ORDIN nr. 1.313 din 4 noiembrie 1999pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor de declarare a obligaţiilor de plată la bugetul de stat datorate de persoanele juridice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 24 decembrie 1999    Ministrul finanţelor,în temeiul art. 2 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" cod 14.13.01.01, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează şi se depune conform Instrucţiunilor de completare a formularului MF cod 14.13.01.01, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului MF cod 14.13.01.01 sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anual, până la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat, după încheierea anului fiscal şi depunerea bilanţului contabil, plătitorii de impozit pe profit vor depune o "Declaraţie privind impozitul pe profit" cod 14.13.01.04, plătitorii de accize vor depune un "Decont privind accizele" cod 14.13.01.03, iar organizatorii de jocuri de noroc vor depune "Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc" cod 14.13.08.14.Modelul, conţinutul, instrucţiunile de completare şi caracteristicile de tipărire a formularelor prevăzute la alin. 1 sunt prezentate în anexele nr. 4a), 4b), 4c), 5a), 5b), 5c), 6a), 6b) şi 6c).  +  Articolul 5Plătitorii de taxa pe valoarea adăugată vor depune lunar atât "Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, cat şi "Decontul privind taxa pe valoarea adăugată" cod 14.13.01.02, prevăzut în anexa nr. 7.Modelul, conţinutul, instrucţiunile de completare şi caracteristicile de tipărire a formularului "Decont privind taxa pe valoarea adăugată" sunt prezentate în anexele nr. 7a), 7b), şi 7c).  +  Articolul 6Anexele nr. 1, 2, 3, 4a), 4b), 4c), 5a), 5b), 5c), 6a), 6b), 6c), 7a), 7b) şi 7c) fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga:- Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.206/1998 pentru aprobarea modelului şi a conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat" cod 14.13.01.01 şi a Instrucţiunilor de completare a formularului MF cod 14.13.01.01;- anexele nr. 18, 19 şi 20, referitoare la deconturile privind accizele, impozitul la ţiţeiul şi gazele naturale din producţia interna şi taxa pentru jocuri de noroc, la Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.577/1998.  +  Articolul 9Direcţia generală proceduri fiscale şi sistem informaţional pentru veniturile statului, Direcţia generală legislaţie impozite directe, Direcţia generală legislaţie impozite indirecte, Direcţia generală organizare, resurse umane şi financiar, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat  +  Anexa 1  ┌─────────┐ DECLARAŢIE  │ MF │ privind obligaţiile de plată la │││││││││││││││││  │ ROMÂNIA │ bugetul de stat  └─────────┘ luna ....... anul ........────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬──┬──┐                                                    │ Declaraţie │ │ │  DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI │rectificativa └──┘ │                ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │Se completează cu X │        Cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │numai în cazul │        fiscal: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │declaraţiilor │                                                     │rectificative │                                                    └─────────────────────────┘   ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐   │Denumire │ │   │──────────┼─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────│   │Judeţ │ │Localitate│ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│   │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│   │Cod poştal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │   └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘        SUMELE ÎNSCRISE NU INCLUD DIFERENŢE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL    A.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ SUME lei   ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    ┌┌──┐ ┌────────────────────┐    1 TVA de plată pentru perioada de raportare ││1 │ │ │                                                   │└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐    2 TVA de rambursat pentru perioada de raportare││2 │ │ │   ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘   B. IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII ŞI PE      VENITURI ASIMILATE SALARIILOR*)    ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐    3 Impozit de virat la bugetul de stat pentru │3 │ │ │      perioada de raportare │ │ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   C. IMPOZIT PE PROFIT   ────────────────────────────────────────────────┌┌──┐ ┌────────────────────┐    4 Datorat cumulat, la sfârşitul perioadei ││4 │ │ │      precedente ││ │ │ │                                                   │└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐   5 Datorat cumulat, la sfârşitul perioadei ││5 │ │ │      de raportare ││ │ │ │   ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘   D. ACCIZE   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐    6 Datorată pentru perioada de raportare │6 │ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   E. IMPOZIT LA TITEIUL ŞI LA GAZELE NATURALE       DIN PRODUCŢIA INTERNA   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐    7 Datorat pentru perioada de raportare │7 │ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   F. TAXA PENTRU JOCURI DE NOROC   ────────────────────────────────────────────────┌┌──┐ ┌────────────────────┐    8 Taxa anuală datorată anticipat perioadei de ││8 │ │ │      raportare ││ │ │ │     ──────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐    9 Taxa regularizata periodic în funcţie de rea-││9 │ │ │      lizari, datorată pentru perioada de raportare││ │ │ │   ────────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐    10 Impozit pe veniturile obţinute din jocuri de ││ │ │ │      noroc, din prime în bani şi/sau în natura de ││10│ │ │      virat pentru perioada de raportare ││ │ │ │   ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘   G. IMPOZIT PE DIVIDENDE*)   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐    11 De virat pentru perioada de raportare │11│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   H. IMPOZITE PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE      ŞI JURIDICE NEREZIDENTE REŢINUTE DE      PLĂTITORII DE VENIT*)   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐    12 De virat pentru perioada de raportare │12│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   I. IMPOZIT PE VENITURILE DIN VALORIFICAREA      SUB ORICE FORMA A DREPTURILOR DE PROPRIETATE      INTELECTUALĂ    ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐    13 De virat pentru perioada de raportare │13│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   J. IMPOZIT PE VENITURILE SUB FORMA DE DOBÂNZI   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐    14 De virat pentru perioada de raportare │14│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   K. IMPOZIT PE VENITURILE OBŢINUTE DIN TRANSFERUL      DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA VALORILOR      MOBILIARE ŞI PĂRŢILOR SOCIALE   ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐    15 De virat pentru perioada de raportare │15│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   L. VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR      AUTONOME    ─────────────────────────────────────────────────┌──┐ ┌────────────────────┐    