ORDIN nr. 902 din 17 iulie 2018pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" finanțat prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2014-2021
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 1 august 2018    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 8.222 din 17.07.2018 elaborat de către Direcția generală programe,având în vedere prevederile pct. 3 lit. D din anexa B la Memorandumul de înțelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, și Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părți din 13.10.2016,având în vedere art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017,având în vedere art. 21 din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,având în vedere art. 8.3.1.b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate din Fondul pentru relații bilaterale și Fondul de asistență tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spațiul Economic European și norvegian 2014-2021,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulile de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanțate în cadrul Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european“ finanțat prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Operatorul de program pentru programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european“ și structurile din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Sorina Pintea
    București, 17 iulie 2018.Nr. 902.  +  ANEXĂREGULI DE APLICAREa sumelor forfetare pentru deplasări finanțate în cadrul Programului "Provocări în sănătateapublică la nivel european" finanțat prin Mecanismul financiaral Spațiului Economic European 2014-2021