ORDIN nr. 827 din 23 august 2018privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 31 august 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 147.476 din 6.08.2018,ținând cont de Avizul nr. 5.373/GLG/8.08.2018 al Ministerului Mediului, precum și de Avizul nr. 5/2018 al Consiliul Național de Vânătoare,luând în considerare prevederile Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 1.08.2018 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f),art. 24 și art. 26 alin. (3) și (4) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 28 din Programul național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin are ca obiect stabilirea unor măsuri de combatere a pestei porcine africane prin aprobarea unei cote suplimentare de intervenție la specia mistreț prevăzute în anexă.(2) Cota de intervenție prevăzută la alin. (1) este suplimentară cotei de recoltă la specia mistreț aprobată prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019.  +  Articolul 2În situațiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii fondurilor cinegetice se schimbă, cotele de intervenție prevăzute la art. 1 alin (1) nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.  +  Articolul 3Cotele de intervenție pentru specia mistreț aprobate conform prevederilor art. 1 se realizează în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, prin metodele de vânătoare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în toate fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane se vânează integral cotele de recoltă la speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018, prin metodele de vânătoare admise.  +  Articolul 5Prin excepție de la prevederile art. 3 și 4, în zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km și zona tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează integral mistreții și cotele de recoltă aprobate pentru speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda „la pândă“ și „la dibuit“, în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului.  +  Articolul 6În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova și Ungaria se va acționa pentru recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană de către vânători și personal de specialitate al gestionarului cu sprijinul personalului Ministerului Afacerilor Interne, cu încadrarea în cotele de recoltă aprobate prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018 și a cotelor de intervenție aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 7Recoltarea mistreților și a exemplarelor din speciile șacal, vulpe, cioară grivă și coțofană, atât în fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, cât și în zona afectată, se realizează de gestionarii fondurilor cinegetice, atât cu vânători, cât și cu personal de specialitate al gestionarului.  +  Articolul 8(1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare și al structurilor teritoriale ale acesteia.(2) Gestionarii fondurilor cinegetice completează și transmit la solicitarea structurilor teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic situația recoltării exemplarelor de mistreț conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 540/2018.  +  Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii și clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.  +  Articolul 10Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  București, 23 august 2018.Nr. 827.  +  ANEXĂla Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 827/2018
  Cotă de intervenție la specia mistreț
  Nr. crt.JudețulGestionari fonduri cinegeticeFondul cinegeticCotă de intervenție
  Nr.Denumire
  012345
  1ABAJVPS Alba6Vidra21
  2ABAJVPS Alba7Ciuruleasa15
  3ABAJVPS Alba8Detunata27
  4ABAJVPS Alba9Lupșa23
  5ABAJVPS Alba12Geamăna29
  6ABAJVPS Alba19Ocna Mureș33
  7ABAJVPS Alba20Lopadea Nouă22
  8ABAJVPS Alba21Noșlac32
  9ABAJVPS Alba25Teiuș18
  10ABAJVPS Alba26Bucerdea23
  11ABAJVPS Alba27Veseuș22
  12ABAJVPS Alba29Veza9
  13ABAJVPS Alba34Ampoița25
  14ABAJVPS Alba36Berghin32
  15ABAJVPS Alba37Oarda29
  16ABAJVPS Alba41Vinț18
  17ABAJVPS Alba42Daia17
  18ABAJVPS Alba48Vinerea3
  19ABAJVPS Alba49Săliștea6
  20ABAJVPS Alba50Cugir7
  21ABDS Alba1Arieșul Superior19
  22ABDS Alba35Ighiu1
  23ABDS Alba44Ohaba12
  24ABAVPS Bendis2Arieșul Mijlociu19
