ORDONANȚĂ nr. 7 din 23 august 2018privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 27 august 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. XII.2 și 3 din Legea nr. 183/2018 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1(1) Se aprobă aderarea Secretariatului General al Guvernului, ca membru cu drepturi depline, la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și plata cotizației anuale.(2) Se aprobă plata cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, în calitate de membru cu drepturi depline la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA), în limita echivalentului în lei al sumei de 3.000 de lire sterline/an. Cuantumul cotizației anuale poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului în situația în care Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) decide actualizarea acestuia la un alt nivel.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/liră sterlină în vigoare la data efectuării plății.(4) Cotizația anuală prevăzută la alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 2Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 punctul II „Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale“, după numărul curent 84 se introduce un nou număr curent, numărul curent 85, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea organizațieiSediulAnul înființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  0123456
  „85Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA)Londra19682018Secretariatul General al GuvernuluiRomânia participă din anul 2017.“
  2. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“, după ultimul subcapitol „Ministerul Public“ se introduce un nou subcapitol, cu următorul cuprins:Secretariatului General al Guvernului
  1.Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA)lire sterline3.000

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 23 august 2018.Nr. 7.----