16 Datorat pentru perioada de raportare │16│ │ │   ─────────────────────────────────────────────────└──┘ └────────────────────┘   M. ALTE IMPOZITE/TAXE DATORATE BUGETULUI DE STAT   ────────────────────────────────────────────────┌┌──┐ ┌────────────────────┐    17 ││17│ │ │   ────────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐   18 ││18│ │ │   ────────────────────────────────────────────────│└──┘ └────────────────────┘                                                   │┌──┐ ┌────────────────────┐   19 ││19│ │ │   ────────────────────────────────────────────────└└──┘ └────────────────────┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          ┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐          │ Banca │ CONT │          └─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘           ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐          └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘           ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐          └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘           ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐          └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘           ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐          └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Se completează numai pentru impozitele reţinute la sursa marcate cu*)    ┌────┬────────────┬───────────────┬────────────────────────┐   │Nr. │ INDEX**) │ Data plăţii │ Impozit datorat │   │crt.│ IMPOZIT │ venitului │ bugetului de stat │   │ │Se bifeaza │ │ │   │ │ cu X una │ Zi luna an │ │   │ │ din casute │ │ │    │────┼───┬───┬────┼────┬─────┬────┼────────────────────────│   │////│ B │ G │ H │////│/////│////│////////////////////////│    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 5 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 7 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 8 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 9 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 10 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 11 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 13 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 14 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 16 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 17 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 18 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 19 │ │ │ │ │ │ │ │    │────┼───┼───┼────┼────┼─────┼────┼────────────────────────│   │ 20 │ │ │ │ │ │ │ │    └────┴───┴───┴────┴────┴─────┴────┴────────────────────────┘    **)    B. IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII ŞI PE VENITURI ASIMILATE SALARIILOR    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    G. IMPOZIT PE DIVIDENDE    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    H. IMPOZITE PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE NEREZIDENTE       REŢINUTE DE PLĂTITORII DE VENIT    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că dateledin aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.                                                   ┌───────────────┐     Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnatura şi │    Funcţia ───────────────────────────────────── │ ştampila │                                                   │ │                                                   └───────────────┘    Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, în condiţiile legii  +  Anexa 2INSTRUCŢIUNIde completare a formularului "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat"Declaraţia se depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii la care se referă.Declaraţia se va depune trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor, de către acei contribuabili care, potrivit reglementărilor în vigoare, au obligaţia declarării trimestriale a impozitului pe profit şi care datorează numai acest impozit.Declaraţia se completează inscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, utilizând pix cu mina de culoare neagra. Dacă este posibil, declaraţia va fi completată la masina de scris sau la imprimanta.Completarea declaraţiei se va face conform termenelor de declarare prevăzute de legile fiscale, astfel:1. lunar: pentru taxa pe valoarea adăugată; pentru impozitul pe profit, datorat de Banca Naţionala a României şi bănci; pentru accize; pentru impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din producţia interna; pentru taxa pentru jocuri de noroc; pentru impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente, reţinut de plătitorii de venit (pentru lunile în care se efectuează plati de venituri pentru persoanele fizice şi juridice nerezidente); precum şi pentru impozitele reţinute la sursa conform reglementărilor legale privind impozitul pe venit (impozit pe venitul din salarii, impozit pe venitul din dividende, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, din prime în bani şi/sau în natura, impozit pe veniturile din valorificarea, sub orice formă, a drepturilor de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din dobânzi);2. trimestrial: pentru impozitul pe profit;3. anual: pentru vărsămintele din profitul net al regiilor autonome.Când plătitorul corecteaza declaraţia depusa iniţial, declaraţia rectificativa se întocmeşte pe acelaşi model de formular, inscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.Declaraţia se completează în doua exemplare, dintre care:- originalul se depune la organul fiscal în evidenta căruia este înregistrat plătitorul;- copia se păstrează de plătitor.Completarea declaraţiei se face astfel:Luna pentru care se completează declaraţia va fi înscrisă cu majuscule (de exemplu: IANUARIE).Anul pentru care se completează declaraţia va fi înscris cu cifre arabe, cu patru caractere (de exemplu: 2000).Secţiunea "Date de identificare a plătitorului"Se completează inscriind citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute de formular.ATENŢIE! SUMELE ÎNSCRISE ÎN DECLARAŢIE NU CUPRIND DIFERENŢELE DE IMPOZITE ŞI TAXE STABILITE PRIN ACTELE DE CONTROL.Randurile prevăzute pentru declararea impozitelor/taxelor se vor completa cu sumele reprezentând obligaţii constituite în perioada de raportare (luna, trimestru) la care se referă declaraţia.La capitolul A - Taxa pe valoarea adăugatăAgenţii economici care, potrivit legii, conduc evidenţa contabilă pentru operaţiunile realizate pe bază de contracte de asociere vor declara inclusiv datele privind taxa pe valoarea adăugată rezultată din astfel de operaţiuni.La capitolul B - Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilorÎn declaraţie vor fi înscrise numai sumele care trebuie virate, potrivit prevederilor legale, la bugetul de stat, reprezentând impozit pe salarii şi pe veniturile asimilate salariilor.La capitolul F - Taxa pentru jocuri de norocRandurile 8 şi 9 - Se completează lunar, de către toţi agenţii economici autorizaţi sa organizeze şi sa exploateze activităţi de jocuri de noroc.Rândul 10 - Impozit pe veniturile obţinute din jocuri de noroc, premii şi din prime în bani şi/sau în natura - se completează lunar de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.La capitolul G - Impozit pe dividendeSe completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.La capitolul I - Impozit pe veniturile din valorificarea, sub orice formă, a drepturilor de proprietate intelectualăSe completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.La capitolul J - Impozit pe veniturile sub forma de dobânziSe completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 36 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.La capitolul K - Impozit pe veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor socialeSe completează lunar, de către plătitorii de astfel de venituri, cu sumele calculate şi reţinute potrivit art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999.La capitolul L - Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeSe înscrie suma conform prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome.La capitolul M - Alte impozite şi taxe Contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia sa declare alte impozite/taxe care nu sunt prevăzute de formular vor completa astfel:- la coloana "Denumire indicator" se înscrie denumirea exactă a impozitului/taxei datorate;- la coloana "Sume" se înscrie suma datorată pentru impozitul/taxa respectiva.Tabelul analiticSe completează numai pentru impozitele cu regim de reţinere la sursa, când data scadentei la plata este data plăţii venitului pentru care se datorează respectivul impozit, respectiv pentru impozitele prevăzute la capitolele B, G şi H.Coloana "Index impozit" - se va înscrie "X" în coloana corespunzătoare indexului impozitului pentru care se înscriu datele, şi anume:B - pentru impozitul pe salarii şi venituri asimilate salariilor;G - pentru impozitul pe dividende;H - pentru impozitele pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente, reţinute de plătitorii de venit.Coloana "Data plăţii venitului" - se va înscrie fiecare data la care a fost efectuată o plata de venit pentru care se datorează impozitul din coloana anterioară.Data plăţii venitului va fi înscrisă în formatul ZZ/LL/AAAA, cu cifre arabe (de exemplu: 05.07.2000).Coloana "Impozit datorat bugetului de stat" - se va înscrie suma impozitului datorat pentru fiecare plata de venit efectuată la data înscrisă în coloana anterioară.  +  Anexa 31. Denumire: Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat2. Cod: 14.13.01.013. Format: A4/t24. Caracteristici de tipărire:- exemplarul care se depune la organul fiscal - culoare verde- exemplarul care rămâne la plătitor - culoare neagra5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează la: declararea obligaţiilor de plată la bugetul de stat ale plătitorilor de impozite şi taxe7. Se întocmeşte în: 2 exemplarede: toţi plătitorii de impozite şi taxe8. Circula: - originalul - culoare verde - la organul fiscal- copia - culoare neagra - la plătitorul de impozite şi taxe9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite şi taxe.  +  Anexa 4a) ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │┌─────────┐ DECLARAŢIE │Nr. inreg. ─────────── │ ││ MF │ privind impozitul pe profit │Din data de: ───────── │  ││ ROMÂNIA │ pe anul ....... │ Loc rezervat│ │└─────────┘ │ pentru uni- │ │ │ tatea fiscală │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘  DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI                 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐         Cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │         fiscal: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘    ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐   │Denumire │ │   │──────────┼─────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────│   │Judeţ │ │Localitate│ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│   │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│   │Cod poştal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │   └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘                                                                - Lei - ┌─────┬───────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────────┐ │Nr. │ DENUMIRE INDICATORI │ │ SUME │ │crt. │ │ │ │ │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 1. │Venituri din exploatare │ 1 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 2. │Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare │ 2 │ │  │ │(inclusive cheltuielile privind impozitul pe │ │ │  │ │profit) │ │ │ │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 3. │Profit (pierdere) din exploatare (rd. 1-rd. 2) │ 3 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 4. │Venituri financiare │ 4 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 5. │Cheltuieli financiare │ 5 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 6. │Profit (pierdere) financiar (rd. 4-rd. 5) │ 6 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 7. │Venituri excepţionale │ 7 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 8. │Cheltuieli excepţionale │ 8 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 9. │Profit (pierdere) excepţional (rd. 7-rd. 8) │ 9 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 10. │Total profit (pierdere) (rd. 3+rd. 6+rd. 9) │10 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 11. │Dividende primite de la altă persoană juridică │11 │ │  │ │română │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 12. │Sume utilizate pentru constituirea sau majoră- │12 │ │  │ │rea fondului de rezerva în limita a 5% din │ │ │  │ │profitul contabil anual până ce acesta va │ │ │  │ │atinge 20% din capitalul social │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 13. │Venituri din provizioanele pentru care nu s-a │13 │ │  │ │admis deducerea │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 14. │Sume utilizate pentru constituirea sau majoră- │14 │ │  │ │rea rezervei create de bănci în limita a 2% din│ │ │  │ │soldul creditelor acordate şi a fondului de │ │ │  │ │rezerva în limitele prevăzute de Legea bancară │ │ │  │ │nr. 58/1998 │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 15. │Sume utilizate pentru constituirea sau majoră- │15 │ │  │ │rea rezervelor tehnice ale societăţilor de │ │ │  │ │asigurare şi reasigurare, conform dispoziţiilor│ │ │  │ │legale în materie │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 16. │Alte sume deductibile în limitele prevăzute de │16 │ │  │ │legislaţia în vigoare │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 17. │Total deduceri (total rd. 11 până la rd. 16) │17 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 18. │Profit (pierdere) (rd. 10-rd. 17) │18 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 19. │Impozitul pe profitul din orice sursa, română │19 │ │  │ │şi străină, din care: │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │19.1 │- impozitul pe venitul realizat în străinătate │19.1│ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 20. │Amenzi, majorări de întârziere, majorări şi │ 20 │ │  │ │penalităţi plătite sau datorate autorităţilor │ │ │  │ │române sau străine, confiscari de bunuri sau │ │ │  │ │de valori │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 21. │Cheltuieli de protocol care depăşesc limitele │ 21 │ │  │ │prevăzute de lege │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 22. │Sume utilizate pentru constituirea sau majoră- │ 22 │ │  │ │rea provizioanelor, a rezervelor, peste limi- │ │ │  │ │tele prevăzute de lege │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 23. │Cheltuieli de sponsorizare ce depăşesc limita │ 23 │ │  │ │legală │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 24. │Pierderi din surse externe, calculate pe │ 24 │ │  │ │fiecare sursa de venit │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 25. │Alte cheltuieli nedeductibile din punct de │ 25 │ │  │ │vedere fiscal │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 26. │Total cheltuieli nedeductibile (total rd.19 │ 26 │ │  │ │până la rd. 