RECTIFICARE nr. 47 din 11 mai 2018referitoare la Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 47/2018
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 6 septembrie 2018    În cuprinsul Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 47/2018 pentru modificarea și completarea Regulilor și politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 4 iunie 2018, se face următoarea rectificare:– în anexa nr. 11 (cu referire la anexa nr. 8^1 la reguli), în modelul documentului „Notă de recepție și constatare de diferențe (cantitativă și calitativă) pentru bunuri materiale“, secțiunea „Participanți la recepție:“, coloana a 3-a, în loc de: „Cantitatea“ se va citi: „Calitatea“. ----