ORDIN nr. 940 din 25 iulie 2018privind completarea anexei nr. 12 la Ordinul ministrului sănătății nr. 855/2017 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donatorii vii și/sau decedați
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 8 august 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 8.606/25.07.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, Adresa Comisiei de ortopedie și traumatologie a Ministerului Sănătății înregistrată cu nr. 3.406 din 22 ianuarie 2018 și Adresa Agenției Naționale de Transplant nr. 594 din 21 februarie 2018 înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 17.291 din 3 aprilie 2018, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1.527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu completările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 12 la Ordinul ministrului sănătății nr. 855/2017 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană de la donatorii vii și/sau decedați, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 23 august 2017, se completează după cum urmează:– La finalul anexei nr. 12 se adaugă o notă cu următorul cuprins:N O T Ă: Pentru pacientul declarat apt pentru donarea de organe/țesuturi/celule internat în secția de ATI/Ortopedie-traumatologie a unității sanitare acreditate, cu afecțiuni ale aparatului locomotor, care vor fi rezolvate chirurgical prin recoltarea de organe/țesuturi/celule ce vor fi folosite la același pacient în cadrul aceleiași intervenții chirurgicale, prevederile prezentei anexe nu se aplică.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 25 iulie 2018.Nr. 940.----