  25ABAVPS Bendis33Vâltori Feneș79
  26ABOS Horea Apuseni3Horea19
  27ABAs Căpriorul Certege4Valea Bistrei37
  28ABAV Avram Iancu5Avram Iancu34
  29ABOS Muntele Mare10Poșaga30
  30ABAVPS Ocoliș Hunter 111Ocoliș78
  31ABA Trascau Hunting Salciua13Vidolm68
  32ABAVPS Acvila Aiud14Rimetea24
  33ABAV Râmeț Inzel15Ponor92
  34ABAVPS Diana Aiud16Ciugud19
  35ABAVPS Artemis Aiud17Aiud56
  36ABAVPS Potaissa Hunter18Măhăceni23
  37ABAVPS Târnavele22Întregalde33
  38ABAVPS Trascău Ighiu23Cricău18
  39ABAVPS Piatra Verde24Galda82
  40ABAVPS Valea Târnavei Jidvei28Jidvei69
  41ABAVPS Căpriorul din Deal30Cergău43
  42ABAV Cabana din Poduri 31Valea Lungă39
  43ABA Cerbul Carpatin Zlatna32Izvorul Ampoiului49
  44ABAVPS Gura Ursului38Valea Mică47
  45ABAVP Mamut39Alba Iulia21
  46ABAVPS Wild Hunting43Vingard30
  47ABAVPS Vulturul Negru Sebeș45Cilnic30
  48ABAVPS Diana Gârbova46Gârbova7
  49ABOS Sâpcea Cugir RA51Canciu9
  50ABOS Valea Pianului RA52Pianu9
  51ABAsociația Căpriorul54Șugag31
  52Total județ Alba1.538
  53ARAJVPS Arad 3Mailat1
  54ARAJVPS Arad 11Ceala4
  55ARAJVPS Arad 34Milova35
  56ARAJVPS Arad 36Monoroștia5
  57ARAJVPS Arad 41Târnova 5
  58ARAJVPS Arad 43Seleuș4
  59ARAJVPS Arad 47Rovina 5
  60ARAJVPS Arad 49Mânerău 8
  61ARAJVPS Arad 56Roșia 2
  62ARAJVPS Arad 70Fiac10
  63ARAJVPS Arad 71Zăbalț25
  64ARAJVPS Arad 72Lipova 15
  65ARDS Arad 22Sălișteanca7
  66ARDS Arad 37Bătuta25
  67ARDS Arad 60Dumbrava30
  68ARDS Arad 65Slatina6
  69ARDS Arad 66Troaș21
  70ARDS Arad 67Săvârșin17
  71ARDS Arad 69Recea25
  72ARAV Lăzar Hunt26Somoș34
  73ARAV Lăzar Hunt48Miniș51
  74ARAV Lăzar Hunt57Chișindia37
  75ARASVP Aranca 4Gelu2
  76ARARS Venandi8Pereg2
  77ARAV Diana Turnu 10Turnu5
  78ARA Vânătorul Arad15Sofronea2
  79ARAV Artemis Montana18Horia2
  80ARAV Canalul Morilor 20Râtul Pilu7
  81ARAVP Crișana 28Nădab3
  82ARAVP Crișana 35Conop172
  83ARAVP Cetate Șiria 30Șiria14
  84ARAVPS Hubertus Lipova33Cladova110
  85AROSP Nadeș38Nadăș145
  86ARAV Lunca Tauț39Tăut95
  87ARAVP Arsilva 40Araneag85
  88ARAV Bizon Bonasus25Sintea10
  89ARAV Bizon Bonasus42Pîncota13
  90ARASC Ineu 46Balta 45
  91ARAVPS Crisius Socodor 44Chereluș18
  92ARAVPS Crisius Socodor 58Rădești15
  93ARAVPS Breaza63Leuca Găina18
  94ARA Vânătorii Codrilor Urviș53Hășmaș9
  95ARAVPS Grizli64Tisa Luncșoara68
  96ARAVPS Șoimul Lipova 31Covasant 13
  97ARAVPS Poiana Cerbului 52Botfei 27
  98ARAVPS Rovina 50Archis21
  99ARAVP BMT Hunting1Frumușeni33
  100ARAVS Ghioroc Păuliș68Petriș104
  101Total județ Arad1.410
  102AGAJVPS Argeș6Valea Danului8
  103AGAJVPS Argeș7Curtea de Argeș5
  104AGAJVPS Argeș9Mușetești3
  105AGAJVPS Argeș17Aninoasa5
  106AGAJVPS Argeș19Câmpulung10
  107AGAJVPS Argeș24Mâzgana12
  108AGAJVPS Argeș28Dârmănești7
  109AGAJVPS Argeș29Trivale1
  110AGAJVPS Argeș31Cotmeana5
  111AGAJVPS Argeș32Râjlețu4
  112AGAJVPS Argeș33Dealul Bradului2
  113AGAJVPS Argeș35Râncaciov7
  114AGAJVPS Argeș36Cârcinov7
  115AGAJVPS Argeș37Topoloveni13
  116AGAJVPS Argeș38Căteasca4
  117AGAJVPS Argeș39Broșteni4
  118AGAJVPS Argeș43Șerboieni2
  119AGAJVPS Argeș44Furduiești5
  120AGAVP GTS Muntenia10Mălureni11
  121AGAVP GTS Muntenia18Râul Târgului43
  122AGAVP GTS Muntenia20Stoenești32
  123AGAVPS Sitarul49Ștefan cel Mare4
  124AGAVPS Sitarul51Bucov7
  125AGDS Argeș4Cumpăna9
  126AGDS Argeș5Aref15
  127AGAVPS Diana 8Jepi17
  128AGAVPS Diana 48Ungheni32
  129AGAVPS Mistrețul1Negoiu53
  130AGAVPS Mistrețul2Șuici46
  131AGAVPS Cerbul12Plăișor52
  132AGAV Piatra Craiului 21Izvoarele Dâmboviței6
  133AGAVPS Miorița25Grădiștea15
  134AGINCDS Baza Experimentală Mihăești26Rădești3
  135AGAVP Gorunul Brătia30Săpunari15
  136AGAVPS Curtea de Argeș3Poienari14
  137Total județ Argeș478
  138BCDS Bacău15Bărzăuța35
  139BCDS Bacău16Dofteana70
  140BCDS Bacău17Slănic-Moldova50
  141BCDS Bacău21Cașinul Superior30
  142BCDS Bacău22Cașinul Inferior35
  143BCDS Bacău39Itești30
  144BCDS Bacău40Fântânele15
  145BCDS Bacău51Pralea5
  146BCAJVPS Bacău11Poduri6
  147BCAJVPS Bacău24Brătila10
  148BCAJVPS Bacău25Bârsănești5
  149BCAJVPS Bacău28Dămienești5
  150BCAJVPS Bacău33Gioseni5
  151BCAJVPS Bacău41Trebeș2
  152BCAJVPS Bacău46Găiceana15
  153BCAJVPS Bacău47Huruiești10
  154BCAJVPS Bacău48Borzești5
  155BCAJVPS Bacău49Urechești10
  156BCAJVPS Bacău52Glăvănești5
  157BCAJVPS Bacău54Gloduri5
