NORMĂ*) din 1 iunie 2005de metrologie legală NML 010-05 ”Măsuri de volum pentru lichide”
EMITENT
 • BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 bis din 26 iulie 2005  Notă
  *) Aprobată prin Ordinul nr. 104 din 1 iunie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 664 din 26 iulie 2005.
  1. Domeniu de aplicare1.1. Prezenta norma de metrologie legală stabilește cerințele metrologice și tehnice și modalitățile de atestare a legalității măsurilor de volum pentru lichide folosite în tranzacțiile comerciale, denumite în continuare măsuri de volum. Măsurile de volum pentru lichide constituie o categorie de mijloace de măsurare care cuprinde sortimentele măsuri de volum din sticlă și măsuri de volum din metal utilizate în vânzări directe de lichide.2. TerminologieÎn sensul prezentei norme de metrologie legală termenii specifici utilizați au următoarele semnificații:2.1. măsura de volum pentru lichide: măsura de volum (de tipul pahar de băut, cană sau toi) destinată să determine un volum dat al unui lichid (altul decât un produs farmaceutic), care este vândut pentru consum imediat.2.2. măsura cu reper: măsura de volum marcată cu un reper care delimitează capacitatea nominală.2.3. măsura cu preaplin: măsura de volum la care capacitatea nominală este delimitată de marginea superioară a măsurii.2.4. măsura de transfer: măsura de volum cu care se măsoară volumul unui lichid înainte de a fi transferat într-un alt recipient pentru consum.2.5. capacitate (a măsurii): volumul interior pentru măsurile cu preaplin și volumul interior până la reperul de umplere pentru măsurile cu reper.3. Cerințe metrologice și tehnice3.1. Condiții de referință3.1.1. Temperatura de referință pentru măsurile de volum este 20°C.3.1.2. Poziția corectă de citire a indicației măsurii: măsura este așezată liber pe o suprafață plană și orizontală.3.2. Erori maxime tolerateErorile de măsurare nu trebuie să depășească erorile maxime tolerate prevăzute în tabelul 1.3.3. MaterialeMăsurile de volum trebuie realizate dintr-un material suficient de rigid și să aibă dimensiuni stabile în asa fel încât capacitatea măsurii să rămână în limitele erorilor tolerate.3.4. Forma3.4.1. Masurile de transfer trebuie astfel concepute încât o schimbare a conținutului de lichid egală cu eroarea maximă tolerată să ducă la o schimbare a nivelului lichidului în dreptul reperului de umplere (la măsurile cu reper) sau a marginii superioare (la măsurile cu preaplin) de cel puțin 2 mm.
  Tabel 1
  Erori maxime tolerate
   cu reper cu preaplin
  Măsuri de transfer   
  < 100 ml ±2 ml (0 ... + 4) ml
  >= 100 ml ±3% (0 ... + 6)%
  Măsuri de volum, altele decât cele de transfer   
  < 200ml ±5% (0 ... + 10)%
  >= 200ml ± (5 ml + 2,5%)0 ... + (10 ml + 5%)
