ORDIN nr. 979 din 3 august 2018privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 8 august 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 9.080 din 3.08.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. După poziția nr. 6566 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 6567-6570, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  6567W64629001ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA LIM 500 mg/5 mlSOL. INJ. PT. ADM IV SI ORALĂ500 mg/5 mlC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAACIDUM TRANEXAMICUMCutie x 5 fiole x 5 ml soluție injectabilă (3 ani)B02AA02MI11,9613,6418,43NCant. 18.000 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 29 iunie 2019.
  6568W62741001COROTROPE 10 mg/10 mlSOL. INJ.10 mg/10 mlC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIAMILRINONUMCutie x 10 fiole x 10 ml soluție injectabilă (4 ani)C01CE02MI475,31505,31588,94NCant. 4.500 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 17 iulie 2019.
  6569W60295001DROPERIDOL AGUETTANT 2,5 mg/mlSOL. INJ.2,5 mg/mlHYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIADROPERIDOLUMCutie x 10 fiole x 1 ml soluție injectabilă (2 ani)N05AD08MG433,404.636,40543,26NCant. 3.500 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 10 august 2018.
  6570W60293001NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 mlSOL. INJ.10 mg/10 mlHYPERICUM - S.R.L. - ROMÂNIANICARDIPINUMCutie x 10 fiole x 10 ml soluție injectabilă (2 ani)C08CA04MG205,97226,56276,59NCant. 2.500 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 10 august 2018.
  2. Poziția nr. 6343 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimObsDenumire produsFormaConcentrațieFirma/ȚaraDCIAmbalajGrupa ATCStatut_frmStatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)StareObservațiiValabilitate preț
  6343W62769001FRISIUM 10 mgCOMPR.10 mgC.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIACLOBAZAMUMCutie x 100 comprimate (3 ani)N05BA09MI25,5629,1438,11NCant. 837 cutiiPrețurile sunt valabile până la data de 4 februarie 2019.
  3. Pozițiile nr. 5604, 5901, 6046, 6048, 6169, 6253 se abrogă.
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 3 august 2018.Nr. 979.-----