  158BCAV Diana Coțofănești50Bâlca5
  159BCSVPS Bacău5Ciobănuș8
  160BCSVPS Bacău12Scorțeni8
  161BCSVPS Bacău23Sănduleni5
  162BCSVPS Bacău34Pâncești15
  163BCSVPS Bacău35Răcăciuni10
  164BCSVPS Bacău36Faraoani15
  165BCSVPS Bacău37Călugăra15
  166BCAVPS Bukk1Ghimeș30
  167BCS.C. O.S. Lignum - S.R.L.14Dărmănești40
  168BCOS Privat Oituz - S.R.L.20Oituz4
  169BCAVPS Lebăda55Colonești20
  170BCAVPS Cerbul Bicfalău56Stănișești42
  171BCAVPS Cerbul Bicfalău57Răchitoasa21
  172BCOS Bisericesc Bacău42Blăgești2
  173BCAVPS Ursul Brun38Buhuși46
  174BCAsociația Colț Alb13Plopu15
  175BCAVPS Clubul Vânătorilor9Schit32
  176BCAVPS GMC Hunter18Larga7
  177BCAVPS Von Spiess4Sulța8
  178BCAV Hinsparom26Berzunți19
  179BCAV Rara Apri44Orbeni10
  180Total județ Bacău730
  181BHAJVPS Bihor5Cherechiu1
  182BHAJVPS Bihor7Diosig7
  183BHAJVPS Bihor11Iteu16
  184BHAJVPS Bihor13Marginea9
  185BHAJVPS Bihor14Mișca20
  186BHAJVPS Bihor15Cuzap4
  187BHAJVPS Bihor16Brusturi10
  188BHAJVPS Bihor22Ineu5
  189BHAJVPS Bihor29Cefa7
  190BHAJVPS Bihor46Luncasprie40
  191BHAJVPS Bihor47Crâncești22
  192BHAJVPS Bihor48Cuieșd6
  193BHAJVPS Bihor51Borod8
  194BHAJVPS Bihor53Hotar7
  195BHAJVPS Bihor54Măgești8
  196BHAJVPS Bihor56Curățele1
  197BHAJVPS Bihor57Roșia40
  198BHAJVPS Bihor59Finiș38
  199BHAJVPS Bihor61Ferice19
  200BHAJVPS Bihor62Cusuiuș35
  201BHDS Bihor4Șimian15
  202BHDS Bihor9Cubulcut17
  203BHDS Bihor49Peștiș7
  204BHDS Bihor50Gepiș8
  205BHDS Bihor64Dumbrăvani10
  206BHAV Crișana Hunting30Peri32
  207BHAV Crișana Hunting31Goroniște21
  208BHAV Crișana Hunting32Ciumeghiu10
  209BHAV Crișana Hunting33Arpășel5
  210BHAV Crișana Hunting39Cighid18
  211BHAVP Valea Ierului2Vășad16
  212BHAVP Valea Ierului3Tarcea31
  213BHAVP Valea Ierului6Cetariu51
  214BHAVP Valea Ierului10Pădurea Mare3
  215BHAVPS Pădurea Verde Sântelec23Săcădat20
  216BHAVPS Pădurea Verde Sântelec24Alparea14
  217BHAVPS Pădurea Verde Sântelec44Corbești49
  218BHAVP Valea Barcăului8Sântimbreu20
  219BHAVP Valea Barcăului19Biharea10
  220BHAV Selina17Burzuc15
  221BHAV Selina52Bălnaca20
  222BHAV Artemis Cociuba Mare35Oșand50
  223BHAV Artemis Cociuba Mare37Cociuba42
  224BHAsociația Gliganu55Forău12
  225BHAsociația Gliganu60Dumbrăvița92
  226BHAsociația Cinegetica Apuseni58Sohodol50
  227BHASC Plaiurile Bistriței1Curtuișeni14
  228BHAV Waidmannsheil12Balc60
  229BHAVPS Cetariu18Sălard17
  230BHAVPS Forest Hunt Paleu21Paleu60
  231BHAV Cervus Elaphus25Boboștea20
  232BHAV Prohunting Salonta26Păușa51
  233BHAV Fazanul de Aur34Salonta9
  234BHAVPS Lupoaia36Râpa37
  235BHAVP Tinca38Lunca19
  236BHAV Cervus Elafus40Talpoș10
  237BHAVPS Ceica43Bucuroaia11
  238BHAV Vida Surducel45Surducel Bulz60
  239BHUniversitatea Oradea63Pietroasa2
  240BHAV Văratec Codru Moma65Văratec47
  241BHAVPS Diana Hunting Bihor66Biharia70
  242Total județ Bihor1.428
  243BNAJVPS Bistrița-Năsăud1Negrilești7
  244BNAJVPS Bistrița-Năsăud3Agrieș11
  245BNAJVPS Bistrița-Năsăud4Târlișua11
  246BNAJVPS Bistrița-Năsăud20Minitiu10
  247BNAJVPS Bistrița-Năsăud33Figa11
  248BNAJVPS Bistrița-Năsăud35Bozieș10
  249BNAJVPS Bistrița-Năsăud39Micești7
  250BNAC Ursul Brun13Cormaia6
  251BNAC Ursul Brun14Anieș11
  252BNAC Ursul Brun21Măgheruș2
  253BNOS Comunal Telciu RA7Bichigiu9
  254BNOS Comunal Telciu RA9Telciu13
  255BNOS Comunal Telciu RA12Parva12
  256BNAVPS Cerbul Dumitra22Dumitra18
  257BNAVPS Cerbul Dumitra28Simionești19
  258BNSV Montana Coșbuc5Mireș13
  259BNSV Montana Coșbuc8Fiad-Romuli9
  260BNOS Someș Țibleș6Țibleș8
  261BNOS Someș Țibleș10Gersa13
  262BNDS Bistrița-Năsăud2Dobric37
  263BNAVPS Vadul Someșului11Rebra6
  264BNAC Someșul Rodna15Valea Mare28
  265BNAV Buia16Ilva Mare41
  266BNAC Izvorul Ilvei17Lunca Ilvei16
  267BNAC Hunter - Ioviță Leșu18Leșu19
  268BNOV Transilvania Bistrița19Nepos4
  269BNAV Diana Bistrița23Poieni7
  270BNOS municipiul Bistrița24Cușma30
  271BNOS Tihuța Colibița RA25Tihuța15
  272BNAVPS Călimanii Șieu29Șieuț14
  273BNAVPS Acvila Teaca30Teaca5
  274BNAV Vulpea Herina31Albești5
  275BNAV Artemis Lechința32Sâniacob24
  276BNAV Ardealul Lechința34Malin19
  277BNAVP Meleșul Beclean36Jimbor5
  278BNASC Plaiurile Bistriței37Matei7
  279BNAV Colț Alb38Sânmihai1
  280Total județ Bistrița-Năsăud483
  281BVAV Huriniul Buneștiului1Bunești5
  282BVAVP Doripesco13Crizbav42
