ORDIN nr. 1.299 din 8 august 2018pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 22 august 2018  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.170 din 8.08.2018, elaborat de către Direcția generală control, antifraudă și inspecții - Direcția monitorizare inspecții, verificare și control,luând în considerare necesitatea armonizării legislației naționale cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/1.028 a Comisiei din 19 iulie 2018, de corectare a Directivei de punere în aplicare (UE) 2016/2.109 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce privește includerea unor noi specii și denumirea botanică a speciei Loliumx boucheanum Kunth,în temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 8 august 2018.Nr. 1.299.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 155/2010)
  Greutatea loturilor și a eșantioanelor*
  SpecieGreutatea maximă a unui lot (tone)Greutatea minimă a unui eșantion de prelevat dintr-un lot (grame)Greutatea eșantionului utilizat pentru determinarea numărului, prevăzută în coloanele 12-14 din anexa nr. 2 cap. I pct. 2 lit. A și coloanele 3-7 din anexa nr. 2 cap. II pct. 2 lit. A (grame)
  1234
  Poaceae (Gramineae)**
  Agrostis canina10505
  Agrostis capillaris10505
  Agrostis gigantea10505
  Agrostis stolonifera10505
  Alopecurus pratensis1010030
  Arrhenatherum elatius1020080
  Bromus catharticus10200200
  Bromus sitchensis10200200
  Cynodon dactylon10505
  Dactylis glomerata1010030
  Festuca arundinacea1010050
  Festuca filiformis1010030
  Festuca ovina1010030
  Festuca pratensis1010050
  Festuca rubra1010030
  Festuca trachyphylla1010030
  × Festulolium1020060
  Lolium multiflorum1020060
  Lolium perenne1020060
  Lolium × hybridum1020060
  Phalaris aquatica1010050
  Phleum nodosum105010
  Phleum pratense105010
  Poa annua105010
  Poa nemoralis10505
  Poa palustris10505
  Poa pratensis10505
  Poa trivialis10505
  Trisetum flavescens10505
  Fabaceae (Leguminosae)
  Biserrula pelecinus10303
  Galega orientalis10250200
  Hedysarum coronarium
  - fruct101.000300
  - semințe10400120
  Lathyrus cicera251.000140
  Lotus corniculatus1020030
  Lupinus albus301.0001.000
  Lupinus angustifolius301.0001.000
  Lupinus luteus301.0001.000
  Medicago doliata1010010
  Medicago italica1010010
  Medicago littoralis10707
  Medicago lupulina1030050
  Medicago murex10505
  Medicago polymorpha10707
  Medicago rugosa1018018
  Medicago sativa1030050
  Medicago scutellata1040040
  Medicago truncatula1010010
  Medicago × varia1030050
  Onobrychis viciifolia
  - fruct10600600
  - semințe10400400
  Ornithopus compressus1012012
  Ornithopus sativus10909
  Pisum sativum301.0001.000
  Trifolium alexandrinum1040060
  Trifolium fragiferum10404
  Trifolium glanduliferum10202
  Trifolium hirtum10707
  Trifolium hybridum1020020
  Trifolium incarnatum1050080
  Trifolium isthmocarpum101003
  Trifolium michelianum10252
  Trifolium pratense1030050
  Trifolium repens1020020
  Trifolium resupinatum1020020
  Trifolium squarrosum1015015
  Trifolium subterraneum1025025
  Trifolium vesiculosum101003
  Trigonella foenum-graecum10500450
  Vicia benghalensis201.000120
  Vicia faba301.0001.000
  Vicia pannonica301.0001.000
  Vicia sativa301.0001.000
  Vicia villosa301.0001.000
  Alte specii
  Brassica napus var. napobrassica10200100
  Brassica oleracea convar. acephala10200100
  Phacelia tanacetifolia1030040
  Plantago lanceolata5202
  Raphanus sativus var. oleiformis10300300
  * Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5 %.** Greutatea maximă a unui lot poate fi crescută la 25 tone în cazul în care furnizorul a fost autorizat în acest scop de către autoritatea competentă.
  -----