ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 216 din 29 decembrie 1999pentru modificarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 30 decembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 22 octombrie 1998, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cota de 40% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 10% la bugetul propriu al judeţului respectiv şi 10% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului pe baza criteriilor stabilite prin legea bugetului de stat. Pentru municipiul Bucureşti cota este de 60% şi se repartizează de Consiliul General al Municipiului Bucureşti pe bugetele fiecărui sector, respectiv pe bugetul municipiului Bucureşti. Aceste cote pot fi modificate anual prin legea bugetului de stat. Operaţiunile de alocare şi de virare la bugetele locale a cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectuează de Ministerul Finanţelor, prin serviciile publice descentralizate."2. La articolul 51, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Autorităţilor administraţiei publice locale li se interzice accesul la orice fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie angajat în anul respectiv, depăşeşte limita de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetelor locale, potrivit anexei nr. 1, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit."  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică o dată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.  +  Articolul 3Legea nr. 189/1998, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul funcţiei publice,Vlad Rosca-----