  283BVAVPS Făgetul Apața10Dopca-Apața61
  284BVAVPS Popilnica12Vlădeni31
  285BVAJVPS Brașov20Prejmer-Cernatu3
  286BVAJVPS Brașov29Piatra Craiului15
  287BVAVPS Măgura Codlea15Codlea25
  288BVRPLP Kronstadt18Timiș92
  289BVAV Codrul Verde22Urlători22
  290BVOV Șoimul Mediaș24Victoria15
  291BVOV Șoimul Mediaș43Sâmbăta2
  292BVOS oraș Râșnov26Râșnov28
  293BVAVPS Poiana Mărului30Poiana Mărului15
  294BVAV Bârsa34Șercăița9
  295BVAVPS Făgăraș32Strâmba-Mira2
  296BVAVPS Făgăraș33Veneția8
  297BVAVPS Făgăraș36Felmer7
  298BVAVPS Făgăraș38Făgăraș15
  299BVAVPS Făgăraș42Voila5
  300BVA Club Diana35Toderița4
  301BVAVPS Munții Făgărașului40Sebeș9
  302BVAVPS Munții Făgărașului41Dejani26
  303BVRPL OS Ciucaș44Zizin41
  304Total județ Brașov482
  305BRAJVPS Brăila3Cojocaru3
  306BRAJVPS Brăila5Lungulețu6
  307BRAJVPS Brăila7Filipoiu1
  308BRAJVPS Brăila9Tufești5
  309BRAJVPS Brăila11Brăila3
  310BRAJVPS Brăila13Bâsca4
  311BRAJVPS Brăila15Romanu1
  312BRAJVPS Brăila16Comăneasca1
  313BRAJVPS Brăila17Corbu Vechi7
  314BRAJVPS Brăila19Racovița6
  315BRAJVPS Brăila20Siliștea1
  316BRAJVPS Brăila21Plopu1
  317BRAJVPS Brăila23Filipești2
  318BRAJVPS Brăila24Ibrianu19
  319BRAJVPS Brăila25Jirlău5
  320BRAJVPS Brăila26Surdila 5
  321BRAJVPS Brăila27Mircea Vodă1
  322BRAJVPS Brăila28Batogu5
  323BRAJVPS Brăila31Urleasca2
  324BRAJVPS Brăila36Însurăței1
  325BRAJVPS Brăila48Muchea2
  326BRDS Brăila12Tudor Vladimirescu5
  327BRDS Brăila32Zăvoaia1
  328BRAVPS GMC Hunter1Vâlciu5
  329BRAVPS GMC Hunter47Băndoiu6
  330BRAVPS Cocorul București6Pelicanu12
  331BRAVPS Acvila București18Măxineni4
  332BRAVPS Șoimul București22Dedulești33
  333BRAVPS Dunărea Carcaliu46Gâsca14
  334BRAVPS Miorița49Malu Roșu6
  335BRA Mavexim Hunting50Ostroavele Brăilei3
  336Total județ Brăila170
  337BTDS Botoșani17Gorbănești5
  338BTDS Botoșani19Trușești14
  339BTDS Botoșani24Românești6
  340BTDS Botoșani34Avrămeni9
  341BTDS Botoșani35Mitoc5
  342BTDS Botoșani39Păltiniș9
  343BTDS Botoșani43Cordăreni4
  344BTAJVPS Botoșani2Vlădeni6
  345BTAJVPS Botoșani3Corni16
  346BTAJVPS Botoșani6Flămânzi30
  347BTAJVPS Botoșani8Leorda3
  348BTAJVPS Botoșani9Nicșani2
  349BTAJVPS Botoșani10Unțeni1
  350BTAJVPS Botoșani12Bălușeni8
  351BTAJVPS Botoșani13Copălău7
  352BTAJVPS Botoșani14Prăjeni4
  353BTAJVPS Botoșani18Dângeni7
  354BTAJVPS Botoșani20Durnești5
  355BTAJVPS Botoșani22Todireni1
  356BTAJVPS Botoșani25Ștefănești12
  357BTAJVPS Botoșani28Vlăsinești3
  358BTAJVPS Botoșani42Hudești7
  359BTAJVPS Botoșani45Brăești5
  360BTAJVPS Botoșani46Văculești33
  361BTAJVPS Botoșani47Șendriceni39
  362BTAJVPS Botoșani48Dersca4
  363BTAVPS Luceafărul1Mihai Eminescu4
  364BTAVPS Luceafărul31Drăgușeni3
  365BTAVPS Diana7Cristești28
  366BTAVPS Diana15Răuseni1
  367BTAVPS Dragoș Vodă16Sulița11
  368BTAVPS Vidra21Ionaseni20
  369BTAVPS Vidra23Călărași7
  370BTAVPS Euro Hunter26Ripiceni54
  371BTAVPS Iepurașul27Hănești40
  372BTAVPS Lebăda Brăila29Vorniceni4
  373BTAVPS Foișorul Săveni33Manoleasa6
  374BTAVPS Theodor Balș30Havarna5
  375BTAVPS Theodor Balș37Mileanca6
  376BTAVPS Theodor Balș38Dărăbani3
  377BTAVPS LR Hunters11Stăuceni1
  378BTAVPS LR Hunters32Săveni1
  379BTAVP Lupul Horodnic36Coțușca7
  380BTAVPS Huntsmanship40Suharău12
  381BTAVPS Huntsmanship41Cristinești7
  382BTAVPS Huntsmanship44Pomârla1
  383BTAVPS Huntsmanship49Ibănești55
  384Total județ Botoșani520
  385BZAJVPS Buzău1C.A. Rosetti13
  386BZAJVPS Buzău6Scutelnici1
  387BZAJVPS Buzău12Mihăilești4
  388BZAJVPS Buzău14Costești2
  389BZAJVPS Buzău17Țintești1
  390BZAJVPS Buzău18Tăbărăști5
  391BZAJVPS Buzău19Stâlpu3
  392BZAJVPS Buzău20Monteoru11
  393BZAJVPS Buzău23Grăjdana42
  394BZAJVPS Buzău24Rușavățu57
  395BZAJVPS Buzău26Umbrărelu62
  396BZAJVPS Buzău27Berca61
  397BZAJVPS Buzău28Cislău29
  398BZAJVPS Buzău30Pătârlagele31
  399BZAJVPS Buzău31Colți40
  400BZAJVPS Buzău32Valea Nehoiului34
  401BZAJVPS Buzău38Neharna Mușa12
  402BZAJVPS Buzău39Breazău32
  403BZAJVPS Buzău40Vintilă Vodă42
  404BZAJVPS Buzău41Beceni59
  405BZAJVPS Buzău42Aldeni55
  406BZAJVPS Buzău43Mărăcineni4
  407BZAJVPS Buzău44Câlnău37
  408BZAJVPS Buzău46Făgetu15
  409BZAJVPS Buzău49Boldu1
  410BZAJVPS Buzău50Vâlcele2
  411BZAJVPS Buzău51Amara3
  412BZAJVPS Buzău54Săgeata8
  413BZAJVPS Buzău55Vadu Pașii1
  414BZAJVPS Buzău58Oreavu15
