REGULI DE APLICARE din 17 iulie 2018a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" finanțat prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2014-2021
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 1 august 2018  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 902 din 17 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 668 din 1 august 2018
   +  Articolul 1 Prevederi legale aplicabilePrevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:a) pct. 3 lit. D din anexa B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, și Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părți, prevede descrierea Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european“;b) art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, - prevede faptul că operatorii de program utilizează finanțarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021;c) art. 21 din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că sumele forfetare nu se verifică prin documente justificative și contractele de finanțare încheiate între operatorii de program și promotorii de proiecte vor cuprinde toate dispozițiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condițiile de plată a finanțării pe baza sumelor forfetare;d) art. 8.3.1.b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare - prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite și aprobate de operatorul de program;e) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021 - prevede sumele forfetare stabilite pentru finanțarea deplasărilor interne și externe aplicabile de către punctul național de contact și operatorii de program în cazul Fondului pentru relații bilaterale din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021.  +  Articolul 2 Metodologia de stabilire a sumelor forfetareCosturile cu transportul și indemnizația de deplasare, compusă din cazare și diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferențe de tarif la cazare etc.) acordate participanților care se deplasează, sunt stabilite în baza art. 4 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021.  +  Articolul 3 Reguli de aplicare a sumelor forfetare(1) Prezentele reguli se aplică de către operatorul de program pentru finanțarea costurilor de deplasare pe baza sumelor forfetare în cadrul proiectelor și costurilor de management finanțate prin Programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european“.(2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare și diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferențe de tarif).(3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiția îndeplinirii rezultatului așteptat al acțiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanțare/deciziei de finanțare.(4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichete de îmbarcare avion/bilete tren/autocar sau ordin de deplasare (pentru cazul în care deplasarea se face cu autoturism propriu/alte mijloace) și raportul aferent deplasării/acțiunii.(5) Suma forfetară acordată se calculează luând în considerare numărul de zile întregi (24 de ore) de deplasare, nu și eventualele fracțiuni. Pentru calculul numărului de km parcurși în vederea stabilirii sumei aferente transportului atât pentru deplasările interne, cât și pentru cele externe se vor utiliza prevederile legale în vigoare.(6) Pentru acțiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) se va aplica metoda costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin legislația națională în vigoare. În acest caz, verificarea cheltuielilor se efectuează pe baza documentelor justificative, cu excepția cheltuielilor legate de diurnă.(7) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data încheierii contractului de finanțare sau deciziei de finanțare.(8) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanțare/decizia de finanțare/devizul estimativ al deplasării.(9) Contractele de finanțare/Deciziile de finanțare vor conține toate dispozițiile legate de respectarea condițiilor de acordare a finanțării pe baza sumelor forfetare.(10) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispozițiile legale naționale, utilizând conturi analitice distincte.  +  Articolul 4 Cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români și străini pentru deplasări(1) Pentru deplasări externe către statele donatoare/România/sediul organizațiilor internaționale/alte state beneficiare cuantumul este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuială/persoanăSumă forfetară acordată/participant
  Norvegia și sediul organizațiilor internaționaleCazare140 euro/noapte220 euro/zi + 600 euro
  Diurnă80 euro/zi
  Transport internațional600 euro/deplasare
  IslandaCazare160 euro/noapte245 euro/zi + 900 euro
  Diurnă85 euro/zi
  Transport internațional900 euro/deplasare
  LiechtensteinCazare95 euro/noapte175 euro/zi + 500 euro
  Diurnă80 euro/zi
  Transport internațional500 euro/deplasare
  Alte țări beneficiareCazare110 euro/noapte160 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de numărul de km
  Diurnă50 euro/zi
  Transport internaționalDistanță între 10 și 99 km: 20 euro
  Distanță între 100 și 499 km: 180 euro
  Distanță între 500 și 1.999 km: 275 euro
  Distanță între 2.000 și 2.999 km: 360 euro
  RomâniaCazare110 euro/noapte160 euro/zi + 800 euro
  Diurnă50 euro/zi
  Transport internațional800 euro/deplasare
  (2) Pentru deplasări interne în România cuantumul este:
  DestinațieTipuri de costuriBareme stabilite pentru fiecare categorie de cheltuialăSumă forfetară acordată participantului
  RomâniaCazare80 euro/noapte110 euro/zi + suma aferentă transportului în funcție de numărul de km
  Diurnă30 euro/zi
  TransportDistanță între 10 și 99 km: 20 euro
  Distanță între 100 și 499 km: 180 euro
  Distanță între 500 și 1.999 km: 275 euro
  (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puțin 7 zile, sumele forfetare se calculează după cum urmează:
  Indemnizație de deplasare pentru participanții care călătoresc într-un stat donator sau către sediul unei organizații internaționale- 1.250 euro/1 săptămână
  - 2.200 euro/2 săptămâni
  - 3.000 euro/3 săptămâni
  - 4.000 euro/4 săptămâni
  Indemnizație de deplasare pentru participanții care călătoresc în România sau într-o altă țară beneficiară- 750 euro/1 săptămână
  - 1.250 euro/2 săptămâni
  - 2.000 euro/3 săptămâni
  - 3.000 euro/4 săptămâni
  TransportConform baremelor stabilite la alin. (1) sau (2) în funcție de destinație
  (4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus, indemnizația de deplasare/sumele forfetare se calculează proporțional cu durata deplasării.
  -----