  3.4.2. Măsurile de transfer trebuie astfel realizate încât să nu împiedice golirea în totalitate a lichidului măsurat.
  3.5. Marcaje de umplere3.5.1. Măsurile de volum pot avea până la trei repere de capacitate distincte, care să nu poată fi confundate între ele.3.5.2. Toate marcajele de umplere trebuie să fie suficient de clare și durabile pentru ca erorile maxime tolerate să nu fie depășite în timpul utilizării. Ele trebuie astfel realizate încât să nu faciliteze o utilizare frauduloasă, iar posibilitățile de folosire greșită neintenționată să fie reduse la minimum.3.6. Inscripții3.6.1. Măsurile de volum trebuie să poarte următoarele inscripții:– marca sau numele producătorului;– valoarea capacității nominale, urmată de simbolul unității de măsură și în plus, după caz:– numărul de fabricație;– marcajul aprobării de model.3.6.2. Inscripțiile trebuie să fie clare, neambigue, netransferabile și de neșters în condiții normale de utilizare.3.6.3. Se admit și alte inscripții, cu condiția ca acestea să nu poată fi confundate cu cele prevăzute la punctul 3.6.1.3.7. Măsuri de protecție împotriva intervențiilor neautorizateComponentele materiale care sunt esențiale pentru asigurarea caracteristicilor metrologice trebuie să fie concepute astfel încât să fie făcute inviolabile. Măsurile de securitate prevăzute trebuie să permită obținerea de dovezi asupra intervențiilor neautorizate.3.8. Aplicarea marcajelor metrologice3.8.1. Marcajul aprobării de model se aplică în conformitate cu prevederile certificatului aprobării de model. Marcajul de verificare metrologică se aplică de laboratorul care a facut verificarea, astfel încât să nu se provoace confuzii privind semnificația, forma, vizibilitatea sau claritatea marcajului.3.8.3. În cazul unor măsuri prea mici sau prea sensibile pentru a suporta aplicarea marcajelor prevăzute la pct. 3.8.1, acestea se pot aplica pe ambalaj și/sau pe documentația însoțitoare.
  4. Atestarea legalitățiiAtestarea legalității unei măsuri de volum se realizează numai după demonstrarea conformității acesteia cu cerințele metrologice și tehnice prevăzute în tabelul 2.
  Tabel 2
  Cerințe metrologice și tehnice aplicabile modalitatilor de control metrologic legal
  Nr.crtCerințe metrologice și tehnice Punctul dinnorma de metrologie legală Modalități de control
  Aprobarede modelVerificare metrologică
  inițială*2)periodică*1)
  1.Material 3.3 X - -
  2.Formă3.4 X - -
  3.Protecție împotriva intervențiilor neautorizate și a degradării informației 3.7 X X X
  4.Inscripții 3.6 X X X
  5.Indicarea rezultatului măsurării 3.5 X X X
  6.Aplicarea marcajelor metrologice 3.8 X X X
  7.Erori maxime tolerate 3.2 X X X
  Notă
  *1) Măsurile de volum din sticlă nu se supun verificării metrologice periodice.
  *2) Verificarea metrologică inițială a măsurilor de volum din sticlă se face prin eșantionare statistică în conformitate cu planul de eșantionare dublă prezentat în tabelul 3.

  Tabel 3
  Plan de eșantionare statistică
  Mărimea lotului (nr. de măsuri din lot) Eșantionul Numărul de măsuri respinse
  Succesiunea eșantioanelorMărimea eșantioanelorMărimea cumulatăCriteriul de acceptareCriteriul de respingere
  <= 280 1 2 20 20 20 40 0 1 2 2
  281 ... 500 1 2 32 32 32 64 0 3 3 4
  501 ... 1200 1 2 50 50 50 100 1 4 4 5
  1201 ... 3200 1 2 80 80 80 160 2 6 5 7
  >= 3201 1 2 120 120 120 240 3 8 7 9
  O măsură din eșantion este considerată RESPINSĂ dacă în urma verificării nu îndeplinește una sau mai multe dintre condițiile indicate în tabelul 2.Dacă în urma verificării prin eșantionare statistică, lotul supus verificării îndeplinește criteriile de acceptare, atestarea legalității se face prin:– buletin de verificare metrologică inițială cu decizia ADMIS.– o etichetă care va fi aplicată pe ambalajul măsurilor din lot și pe care se va înscrie numărul de identificare al lotului și numărul buletinului de verificare metrologică și se va aplica marcajul de verificare metrologică.Dacă în urma verificării prin eșantionare statistică, lotul supus verificării îndeplinește criteriile de respingere, se eliberează un buletin de verificare metrologică cu decizia RESPINS.Buletinele de verificare metrologică vor conține numărul de identificare a lotului și, în plus, cele cu decizia RESPINS vor conține și numărul de măsuri din eșantion respinse la verificarea metrologică.Măsurile de volum din lotul respins la verificarea prin eșantionare statistică vor fi supuse verificării inițiale bucată cu bucată.
  ---------