  415BZDS Buzău33Siriu15
  416BZDS Buzău37Picioru Caprei18
  417BZDS Buzău45Dedulești26
  418BZAVPS Căprioara Râmnicului47Crângu Ursului8
  419BZAVPS Căprioara Râmnicului48Știubei9
  420BZAVPS Căprioara Râmnicului52Ziduri3
  421BZAVPS Călifarul21Gura Sărății46
  422BZAVPS Călifarul25Brăiești102
  423BZS.C. OS Siriu - S.R.L. 34Harțagu29
  424BZS.C. OS Siriu - S.R.L. 35Păltiniș Cașoca15
  425BZAPT Progresul Buzău4Căldarăști1
  426BZAVPS Becațina Mare5Padina1
  427BZAVPS Colina Hunting13Năeni18
  428BZAVPS Călifarul Alb22Măgura Tisău17
  429BZAV Cerbul Carpatin29Cătina52
  430BZAVPS Interagro36Bâsca Mare38
  431BZAV Stejarul57Zărnești3
  432Total județ Buzău1.083
  433CSAJVPS Caraș-Severin2Turnu Ruieni15
  434CSAJVPS Caraș-Severin4Vârciorova4
  435CSAJVPS Caraș-Severin7Poiana4
  436CSAJVPS Caraș-Severin8Delinești3
  437CSAJVPS Caraș-Severin9Brebu Zorlenț9
  438CSAJVPS Caraș-Severin10Mâtnic Prisaca5
  439CSAJVPS Caraș-Severin11Sacu3
  440CSAJVPS Caraș-Severin12Oțelu8
  441CSAJVPS Caraș-Severin13Măgura24
  442CSAJVPS Caraș-Severin18Marga34
  443CSAJVPS Caraș-Severin19Armeniș16
  444CSAJVPS Caraș-Severin22Teregova2
  445CSAJVPS Caraș-Severin24Belentin9
  446CSAJVPS Caraș-Severin25Domasnea17
  447CSAJVPS Caraș-Severin29Craiova9
  448CSAJVPS Caraș-Severin37Sichevița1
  449CSAJVPS Caraș-Severin40Belobresca3
  450CSAJVPS Caraș-Severin41Socol7
  451CSAJVPS Caraș-Severin42Valea Bei36
  452CSAJVPS Caraș-Severin45Cârnecea32
  453CSAJVPS Caraș-Severin47Oravița17
  454CSAJVPS Caraș-Severin49Iertof50
  455CSAJVPS Caraș-Severin55Bozivici2
  456CSAJVPS Caraș-Severin57Borloveni9
  457CSAJVPS Caraș-Severin59Rudaria4
  458CSAJVPS Caraș-Severin60Bănia9
  459CSAJVPS Caraș-Severin61Dalboșet5
  460CSAJVPS Caraș-Severin64Soceni-Lupac1
  461CSAJVPS Caraș-Severin65Sodol Cozia8
  462CSAJVPS Caraș-Severin68Bărbosu19
  463CSAJVPS Caraș-Severin69Ezeriș19
  464CSAJVPS Caraș-Severin74Măureni16
  465CSDS Caraș-Severin30Valea Cernei2
  466CSDS Caraș-Severin31Pecinisca21
  467CSDS Caraș-Severin52Buhui5
  468CSDS Caraș-Severin54Poneasca16
  469CSDS Caraș-Severin70Bocșa5
  470CSACV Iezerul Bucovii17Băutar Bucova 69
  471CSAVPS Jneapănul Banatului23Slatina24
  472CSAVPS Pro Natura Cuntu5Ilova18
  473CSAVPS Haiducii în Rotunda21Higigel21
  474CSAVPS Argeșelul 201426Cornereva14
  475CSAVPS Codrenii Văii Carașului46Jitin94
  476CSAVPS Codrenii Văii Carașului48Ilidia24
  477CSAVPS Codrenii Văii Carașului6Goleț Petroșnița6
  478CSAVP Styria50Dumbrava10
  479CSAVP Styria51Vărădia3
  480CSA Diana Banat71Dognecea37
  481CSA Danilo Hunting67Vermeș80
  482CSA Collini 201172Ocna Berzovia 53
  483CSA RO. Tirol73Ferendia43
  484CSAVPS Cetatea Mistreților39Pojejena28
  485CSA Arthemis Otelec62Văliugel1
  486CSA Cerbul Bigar34Sirinea101
  487CSA Hunters 201356Pataș16
  488CSA Diana 201114Măru12
  489CSA Hunting Semenic27Polom24
  490Total județ Caraș-Severin1.127
  491CLAJVPS Călărași14Bogdana13
  492CLAJVPS Călărași15Ivănești3
  493CLAJVPS Călărași17Putineiu10
  494CLAVPS Sitarul9Plătărești1
  495CLAVPS Sitarul10Gologanu8
  496CLAVPS Sitarul11Tămădău2
  497CLAVPS Sitarul21Vasilați7
  498CLAVPS Sitarul29Negoești7
  499CLAVPS Sitarul30Nana6
  500CLAVPS Sitarul36Radovanu1
  501CLAVPS Oltenița41Oltenița6
  502CLAVPS Oltenița42Chiselet19
  503CLAVPS Diana1Gostilele3
  504CLAVPS Diana48Fermecatu57
  505CLAVPS Vulturul2Ileana10
  506CLAVPS Vulturul39Greaca26
  507CLAVP Dunărea 200740Chirnogi30
  508CLAVP Dunărea 200749Fetești48
  509CLAVPS Natural Hunting32Vărăști10
  510CLAVPS Natural Hunting43Boianu45
  511CLAVPS Natural Hunting45Călărași7
  512CLAVPS Cocorul5Dâlga2
  513CLINCDS „Marin Drăcea“8Perișoru15
  514CLAVPS Mistrețul Lehliu13Răzvani4
  515CLAVPS București20Frumușani12
  516CLAVPS Zimbrul Românesc 200722Măcelaru23
  517CLAVPS Cerbul Carpatin Buzău28Dichiseni4
  518CLAVPS Șoimul Dunărean31Ciornuleasa8
  519CLAV Castelu44Sfredere28
  520Total județ Călărași415
  521CJAJVPS Cluj4Bobâlna25
  522CJAJVPS Cluj6Mica10
  523CJAJVPS Cluj8Gherla32
  524CJAJVPS Cluj11Panticeu18
  525CJAJVPS Cluj12Cristorel16
  526CJAJVPS Cluj15Țaga17
  527CJAJVPS Cluj17Sânmartin20
  528CJAJVPS Cluj18Feiurdeni28
  529CJAJVPS Cluj19Chinteni5
  530CJAJVPS Cluj21Sard16
  531CJAJVPS Cluj22Stolna15
  532CJAJVPS Cluj23Florești3
  533CJAJVPS Cluj25Corpadea13
  534CJAJVPS Cluj29Geaca14
