ORDIN nr. 2.616 din 27 iulie 2018privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 30 iulie 2018    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La litera E „Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv“ din cadrul anexei nr. 1.1 la normele metodologice, documentul justificativ „bugetul“ din cadrul operațiunilor cu numărul curent 1 „Strategie de contractare pentru achiziția publică/sectorială“ și numărul curent 2 „Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrări sau servicii“ se abrogă.2. La litera F „Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv“ din cadrul anexei nr. 1.1 la normele metodologice, pozițiile 1.1, 3 și 4.4 g) din Lista de verificare cod E.1 „Strategie de contractare pentru achiziția publică/sectorială“ și pozițiile 1.1 și 3 din Lista de verificare cod E.2 „Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrări sau servicii“ se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 27 iulie 2018.Nr. 2.616.-----