ORDIN nr. 303 din 17 noiembrie 1999privind aprobarea Prescripţiilor tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, încărcarea, utilizarea, verificarea şi scoaterea din uz a recipientelor-butelii de capacitatea de până la 26 l pentru butan (aragaz) - C3-99
EMITENT
  • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999    Ministrul industriei şi comerţului,în conformitate cu atribuţiile Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Prescripţiile tehnice pentru proiectarea, execuţia, repararea, încărcarea, utilizarea, verificarea şi scoaterea din uz a recipientelor-butelii cu capacitatea de până la 26 l pentru butan (aragaz) - C3-99*).  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării lui.----------- Notă *) Prescripţiile tehnice vor intra în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi vor fi publicate la Editura Tehnica.Ministrul industriei şi comerţului,Radu Berceanu----------