRF1530,740000616,6600000,000000“
  25. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi și pancreas“, după poziția 211 se introduc două noi poziții, pozițiile 212 și 213, cu următorul cuprins:
  „212W64206001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10108,858000122,4700000,000000
  213W64372001L01AA01CYCLOPHOSPHAMIDUMENDOXAN 200 mgPULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V.200 mgTEVA B.V.OLANDACUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ PULB. PT. SOL. PERF./INJ.PR111,76000015,8900000,000000“
  26. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice“, după poziția 38 se introduce o nouă poziție, poziția 39, cu următorul cuprins:
  „39W64206001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10108,858000122,4700000,000000“
  27. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 144 se introduc șase noi poziții, pozițiile 145-150, cu următorul cuprins:
  „145W64629001B02AA02ACIDUM TRANEXAMICUM 4)ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM. I.V. ȘI ORALĂ500 mg/5 mlCN UNIFARM - S.A.ROMÂNIACUTIE CU 5 FIOLE X 5 ML SOL. INJ.PR52,0544002,7768000,909200
  146W64206001J01XX08LINEZOLIDUMLINEZOLID ACCORD 2 mg/mlSOL. PERF.2 mg/mlACCORD HEALTHCARE LTD.MAREA BRITANIECUTIE CU 10 PUNGI DIN PLASTIC POLIOLEFINIC (PE) MULTISTRAT CARE CONȚIN 300 ML SOL. PERF.PR10108,858000122,4700000,000000
  147W63391001N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL RETARD 100 mgCOMPR. ELIB. PREL.100 mgSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. AL/PVDC X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.P-RF100,4687990,6336000,025400
  148W63391003N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL RETARD 100 mgCOMPR. ELIB. PREL.100 mgSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. AL/PP X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.P-RF100,4687990,6336000,025400
  149W63389002N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL RETARD 150 mgCOMPR. ELIB. PREL.150 mgSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. PP/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.P-RF100,6300000,8510000,000000
  150W63389001N02AX02TRAMADOLUMTRAMAL RETARD 150 mgCOMPR. ELIB. PREL.150 mgSTADA ARZNEIMITTEL AGGERMANIACUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM. CU ELIB. PREL.P-RF100,6300000,8510000,000000“
  28. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacienților transplantați“, după poziția 138 se introduce o nouă poziție, poziția 139, cu următorul cuprins:
  „139W61530002J05AF05LAMIVUDINUMEPIVIR 300 mgCOMPR. FILM.300 mgVIIV HEALTHCARE UK LIMITEDMAREA BRITANIECUTIE X 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.PR308,1091999,8995990,897734“
  29. La secțiunea P10 „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, după poziția 99 se introduce o nouă poziție, poziția 100, cu următorul cuprins:
  „100W64166002H05BX01CINACALCETUM **CINACALCET HEATON 30 mgCOMPR.30 mgHEATON K.S.REPUBLICA CEHĂCUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/AL X 28 COMPR. FILM.PRF2813,27107115,8278570,000000“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu luna septembrie 2018.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  ----