ORDIN nr. 1.485 din 2 decembrie 1999pentru publicarea pe serverul Ministerului Finanţelor a informaţiilor privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999    Ministrul finanţelor,în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Informaţiile privind plătitorii de impozite şi taxe înregistraţi (agenţi economici şi instituţii publice), prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, se publică pe serverul Ministerului Finanţelor, pentru a fi accesibile prin reţeaua Internet.  +  Articolul 2Informaţiile sunt culese din documentele depuse de plătitori la unităţile Ministerului Finanţelor şi aflate în bazele de date centrale ale acestuia, actualizate conform normelor în vigoare.  +  Articolul 3Selecţia informaţiilor se face pe baza codului fiscal pentru agenţii economici, respectiv pe baza codului fiscal sau a denumirii în cazul instituţiilor publice.  +  Articolul 4Direcţia generală legislaţie contabila şi Direcţia generală de tehnologia informatiei financiare vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 1. Informaţii privind agenţii economici:Codul fiscalDenumireaAdresaCodul poştalTelefonFaxNumărul de înmatriculare la registrul comerţuluiActul de autorizareForma de proprietateStarea curenta (înregistrare, încetare temporară a activităţii, lichidare, divizare, fuziune, radiere etc.) şi data producerii evenimentului Calitatea de plătitor de impozite şi taxe, data ultimei declaraţii privind obligaţiile de plată la bugetul de statIndicatorii din bilanţul anual depus:Indicatori din BILANŢ:TOTAL ACTIV, din care:- Active imobilizate - TOTAL:- Active circulante - TOTAL, din care:- Stocuri (materiale, producţie în curs de execuţie, semifabricate, produse finite, mărfuri etc.);- Disponibilitati băneşti;- Clienţi şi conturi asimilate;- Furnizori debitori;- Alte creanţe;- Conturi de regularizare şi asimilate - TOTAL;- Prime pentru rambursarea obligaţiunilor;TOTAL PASIV, din care:- Capitaluri proprii - TOTAL, din care:- Capital social, din care:- Capital social subscris şi vărsat;- Patrimoniul regiei;- Patrimoniul public;- Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli;- Datorii - TOTAL;- Conturi de regularizare şi asimilate - TOTAL;Indicatori din CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI:- Cifra de afaceri;- Venituri totale;- Cheltuieli totale;- Profitul brut al exerciţiului;- Pierderea bruta a exerciţiului;- Profitul net al exerciţiului;- Pierderea neta a exerciţiului;Indicatori din DATE INFORMATIVE:- Număr mediu de salariaţi;Alte informaţii:- Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN.2. Informaţii privind instituţiile publice:Codul fiscalDenumireaAdresaCodul poştalTelefonFaxActul normativ de înfiinţare----------