LEGE nr. 218 din 27 iulie 2018pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 31 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) lucrări de construire de drumuri și căi ferate forestiere;b) lucrări de intervenții de natura investițiilor la drumurile și căile ferate forestiere existente, în scopul menținerii integrității și funcționalității acestora, inclusiv repuneri provizorii în funcțiune.2. La articolul 6, literele a)-d) se modifică și vor avea următorulcuprins:a) proiectarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere și a căilor ferate forestiere;b) proiectarea lucrărilor de intervenții de natura investițiilor la drumurile forestiere și la căile ferate forestiere existente;c) executarea lucrărilor de construire a drumurilor forestiere și a căilor ferate forestiere noi;d) executarea lucrărilor de intervenții de natura investițiilor la drumurile forestiere și la căile ferate forestiere existente.  +  Articolul IILegea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010, cu modificările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 27 iulie 2018.Nr. 218.-----