25) │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 27. │Total profit impozabil (pierdere) înainte de │ 27 │ │  │ │reportarea pierderii (rd.18+rd. 26) │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 28. │Pierdere fiscală de recuperat din anii │ 28 │ │  │ │precedenti │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 29. │Profit impozabil (pierdere) (rd.27-rd.28 │ 29 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 30. │Impozit pe profit │ 30 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 30.1│Contribuabili ale căror venituri se impun cu │30.1│ │  │ │cota normală │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 30.2│Contribuabili care obţin venituri din baruri şi│30.2│ │  │ │cluburi de noapte │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 30.3│Contribuabili ale căror venituri se impun cu │30.3│ │  │ │cota de 25% │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 30.4│Contribuabili care realizează profit impozabil │30.4│ │  │ │printr-un sediu permanent în România │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 31. │Credit fiscal, din care: │ 31 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 31.1│ - credit fiscal extern │31.1│ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 31.2│ - impozit pe profit aferent perioadei de │31.2│ │  │ │ scutire │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 32. │Reduceri de impozit pe profit calculate potri- │ 32 │ │  │ │vit legislaţiei în vigoare │ │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 33. │Total credit fiscal (rd. 31+rd. 32) │ 33 │ │  │─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────────│ │ 34. │Impozit pe profit datorat (rd.30-rd. 33) │ 34 │ │  └─────┴───────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────────┘    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele dinaceasta declaraţie sunt corecte şi complete.                                                   ┌───────────────┐     Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnatura şi │    Funcţia ───────────────────────────────────── │ ştampila │                                                   │ │                                                   └───────────────┘Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu, în condiţiile legii  +  Anexa 4b)INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Declaraţie privind impozitul pe profit"Se completează şi se depune anual, după definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilanţul contabil anual, până la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat.. Randurile 1-9 - se completează cu sumele respective asa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabilului. Pierderile se vor trece în paranteze la randurile 3, 6 şi 9.. Rândul 10 - pierderea se trece în paranteze.. Rândul 11 - se completează cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.. Rândul 12 - se înscrie creşterea neta a fondului de rezerva în timpul anului, dacă acesta exista, în limita a 5% din profitul contabil anual, până când acesta va atinge 20% din capitalul social.. Rândul 13 - se evidenţiază veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea, la constituirea lor, potrivit prevederilor legale.. Rândul 16 - se completează de către contribuabilii care, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, beneficiază de deduceri, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, republicată, cu modificările ulterioare.Contribuabilii care au în componenta unităţi fără personalitate juridică determina limitele cheltuielilor deductibile, la nivelul unităţii cu personalitate juridică.. Rândul 19 - se trece suma impozitului pe profitul realizat, care este înregistrat ca o cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului.. Impozitul pe venitul realizat în străinătate - se completează cu suma impozitului pe veniturile din străinătate reflectate drept cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului.. Rândul 20 - se înscriu amenzile, majorările de întârziere, majorările şi penalităţile plătite sau datorate autorităţilor române sau străine, precum şi confiscarile de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare şi reflectate drept o cheltuiala în evidenta contribuabilului.. Rândul 21 - se completează cu suma cheltuielilor care nu se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 83/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1998.. Rândul 22 - se trec toate sumele din evidenţa contabilă a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, cu excepţia:- rezervelor create de bănci, în măsura în care acestea nu depăşesc 2% din soldul creditelor acordate şi fondul de rezerva, în conformitate cu Legea bancară nr. 58/1998;- rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare constituite conform prevederilor legale în vigoare.. Rândul 23 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare, în măsura în care acestea depăşesc limita prevăzută de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 36/1998.. Rândul 24 - se completează cu valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din străinătate ce depăşesc veniturile respective. Calculul pentru fiecare sursa de venituri externe se efectuează separat.. Rândul 25 - se înscriu sumele reprezentând depăşiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispoziţii legale (cheltuieli de deplasare, de delegare, cu diurna, perisabilitatile care depăşesc limitele legale, cheltuieli care nu sunt aferente veniturilor etc.).. Rândul 27 - pierderea de la rândul 27 se înscrie în paranteze.. Rândul 28 - se înregistrează pierderea fiscală de recuperat, aferentă ultimilor 5 ani, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 249/1998, începând cu 1 ianuarie 1998, care să nu depăşească profitul impozabil înscris la rândul 27. Pierderea aferentă unui an fiscal reprezintă suma negativa înscrisă la rândul 29.Pierderile fiscale înregistrate înainte de 1 ianuarie 1998 se recuperează conform prevederilor legale în vigoare pentru fiecare perioada de raportare.. Rândul 29 - pierderea se înscrie în paranteze.. Rândul 31 - se înscriu sumele plătite în străinătate, cu titlu de impozit pe dobânzi, redevenţe, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit plătit în străinătate, impozitul scutit la plata într-un an fiscal în cazul contribuabililor.. prima liniuţa - se completează cu minimul dintre următoarele doua valori:1. suma impozitelor externe plătite sau reţinute pentru venitul din sursa externa, confirmată de documentele ce atesta plata acestora;2. suma egala cu suma veniturilor impozabile realizate în străinătate, la care se aplică cota de impozit pe profit din România.. Rândul 32 - se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Anexa 4c)    1. Denumire: Declaraţie privind impozitul pe profit    2. Cod: 14.13.01.04    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea impozitului pe profit    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: toţi plătitorii de impozite şi taxe    8. Circula: - originalul - la organul fiscal                - copia - la plătitorul de impozite şi taxe    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite şi taxe.  +  Anexa 5a) ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │┌─────────┐ DECONT │Nr. inreg. ─────────── │ ││ MF │ PRIVIND ACCIZELE │Din data de: ───────── │  ││ ROMÂNIA │ Pentru anul .... │ Loc rezervat│ │└─────────┘ │ pentru uni- │ │ │ tatea fiscală │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    ┌───────────────┬──────┬──┐                                                    │ Declaraţie │ │ │DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI │rectificativa └──────┘ │                ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │Se completează cu X [] │        Cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │numai în cazul │        fiscal: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │declaraţiilor │                                                     │rectificative │                                                    └─────────────────────────┘   ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐   │Denumire │ │   │──────────┴─────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────────────│   │Judeţul/sectorul│ │Localitate│ │   │──────────┬─────┴───────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│   │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│   │Cod poştal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │   └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │I. PENTRU PRODUSELE SUPUSE ACCIZELOR ÎN SUMA FIXA │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │Nr. │ Denumirea produsului şi a │ Cantitatea │ │ Acciza │ │crt. │ grupei de produse │livrata sau │UM│datorată │ │ │ │ importata │ │ (lei) │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 0 │ 1 │ 2 │3 │ 4 │ │───────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──┴──────────│ │A. Alcool etilic alimentar, băuturi alcoolice şi orice alte produse desti- │ │nate industriei alimentare, care conţin alcool etilic alimentar │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │ 1. │TOTAL:(rd.1.1+rd.1.2+rd.1.3+rd.1.4) │////////////////│ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 1.1. │alcool etilic alimentar │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 1.2. │băuturi alcoolice │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 1.3. │alte produse destinate industriei ali- │ │ │ │ │ │mentare sau consumului, care conţin │ │ │ │ │ │alcool etilic alimentar cu concentraţie│ │ │ │ │ │mai mare de 0,5% în volum │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 1.4. │vinuri, produse pe bază de vin şi pro- │ │ │ │ │ │duse pe bază de distilat din vin, cu o │ │ │ │ │ │concentraţie în alcool de peste 22% în │ │ │ │ │ │volum; coniac, armaniac şi vinars │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 2. │Băuturi alcoolice naturale │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3. │Vinuri şi produse pe bază de vin │////////////////│ │ │ │TOTAL:(rd.3.1+rd.3.2+rd.3.3+rd.3.4) │////////////////│ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3.1. │vinuri nespumoase │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3.2. │vinuri spumoase │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3.3. │vin spumant │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 3.4. │Vermuturi şi alte produse pe bază de │ │ │ │ │ │vin cu o concentraţie în alcool de │ │ │ │ │ │până la 22% inclusiv în volum │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 4. │Bere │ │ │ │ │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ TOTAL A. (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4) │////////////////│ │ │───────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──┴──────────│ │ B. Produse din tutun │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │ 5. │Tigarete*) │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 6. │Tigari şi tigari de foi │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 7. │Tutun destinat fumatului │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 8. │Tutun de prizat şi tutun de mestecat │ │ │ │ │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┴──┼──────────│ │ TOTAL B. (rd.5+rd.6+rd.7+rd.8) │////////////////│ │ │───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────│ │ C. Produse petroliere │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │ 9. │Benzina premium, regular şi normală │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 10. │Benzina fără plumb │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 11. │Motorina auto (combustibil pentru │ │ │ │ │ │motoare Diesel) │ │ │ │ │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┴──┼──────────│ │ TOTAL C. (rd.9+rd.10+rd.11) │////////////////│ │ │───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────│ │ D. Produse din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 82/1997 de la poz. 1 la poz. 4 │ │───────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──┬──────────│ │ 12. │Cafea verde │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 13. │Cafea prajita, inclusiv cafea cu │ │ │ │ │ │inlocuitori │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 14. │Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu │ │ │ │ │ │cafea solubila │ │ │ │ │───────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──┼──────────│ │ 15. │Ape, ape minerale şi ape gazoase, cu │ │ │ │ │ │conţinut de zahăr sau alte produse de │ │ │ │ │ │indulcit şi substanţe aromatizante │ │ │ │ │───────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┴──┼──────────│ │ TOTAL D. (rd.12+rd.13+rd.14+rd.15) │////////////////│ │ └───────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │II. PENTRU PRODUSE SUPUSE ACCIZELOR AD-VALOREM │ │───────┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────│ │ │ │Contrava- │Valoarea │ │ │ │ │loarea bu-│în vama │ Acciza │ │Nr. │ Denumirea produsului şi a │nurilor │plus taxe│datorată │ │crt. │ grupei de produse │ livrate │vamale şi│ (lei) │ │ │ │exclusiv │alte taxe│ │ │ │ │accizele │ speciale│ │ │ │ │ (lei) │ (lei) │ │ │───────┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────│ │Pentru produsele din anexa nr. 2 la O.U.G. nr. 82/1997, de la poz. 5 la │ │poz. 15 │ │───────┬────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────│ │ 1. │Confecţii din blanuri naturale (cu │ │ │ │ │ │excepţia celor de iepure, oaie, │ │ │ │ │ │capra) │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 2. │Articole din cristal │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 3. │Bijuterii din aur şi/sau platina │ │ │ │ │ │cu excepţia verighetelor │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4. │Autoturisme şi autoturisme de teren │//////////│/////////│ │ │ │(inclusive din import, rulate) │//////////│/////////│ │ │ │TOTAL (rd.4.1+rd.4.2) │//////////│/////////│ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1. │echipate cu motor cu benzina - total│//////////│/////////│ │ │ │(rd.4.1.02+rd.4.1.03+rd.4.1.05+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.1.06+rd.4.1.08+rd.4.1.09+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.1.11+rd.4.1.12+rd.4.1.14+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.1.15) din care: │//////////│/////////│ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.01│- cu capacitatea cilindrică sub │ │ │ │ │ │ 1601 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.02│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.03│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.04│- cu capacitatea cilindrică între │ │ │ │ │ │ 1601 şi 1800 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.05│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.06│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.07│- cu capacitatea cilindrică între │ │ │ │ │ │ 1801 şi 2000 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.08│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.09│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.10│- cu capacitatea cilindrică între │ │ │ │ │ │ 2001 şi 2500 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.11│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.12│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.13│- cu