  535CJAJVPS Cluj30Cătina14
  536CJAJVPS Cluj36Feleac8
  537CJAJVPS Cluj41Valea Ierii12
  538CJAJVPS Cluj47Gilău16
  539CJAJVPS Cluj49Valea Belișului0
  540CJAJVPS Cluj56Ciucea11
  541CJAVPS Potaissa Turda35Hărcana5
  542CJAVPS Potaissa Turda37Turda18
  543CJAVPS Potaissa Turda38Moldovenești14
  544CJAVPS Potaissa Turda39Lița21
  545CJAV Regal52Călățele41
  546CJAV Regal53Călata33
  547CJAV Regal54Huedin22
  548CJAV Regal55Valea Drăganului51
  549CJAVPS Voievodul Gelu7Unguraș17
  550CJAVPS Voievodul Gelu27Frata33
  551CJAVPS Voievodul Gelu28Vaida Cămăraș27
  552CJDS Cluj40Băișoara78
  553CJDS Cluj42Căprița10
  554CJAV Artemis Cluj43Someșul Rece10
  555CJA Diana Club Cluj3Vad16
  556CJA Diana Club Cluj9Cornești22
  557CJAV Zdroba10Cornești II42
  558CJAV Zdroba14Bonțida27
  559CJAVPS Someș Dej1Chiuești12
  560CJAV Ținutul Haiducilor2Strâmbu12
  561CJAVPS Mistrețul Dej5Dej22
  562CJAVPS Vadul Someșului16Livada14
  563CJAVPS Vlădeasa20Baciu10
  564CJACV Diana Cluj26Suatu17
  565CJAVPS Fugile Câmpia Turzii31Ceanu Mare6
  566CJAV Stejarii33Luna9
  567CJUSAMV Cluj-Napoca45Someșul Cald51
  568CJAMVP Pro - Mediu46Dumbrava65
  569CJA Măgura48Viștea16
  570CJA Vânătorul Alpin50Giurcuța40
  571CJAV Cornul de Aur51Răchițele14
  572CJAVPS Hubertus24Someșeni11
  573Total județ Cluj1.079
  574CTAJVPS Constanța2Carvăn10
  575CTAJVPS Constanța3Băneasa10
  576CTAJVPS Constanța4Oltina10
  577CTAJVPS Constanța5Ioan Corvin11
  578CTAJVPS Constanța11Rasova6
  579CTAJVPS Constanța13Peștera1
  580CTAJVPS Constanța15Cernavodă3
  581CTAJVPS Constanța19Topalu6
  582CTAJVPS Constanța21Vadu Oii3
  583CTAJVPS Constanța22Gârliciu3
  584CTAJVPS Constanța23Horia1
  585CTAJVPS Constanța26Mireasa1
  586CTAJVPS Constanța28Gura Dobrogei1
  587CTAJVPS Constanța30Mihai Viteazu7
  588CTAJVPS Constanța32Vadu4
  589CTAJVPS Constanța36Murfatlar5
  590CTAJVPS Constanța42Comorova1
  591CTAJVPS Constanța48Șipote12
  592CTAJVPS Constanța49Dumbrăveni4
  593CTAJVPS Constanța50Cerchezu2
  594CTAVPS Corado54Cotu Văii12
  595CTAVPS Zamolxe Hagieni55Hagieni21
  596CTAVPS RMR Hunter31Săcele2
  597CTAVPS Dobrogea37Ovidiu3
  598CTAVPS Iepurașu Cernavodă9Adamclisi21
  599CTAVPS Egreta10Ivrinezu1
  600CTAVPS Egreta12Cochirleni38
  601CTAVPS Sitarul17Țepeș1
  602CTAVPS Călifarul Alb18Crucea10
  603CTAVPS Mistrețul20Ghindărești4
  604CTAVPS Luky Hunting27Sitorman4
  605CTS.C. Vlăsia38Valul lui Traian2
  606CTAVPS Neptun53Negru Vodă14
  607Total județ Constanța234
  608CVAVS Somos1Vârghiș65
  609CVAJVPS Covasna2Brăduț29
  610CVAJVPS Covasna6Belin6
  611CVAJVPS Covasna7Aita1
  612CVAJVPS Covasna9Șugaș14
  613CVAJVPS Covasna10Vâlcele25
  614CVAJVPS Covasna14Coșeni5
  615CVAJVPS Covasna26Brateș15
  616CVAJVPS Covasna30Benedek20
  617CVAV Harghita Sud4Herculian49
  618CVAV Pro Silva8Dobrița-Zălan5
  619CVAV Pro Silva12Bicsad13
  620CVAVPS comuna Bodoc13Bodoc78
  621CVAVPS comuna Bodoc16Dalnic53
  622CVAVPS Cătrușa17Turia45
  623CVAVPS Cătrușa19Petriceni15
  624CVAVPS Cătrușa20Estelnic30
  625CVAVPS Cătrușa28Doboli40
  626CVAVPS Cătrușa29Zagon10
  627CVAVPS Cătrușa31Dârnău20
  628CVAVPS Fux Nyires21Apa Roșie90
  629CVAVPS Fux Nyires23Lemnia150
  630CVOVPS Natura Sălbatică18Mărcușa15
  631CVAVPS Țara Bârsei22Lunga20
  632CVAVPS Botos25Ojdula13
  633CVOSP Târgu Secuiesc27Ghelința 15
  634CVOS Buzăul Ardelean RA33Zăbrătău32
  635CVA Wild Hunt34Dobârlău30
  636Total județ Covasna903
  637DBAJVPS Dâmbovița1Fierbinți1
  638DBAJVPS Dâmbovița3Găești6
  639DBAJVPS Dâmbovița7Hulubești11
  640DBAJVPS Dâmbovița8Scheiu11
  641DBAJVPS Dâmbovița10Tătărani10
  642DBAJVPS Dâmbovița11Gemenea4
  643DBAJVPS Dâmbovița12Vulcana6
  644DBAJVPS Dâmbovița14Bezdead13
  645DBAJVPS Dâmbovița15Brăteiu12
  646DBAJVPS Dâmbovița17Vișinești11
  647DBAJVPS Dâmbovița18Iedera12
  648DBAJVPS Dâmbovița20Pierșinari3
  649DBAJVPS Dâmbovița21Ungureni2
  650DBAJVPS Dâmbovița22Aninoasa2
  651DBAJVPS Dâmbovița23Ocnița5
  652DBAJVPS Dâmbovița24Târgoviște3
  653DBAJVPS Dâmbovița26Nucet1
  654DBAJVPS Dâmbovița30Frăsinet12
  655DBAJVPS Dâmbovița32Braniște6
  656DBAJVPS Dâmbovița34Bilciurești4
  657DBAJVPS Dâmbovița36Cojasca6
  658DBAJVPS Dâmbovița41Potlogi2
  659DBAVPS Acvila35Dârza4
  660DBAVPS Acvila38Ciocănești3
  661DBAVP Dunărea 200716Valea Ialomiței31
  662DBAVPS Unirea5Jugureni5
  663DBAVPS Unirea37Conțești11
