ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 202 din 29 decembrie 1999pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, se modifica după cum urmează:1. Articolul 111 va avea următorul cuprins:"Art. 111. - Prezenta ordonanţă se aplică cu începere de la data de 1 martie 2000."2. Articolul 112 va avea următorul cuprins:"Art. 112. - În aplicarea prezentei ordonanţe Guvernul emite hotărâri, iar ministrul finanţelor emite ordine; hotărârile Guvernului şi ordinele ministrului finanţelor, care se emit în baza prevederilor prezentei ordonanţe până la data de 1 martie 2000, se aplică numai după această dată."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------