ORDONANȚĂ nr. 15 din 29 august 2018pentru completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 31 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  ARTICOL UNICDupă alineatul (4) al articolului 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R. și Autorității Navale Române - A.N.R., pentru desfășurarea activităților specifice corespunzătoare obiectului principal de activitate.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Șova
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 august 2018.Nr. 15.-----