  664DBAVPS Stejarul2Morteni13
  665DBDS Dâmbovița33Cornățelu11
  666DBAPMTC Runcu13Runcu44
  667Total județ Dâmbovița265
  668DJAJVPS Dolj8Maglavit3
  669DJAJVPS Dolj22Catane2
  670DJAJVPS Dolj24Măceșu22
  671DJAJVPS Dolj26Goicea1
  672DJAJVPS Dolj27Barca3
  673DJAJVPS Dolj32Gighera17
  674DJAJVPS Dolj33Bechet6
  675DJAJVPS Dolj34Dăbuleni16
  676DJAJVPS Dolj39Murta10
  677DJAJVPS Dolj53Gura Văii3
  678DJAJVPS Dolj56Gabru4
  679DJAJVPS Dolj60Gogoșu3
  680DJAJVPS Dolj63Cernele3
  681DJAJVPS Dolj69Mălăești3
  682DJAJVPS Dolj72Melinești7
  683DJAJVPS Dolj73Brădești6
  684DJAJVPS Dolj74Filiași1
  685DJAJVPS Dolj76Fărcașu3
  686DJAVPS Artemis2Adânca17
  687DJAVPS Artemis3Pietrele1
  688DJAVPS Artemis42Teasc6
  689DJAVPS Artemis50Teslui20
  690DJAVPS Artemis61Popinzălești15
  691DJAVPS Artemis62Ghercești12
  692DJAVPS Artemis66Grajduri10
  693DJDS Dolj5Rast5
  694DJLunca Dunării17Verbita6
  695DJLunca Dunării19Mârza18
  696DJLunca Dunării57Căciulatu7
  697DJLunca Dunării58Geblești9
  698DJAVPS Diana75Velești5
  699DJTrei Stejari30Segarcea4
  700DJTrei Stejari40Valea Stanciului4
  701DJTrei Stejari43Dranic3
  702DJAVPS Jiul52Cosoveni10
  703DJAVPS Ardealul29Cerat11
  704DJAVPS Ardealul65Cernătești8
  705DJAVPS Zorile64Pietroaia6
  706DJAVPS Pelendava67Argetoaia11
  707DJAVPS Cernătești46Celaru4
  708DJAND Oltețul Bălcești6Poiana Mare1
  709DJAVPS Kora47Rojiște13
  710Total județ Dolj319
  711GLAJVPS Galați2Căprioara7
  712GLAJVPS Galați12Umbrărești3
  713GLAJVPS Galați17Tecuci1
  714GLAJVPS Galați18Negrilești3
  715GLAJVPS Galați19Țepu8
  716GLAJVPS Galați21Buciumeni1
  717GLAJVPS Galați22Gohor3
  718GLAJVPS Galați29Cavadinești2
  719GLAJVPS Galați31Băneasa1
  720GLAJVPS Galați34Smulți3
  721GLAJVPS Galați38Rareșu3
  722GLAJVPS Galați39Mogoș2
  723GLAJVPS Galați40Vlăscuța5
  724GLAJVPS Galați42Zătun3
  725GLAJVPS Galați44Tulucești1
  726GLDS Galați15Barcea8
  727GLDS Galați25Cerțești6
  728GLDS Galați26Adam3
  729GLA Valea Neagră6Nămoloasa48
  730Total județ Galați111
  731GRAJVPS Giurgiu33Găujani5
  732GRAJVPS Giurgiu34Slobozia6
  733GRAJVPS Giurgiu36Oinacu5
  734GRAJVPS Giurgiu38Băneasa5
  735GRAJVPS Giurgiu40Gostinu6
  736GRAVPS Lunca2Vadu Lat11
  737GRAVPS Lunca3Roata2
  738GRAVPS Lunca18Jilava1
  739GRAVPS Lunca43Udeanca2
  740GRDS Giurgiu4Căscioarele15
  741GRDS Giurgiu16Frumușani5
  742GRDS Giurgiu20Albele12
  743GRDS Giurgiu21Iepurești5
  744GRDS Giurgiu23Tesila5
  745GRDS Giurgiu26Ruica1
  746GRAVPS Diana17Letca20
  747GRAVPS Diana25Mihăilești5
  748GRAVPS Diana Prundu10Mislea55
  749GRAVPS Diana Prundu41Puieni52
  750GRAVPS Diana Prundu42Prundu65
  751GRAVPS Călifarul1Bălășcuța7
  752GRAVPS Șoimul Giurgiu5Vânători64
  753GRAVPS Unirea8Cosoba1
  754GRAVPS Vulturul9Crivăț24
  755GRAVPS Bradul11Comana50
  756GRAVPS Bradul22Singureni Deal8
  757GRAVPS Alcedo14Singureni Luncă14
  758GRAVPS Vănătorul Iscusit19Cioflecu13
  759GRAVPS Colina Căprioarei29Toporu5
  760Total județ Giurgiu469
  761GJDS Gorj1Motru Sec1
  762GJAJVPS Gorj3Padeș5
  763GJAJVPS Gorj13Săcelu8
  764GJAJVPS Gorj17Brădiceni5
  765GJAJVPS Gorj18Lelești6
  766GJAJVPS Gorj19Turcinești4
  767GJAJVPS Gorj20Curtișoara9
  768GJAJVPS Gorj21Dănești4
  769GJAJVPS Gorj22Ceauru61
  770GJAJVPS Gorj23Scoarța11
  771GJAJVPS Gorj24Prigoria7
  772GJAJVPS Gorj25Ștefănești7
  773GJAJVPS Gorj26Cărbunești5
  774GJAJVPS Gorj29Trestioara6
  775GJAJVPS Gorj30Tehomir7
  776GJAJVPS Gorj31Valea cu Apă6
  777GJAJVPS Gorj32Romanatu3
  778GJAJVPS Gorj33Peșteana1
  779GJAJVPS Gorj34Berlești5
  780GJAJVPS Gorj35Logrești8
  781GJAJVPS Gorj36Licurici9
  782GJAJVPS Gorj38Turceni5
  783GJAJVPS Gorj39Plopșoru7
  784GJAJVPS Gorj40Aninoasa4
  785GJAJVPS Gorj41Bibești4
  786GJAJVPS Gorj42Turburea1
  787GJAJVPS Gorj43Cruset5
  788GJAJVPS Gorj44Slăvuța11
  789GJAVPS Gorun9Bumbești47
  790GJAVPS Gorun10Sadu39
  791GJAVPS Gorun11Cărpiniș47
  792GJAVPS Gorun12Gilort52
  793GJAVPS Egreta15Polovragi7
  794GJAVPS Egreta16Bumbești-Pițic5
  795GJAVPS Egreta27Motru9
  796GJAVPS Ursul Carpatin Gorj6Bistrița22
  797GJAsociația Cerbul Carpatin8Șușița6
  798GJAsociația Diana Gorj28Boboiești24
  799GJAVP Appolo37Miluta4
  800Total județ Gorj477
  801HRAVPS Miercurea-Ciuc15Bălan22
  802HRAVPS Miercurea-Ciuc16Cârța21
  803HRAVPS Miercurea-Ciuc19Valea Rece15
  804HRAVPS Miercurea-Ciuc22Miercurea-Ciuc30