capacitatea cilindrică peste │ │ │ │ │ │ 2500 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.14│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.1.15│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2. │echipate cu motor DIESEL - total: │//////////│/////////│ │ │ │(rd.4.2.02+rd.4.2.03+rd.4.2.05+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.2.06+rd.4.2.08+rd.4.2.09+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.2.11+rd.4.2.12+rd.4.2.14+ │//////////│/////////│ │ │ │rd.4.2.15) din care: │//////////│/////////│ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.01│- cu capacitatea cilindrică sub │ │ │ │ │ │ 1601 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.02│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.03│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.04│- cu capacitatea cilindrică între │ │ │ │ │ │ 1601 şi 2000 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.05│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.06│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.07│- cu capacitatea cilindrică între │ │ │ │ │ │ 2001 şi 2500 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.08│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.09│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.10│- cu capacitatea cilindrică între │ │ │ │ │ │ 2501 şi 3100 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.11│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.12│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.13│- cu capacitatea cilindrică peste │ │ │ │ │ │ 3100 cmc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.14│ - cu grad normal de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 4.2.15│ - cu grad redus de poluare │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 5. │Parfumuri, ape de colonie şi ape de │ │ │ │ │ │toalete │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 6. │Aparate video de înregistrat sau de │ │ │ │ │ │reprodus, chiar incorporand un │ │ │ │ │ │receptor de semnale videofonice; │ │ │ │ │ │combine audio │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 7. │Dublu radiocasetofoane cu redare de │ │ │ │ │ │pe banda magnetica cu compact disc │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 8. │Camera video │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 9 │Cuptoare cu microunde │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 10. │Aparate pentru condiţionat aer, de │ │ │ │ │ │perete sau de ferestre, formând un │ │ │ │ │ │singur corp │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ 11. │Arme de vânătoare şi arme de uz │ │ │ │ │ │individual, altele decât cele de uz │ │ │ │ │ │militar sau de sport │ │ │ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ E. │TOTAL accize ad-valorem │//////////│/////////│ │ │ │(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+│//////////│/////////│ │ │ │rd.8+rd.9+rd.10+rd.11) │//////////│/////////│ │ │───────┼────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────│ │ F. │TOTAL │//////////│/////////│ │ │ │TotalĂ+TotalB+TotalC+TotalD+TotalE │//////////│/////////│ │ └───────┴────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘------------    *) În cazul tigaretelor, valoarea accizei totale datorată va include şi|valoarea aferentă accizei calculată în cota procentuală.    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datelesunt corecte şi complete.                                                    ┌───────────────┐     Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnatura şi │    Funcţia ───────────────────────────────────── │ ştampila │                                                   │ │                                                   └───────────────┘  +  Anexa 5bINSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Decont privind accizele"Se completează şi se depune anual, până la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat, după închiderea anului fiscal şi depunerea bilanţului contabil, de către toţi plătitorii de accize.În decont se vor înscrie sumele cumulate pentru anul de raportare.Decontul se completează de toţi plătitorii de accize în doua exemplare, dintre care originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidenta este înregistrat plătitorul, iar copia se păstrează de plătitor.Când plătitorul corecteaza decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriindu-se în dreptul cuvantului "Decont" menţiunea "rectificativ".  +  Anexa 5c)    1. Denumire: Decont privind accizele    2. Cod: 14.13.01.03    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea accizelor    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: toţi plătitorii de impozite şi taxe    8. Circula: - originalul - la organul fiscal                - copia - la plătitorul de impozite şi taxe    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite şi taxe.  +  Anexa 6a) ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │┌─────────┐ SITUAŢIA* │Nr. inreg. ─────────── │ ││ MF │ principalilor indicatori economico- │Din data: ───────── │  ││ ROMÂNIA │ financiari realizaţi din activitatea │ Se completează│ │└─────────┘ de exploatare a jocurilor de noroc │ de către uni- │ │ pe anul ......... │ tatea fiscală │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                    ┌───────────────┬──────┬──┐                                                    │ Declaraţie │ │ │    DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI │rectificativa └──────┘ │                ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ │Se completează cu X │        Cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │numai în cazul │        fiscal: └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ │declaraţiilor │                                                     │rectificative │                                                    └─────────────────────────┘   ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐   │Denumire │ │   │──────────┴─────┬───────────┬──────────┬──────────────────────────────────│   │Judeţul/sectorul│ │Localitate│ │   │──────────┬─────┴───────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│   │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│   │Cod poştal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │   └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘                                                                 - mii lei -   ┌─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐   │Nr. │ Denumire indicator │ Număr │ Sume │   │crt. │ │ autorizari │ │   │─────┴───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────│   │A. VENITURI TOTALE obţinute din activitatea │/////////////│ │   │ de exploatare a jocurilor de noroc │/////////////│ │   │ (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8) │/////////////│ │   │ din care: │/////////////│ │   │─────┬───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────│   │ 1. │ - maşini electronice cu câştiguri │ │ │   │─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────│   │ 2. │ - sali bingo │ │ │   │─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────│   │ 3. │ - bingo televizat │ │ │   │─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────│   │ 4. │ - cazinouri │ │ │   │─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────│   │ 5. │ - pariuri sportive │ │ │   │─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────│   │ 6. │ - tombole │ │ │   │─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────│   │ 7. │ - jocuri-concurs prin intermediul │ │ │   │ │ liniilor telefonice │ │ │   │─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────│   │ 8. │ - alte sisteme de joc │ │ │   └─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘                                                      - mii lei -             ┌─────┬────────────────────────────────┬───────────────┐             │Nr. │ Denumire indicator │ Sume │             │crt. │ │ │             │─────┴────────────────────────────────┼───────────────│             │B. CHELTUIELI TOTALE aferente activi- │ │             │ tatilor de exploatare al jocurilor │ │             │ de noroc │ │             │ (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6+ │ │             │ (rd.7+rd.8) din care: │ │             │─────┬────────────────────────────────┼───────────────│             │ 1. │TAXE DE AUTORIZARE - TOTAL: │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 1.1 │- taxa de autorizare plătită la │ │             │ │ eliberarea licenţei │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 1.2 │- taxa fixa lunară │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │1.2.1│ - maşini electronice cu │ │             │ │ câştiguri │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │1.2.2│ - mese de cazinou │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 1.3 │- taxa procentuală asupra │ │             │ │ veniturilor realizate │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 2. │ PREMII ACORDATE - TOTAL: │ │             │ │ din care, în natura │ │             │─────┼────────────────┬───────────────┼───────────────│             │ │ │ număr │ │             │ 2.1 │ - autoturisme │───────────────┼───────────────│             │ │ │ valoare │ │             │─────┼────────────────┼───────────────┼───────────────│             │ │ │ număr │ │             │ 2.2 │ - apartamente │───────────────┼───────────────│             │ │ │ valoare │ │             │─────┼────────────────┴───────────────┼───────────────│             │ 2.3 │ - altele (valoare) │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 3. │CHELTUIELI CU PERSONALUL-TOTAL: │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 3.1 │ - număr angajaţi │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 4. │Venituri brute din salarii, │ │             │ │ din care: │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 4.1 │ - impozit pe venituri sub │ │             │ │ forma de salarii │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 5. │CONTRIBUŢII ASIGURĂRI SOCIALE │ │             │ │FOND ŞOMAJ, ASIGURĂRI SOCIALE │ │             │ │DE SĂNĂTATE │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 6. │CONTRIBUŢII FONDURI SPECIALE │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 7. │CHELTUIELI DE PROTOCOL │ │             │─────┼────────────────────────────────┼───────────────│             │ 8. │ALTE CHELTUIELI │ │             │─────┴────────────────────────────────┼───────────────│             │ C. PROFIT BRUT │ │             │ (A-B) │ │             └──────────────────────────────────────┴───────────────┘-----------    *) Se completează numai pentru activitatea de exploatare a jocurilorde noroc fără a se cuprinde alte activităţi suplimentare.                                                   ┌───────────────┐     Nume, prenume ─────────── Data ────────────── │ Semnatura şi │    Funcţia ──────────────── │ ştampila │                                                   │ │                                                   └───────────────┘  +  Anexa 6b)INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc" Se completează şi se depune anual, până la data de 15 aprilie a anului curent pentru anul expirat, după închiderea anului fiscal şi depunerea bilanţului contabil, de către toţi organizatorii de jocuri de noroc.Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc se completează de toţi organizatorii de jocuri de noroc în doua exemplare, dintre care originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidenta este înregistrat plătitorul, iar copia se păstrează de plătitor.Când plătitorul corecteaza declaraţia depusa iniţial, declaraţia rectificativa se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriindu-se în dreptul cuvantului "Situaţie" menţiunea "rectificativ".  +  Anexa 6c)    1. Denumire: Situaţia principalilor indicatori economico-financiari realizaţi din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc    2. Cod: 14.13.08.14    3. Format: A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: file    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea principalilor indicatori economico-financiari realizaţi din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: toţi plătitorii de impozite şi taxe    8. Circula: - originalul - la organul fiscal                - copia - la plătitorul de impozite şi taxe    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al plătitorului de impozite şi taxe.  +  Anexa 7a) ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │┌─────────┐ DECONT │Nr. inreg. ─────────── │ ││ MF │ privind taxa pe valoarea adăugată │Din data de: ───────── │  ││ ROMÂNIA │ pentru luna.... anul ..... │ Loc rezervat│ │└─────────┘ │ pentru uni- │ │ │ tatea fiscală │ └───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘   DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI    ┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐   │Denumirea plătitorului │ │   │de TVA │ │   │───────────────────────┼────────────────────┬───────────────────┬─────────│    │Codul fiscal al plati- │ │Luat în evidenta │ │   │torului de TVA │ │începând cu data de│--/--/---│   │ │ │(ZZ/LL/AA) │ │   │────────────────┬──────┴────┬──────────┬────┴─────────────────────────────│   │Judeţul/sectorul│ │Localitate│ │   │──────────┬─────┴───────────┼──────────┼───┬────┬──┬─────┬───┬────┬───────│   │Strada │ │Număr │ │Bloc│ │Scara│ │Ap. │ │   │──────────┼─────────────────┼──────────┼───┼────┼──┴─────┼───┼────┴───────│   │Cod poştal│ │Sector │ │Tel:│ │Fax│ │   └──────────┴─────────────────┴──────────┴───┴────┴────────┴───┴────────────┘  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ COLECTATA │  │lei │  │───────────────────────────────────────────────────────────────────────────│  │ Denumirea indicatorilor Valoare TVA │  │─────┬─────────────────────────────────────┬───┬────────────┬──────────────│  │ 1 │Vânzări în ţara Cota 22% │1 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 2 │Vânzări în ţara Cota 11% │2 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 3 │Regularizări │3 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 4 │Export │4 │ │//////////////│  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 5 │Scutire cu drept de deducere │5 │ │//////////////│  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 6 │Scutire fără drept de deducere │6 │ │//////////////│  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 7 │TOTAL [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)] │7 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼──────┬─────┴──────────────┘  │ 8 │PRO RATA │8 │ % │   └─────┴─────────────────────────────────────┴───┴──────┘    TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ DEDUCTIBILĂ - LEI -   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │ Denumirea indicatorilor Valoare TVA │  │─────┬─────────────────────────────────────┬───┬────────────┬──────────────│  │ 9 │Cumpărări pentru nevoile Cota 22% │9 │ │ │  │ │agentului economic │ │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 10 │Cumpărări pentru nevoile Cota 11% │10 │ │ │  │ │agentului economic │ │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 11 │Regularizări │11 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 12 │TVA DEDUCTIBILĂ [(9)+(10)+(11)] │12 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 13 │TVA DE DEDUS [(12)*(8)/100] │13 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 14 │Cumpărări supuse criteriilor specifi-│14 │ │ │  │ │ce de exercitare a dreptului de │ │ │ │  │ │deducere │ │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 15 │Cumpărări scutite de TVA │15 │ │//////////////│  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 16 │TOTAL TVA DE DEDUS [(13)+(14)] │16 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 17 │TOTAL [(9)+(10)+(11)+(14)+(15)] │17 │ │ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 18 │TVA de plată pentru luna de raportare│18 │////////////│ │  │ │[(7)-(16)] │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 19 │TVA de rambursat pentru luna de │19 │////////////│ │  │ │raportare [(16)-(7)] │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 20 │SUMA DE RAMBURSAT DIN LUNA PRECEDENTA│20 │////////////│ │  │ │CELEI DE RAPORTARE │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 21 │SUMA DE PLATA DIN LUNA PRECEDENTA │21 │////////////│ │  │ │CELEI DE RAPORTARE │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 22 │Suma pentru care s-a aprobat ram- │22 │////////////│ │  │ │bursarea în luna de raportare │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 23 │ Suma plătită în luna de raportare │23 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 24 │TVA compensata │24 │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 25 │TVA efectiv restituită cumparatorilor│25 │////////////│ │  │ │străini │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 26 │Bonificaţie pentru plata în termenul │26 │////////////│ │  │ │legal │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 27 │TVA RĂMASĂ DE PLATA │27 │////////////│ │  │ │[(18)+(21)-(23)-(25)-(26)] │ │////////////│ │  │─────┼─────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────│  │ 28 │TVA RĂMASĂ DE RAMBURSAT │28 │////////////│ │  │ │[(19)+(20)-(22)-(24)+(25)+(26)] │ │////////////│ │  └─────┴─────────────────────────────────────┴───┴────────────┴──────────────┘    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că dateledin aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.                                                   ┌───────────────┐     Nume, prenume ─────────────────────────────── │ Semnatura şi │    Funcţia ───────────────────────────────────── │ ştampila │                                                   │ │                                                   └───────────────┘  +  Anexa 7b)INSTRUCŢIUNIpentru completarea formularului "Decont privind taxa pe valoarea adăugată"Se completează lunar de agenţii economici care sunt înregistraţi la organele fiscale ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.Agenţii economici care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contracte de asociere vor declara inclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultată din astfel de operaţiuni.Taxa pe valoarea adăugată colectata. Randurile 1 şi 2 - se preiau totalurile coloanelor 10, 11, 12 şi 13 din Jurnalul pentru vânzări cod 14-6-12a), precum şi operaţiunile asimilate livrărilor potrivit legii, centralizate în borderoul cuprinzând operaţiunile asimilate livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 516/1998.. Rândul 3 - se vor evidenţia sumele rezultate din corectarea datelor din deconturile anterioare, precum şi sumele aferente operaţiunilor neexigibile existente în sold la finele lunii anterioare, care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmeşte decontul.. Rândul 4 - se vor înscrie operaţiunile de export înregistrate la coloana 9 din Jurnalul pentru vânzări.Agenţii economici autorizaţi sa desfăşoare activitatea de restituire a taxei pe valoarea adăugată cumparatorilor străini vor înscrie comisionul perceput pentru aceasta activitate la rândul 4.. Rândul 5 - se vor evidenţia operaţiunile scutite cu drept de deducere, înscrise în coloana 7 din Jurnalul pentru vânzări.. Rândul 6 - se vor evidenţia operaţiunile scutite fără drept de deducere, înscrise în coloana 8 din Jurnalul pentru vânzări.. Randurile 1-6 - nu se cuprind sumele care, potrivit legii, nu intră în baza de impozitare, inclusiv suma reprezentând contribuţia la Fondul special al drumurilor publice.Pro rata. Rândul 8 - se înscrie pro rata determinata potrivit normelor legale în vigoare.Taxa pe valoarea adăugată deductibilă. Randurile 9 şi 10 - se va prelua totalul coloanelor 7, 8, 9 şi 10 din Jurnalul pentru cumpărări cod 14-6-17 b).. Rândul 11 - se vor evidenţia sumele rezultate din corectarea datelor din deconturile anterioare depuse la organele fiscale, precum şi sumele aferente operaţiunilor neexigibile existente în sold la finele lunii anterioare şi care au devenit exigibile în luna pentru care se întocmeşte decontul.. Rândul 13 - se va înscrie suma rezultată după aplicarea pro ratei, determinata potrivit prevederilor legale în vigoare, asupra sumei înscrise la rândul 12 din decont.. Rândul 14 - se vor evidenţia cumpărările destinate realizării de bunuri şi servicii scutite cu drept de deducere, cumpărările nesupuse pro ratei potrivit criteriilor specifice de exercitare a dreptului de deducere la agenţii economici care realizează şi operaţiuni scutite fără drept de deducere.. Rândul 15 - se va prelua totalul coloanei 6 din Jurnalul pentru cumpărări, reprezentând bunurile şi serviciile achiziţionate de la neplatitorii de T.V.A., precum şi cele care nu au legătură directa cu activitatea agentului economic.Taxa pe valoarea adăugată datorată sau de recuperat la/de la bugetul de stat. Rândul 20 - se va prelua suma prevăzută la rândul 28 din decontul lunii precedente celei de raportare.. Rândul 21 - se va prelua suma prevăzută la rândul 27 din decontul lunii precedente celei de raportare.. Rândul 22 - se vor înscrie sumele pentru care în luna pentru care se face raportarea s-a primit aprobarea rambursarii.. Rândul 23 - se va înscrie totalul plăţilor efectuate pentru debitele restante şi curente de la data depunerii decontului anterior până la data depunerii prezentului decont.. Rândul 24 - se va înscrie suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată compensata în luna de raportare din suma de rambursat, potrivit prevederilor legale în vigoare.. Rândul 25 - se vor înscrie sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată efectiv restituită cumparatorilor străini de către agenţii economici autorizaţi sa desfăşoare activitatea de restituire.. Rândul 26 - se va înscrie suma reprezentând bonificatia de 5% calculată conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1999.  +  Anexa 7c)    1. Denumire: Decont privind taxa pe valoarea adăugată    2. Cod: 14.13.01.02    3. Format: A4/t1+A4/t2    4. Caracteristici de tipărire: set: originalul - culoare neagra                                             copia - culoare roşie                                             pe versoul exemplarului de culoare                                             roşie: instrucţiuni de completare    5. Se difuzează: gratuit    6. Se utilizează la: declararea taxei pe valoarea adăugată    7. Se întocmeşte în: 2 exemplare                     de: toţi plătitorii de taxa pe valoarea adăugată    8. Circula: - originalul - la organul fiscal                - copia - la plătitorul de taxa pe valoarea adăugată    9. Se arhiveaza: la dosarul fiscal al plătitorului de taxa pe valoarea adăugată.---------