HOTĂRÂRE nr. 642 din 23 august 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 28 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 19 februarie 2018, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Ministerul Fondurilor Europene exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul operațional sectorial «Creșterea competitivității economice», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane», Programul operațional «Capital uman», Programul operațional «Ajutorarea persoanelor defavorizate», Programul operațional «Infrastructura mare» 2014-2020, Programul operațional sectorial «Transport» 2007-2013, Programul operațional sectorial «Mediu» 2007-2013 și Programul operațional «Asistență tehnică» 2007-2013 și 2014-2020, Programul ISPA.2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Ministerul Fondurilor Europene desemnează dintre specialiștii săi consilieri și/sau experți care își vor desfășura activitatea în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detașat în cadrul Reprezentanței permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de patru.3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIAplicarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și respectarea regimului juridic aplicabil personalului contractual cu privire la măsurile de reorganizare din cadrul structurii organizatorice a Ministerului Fondurilor Europene se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 23 august 2018.Nr. 642.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Fondurilor Europene
  Număr de posturi = 1.377, aparatul propriu și al unităților subordonate (exclusiv demnitarii și cabinetele acestora)
  ----