  805HRAVPS Miercurea-Ciuc25Armășeni8
  806HRAVPS Miercurea-Ciuc26Plăieși50
  807HRAVPS Miercurea-Ciuc27Casin38
  808HRAVPS Miercurea-Ciuc29Piliske21
  809HRAVPS Târnava Mare30Homorod30
  810HRAVPS Târnava Mare31Merești70
  811HRAVPS Târnava Mare32Daia7
  812HRAVPS Târnava Mare33Călugăreni35
  813HRAVPS Târnava Mare38Iuhod60
  814HRAVPS Târnava Mare39Corond60
  815HRAVPS Târnava Mare44Tăietura60
  816HRAVPS Târnava Mare45Mătiseni5
  817HRAVPS Zetelaka es Tarsai34Zetea52
  818HRAVPS Zetelaka es Tarsai35Ivo25
  819HRAVPS Zetelaka es Tarsai36Szencsed45
  820HRAVPS Zetelaka es Tarsai37Vărșag32
  821HRDS Harghita2Voivodeasa12
  822HRDS Harghita5Bistricioara19
  823HRDS Harghita7Rezu Mare13
  824HRAVPS Gheorgheni11Jolotca5
  825HRAVPS Toplița3Mureș9
  826HRAVPS Hubertus40Crișeni25
  827HRAVPS Hubertus41Bodogaia30
  828HRAVPS Nimrod17Mădăraș45
  829HRAVPS Nimrod18Tomești40
  830HRAVPS Szilos23Păuleni10
  831HRAVPS Szilos24Sânmartin7
  832HRClubul Vânătorilor Silvicultori8Putna8
  833HRClubul Vânătorilor Silvicultori21Mihăileni3
  834HRA Clubul VPS Făgețel-Mortonca6Borsec28
  835HRAVPS Gordon43Dealu26
  836HRA Cinegetică Gheorgheni12Remetea68
  837HRA Cinegetică Gheorgheni13Borzont26
  838HRA Cinegetică Gheorgheni9Lacu Roșu11
  839HROS de Regim Gheorgheni10Gheorgheni39
  840HRAVPS Salon42Tărcești105
  841HRAVPS Szent Anna28Tușnad32
  842Total județ Harghita1.247
  843HDDS Hunedoara4Birtin2
  844HDDS Hunedoara23Tisa17
  845HDDS Hunedoara25Bătrâna21
  846HDDS Hunedoara59Râul Barbat2
  847HDDS Hunedoara69Parâng1
  848HDAJVPS Hunedoara2Bulzești13
  849HDAJVPS Hunedoara7Blăjeni2
  850HDAJVPS Hunedoara9Rovina4
  851HDAJVPS Hunedoara11Micănești15
  852HDAJVPS Hunedoara12Gurasada11
  853HDAJVPS Hunedoara22Homorod17
  854HDAJVPS Hunedoara26Lăpușnic7
  855HDAJVPS Hunedoara28Deva7
  856HDAJVPS Hunedoara29Simeria18
  857HDAJVPS Hunedoara31Martinești11
  858HDAJVPS Hunedoara33Costești0
  859HDAJVPS Hunedoara37Măgureni6
  860HDAJVPS Hunedoara39Dealu Groși5
  861HDAJVPS Hunedoara47Hațeg5
  862HDAJVPS Hunedoara61Bănița5
  863HDAJVPS Hunedoara67Auselu4
  864HDAVPS Godeanu Orăștie20Bobâlna27
  865HDAVPS Godeanu Orăștie21Mada14
  866HDAVPS Godeanu Orăștie32Beriu25
  867HDAVPS Valea Lungă5Valea Lungă15
  868HDAVPS Muflonul Brad6Ribița70
  869HDAVPS Acvila Chișcădaga14Brănișca11
  870HDAVPS Șoimul Românesc16Băița10
  871HDAVPS Șoimul Românesc24Lăpugiu18
  872HDAVPS Cinegetica52Zeicani57
  873HDAVPS Codrenii Deva18Varmaga25
  874HDAVPS Corviniana Hunedoara19Voia40
  875HDAVPS Corviniana Hunedoara40Runcu Mare25
  876HDAVPS Corviniana Hunedoara41Ghelari27
  877HDAVPS Corviniana Hunedoara63Dealu Mare10
  878HDAVPS Săcărâmb17Certej64
  879HDAVPS Căpriorul Mărtinești30Strei Sângeorgiu15
  880HDAVPS Căpățâna Deva49Bretea20
  881HDAVPS Căpățâna Deva50Ursici22
  882HDAVPS Buona Fortuna36Romoșel10
  883HDAVPS Peștișu27Vețel10
  884HDAVPS Cerbul Carpatin3Ciungani20
  885HDAVPS Vidra București45Valea Fierului64
  886HDAVPS Lopătarul 201146Ciula Mică40
  887HDAVPS Deer Hunter10Ruda Brad31
  888HDAVPS Ursul Brun Retezat44Hunedoara20
  889HDAVPS Ursul Brun Retezat56Râul Alb15
  890HDAVPS Ursul Brun Retezat58Marginea18
  891HDAVPS Băniceana64Șiglău19
  892HDAVPS Băniceana65Vulcan29
  893HDAVPS Băniceana66Petroșani16
  894HDAVS Căprioara Vișca8După piatră15
  895HDAVS Diana Hunedoara38Valea Roatei10
  896HDAV Rex Băița15Vălișoara7
  897HDAV Vodas Reghin51Cârnești23
  898HDAC Valea Cernii43Lunca Cernii53
  899HDAC Valtod68Voievodul16
  900HDOS Ținutu Pădurenilor RA42Balea11
  901HDOS Retezatul Clopotiva53Râul Mare2
  902Total județ Hunedoara1.097
  903ILAVPS Ialomița1Cabal18
  904ILAVPS Ialomița2Cegani28
  905ILAVPS Ialomița9Platonești1
  906ILAVPS Ialomița12Săveni13
  907ILAVPS Ialomița15Bucu3
  908ILAVPS Ialomița18Gheorghe Lazăr9
  909ILAVPS Ialomița19Ciulnița1
  910ILAVPS Ialomița22Slobozia13
  911ILAVPS Ialomița28Căzănești2
  912ILDS Ialomița7Ciunga7
  913ILDS Ialomița10Chirana6
  914ILDS Ialomița11Sudiți7
  915ILDS Ialomița43Jilavele4
  916ILAVPS Acvila5Vlădeni15
  917ILAVPS Acvila34Axintele4
  918ILAVPS Acvila36Bărcănești13
  919ILAVPS Acvila37Alexeni5
  920ILAVPS Lunca44Armășești2
  921ILAVPS Diana25Marsilieni8
  922ILAVPS Vulturul35Drăgoești1
  923ILAVPS Vulturul41Sinești2
  924ILAVPS Șoimul 201229Sfântu Gheorghe9
  925ILAVPS Mistrețul3Făcăeni