HOTĂRÂRE nr. 6 din 22 decembrie 1999privind asigurarea conducerii Senatului până la alegerea unui nou preşedinţe al Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 27 decembrie 1999    În conformitate cu prevederile art. 24 şi 26 din Regulamentul Senatului,Biroul permanent al Senatului hotărăşte:  +  Articolul UNICÎn perioada cuprinsă între 22 decembrie 1999 şi data alegerii unui nou preşedinte al Senatului conducerea Senatului va fi asigurata de domnul senator Mircea Ionescu-Quintus, vicepreşedinte al Senatului.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN-----------