ORDIN nr. 1.061 din 31 iulie 2018privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
EMITENT
  • MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 28 august 2018    Având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 83/2017, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare,ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
    Ștefan-Radu Oprea
    București, 31 iulie 2018.Nr. 1.061.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEpentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriata prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrulMinisterului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținerea internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat,pentru perioada 2017-2020