LEGE nr. 206 din 20 iulie 2018pentru completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege  +  Articolul IDupă articolul 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 86^1Prin excepție de la prevederile art. 86, personalul militar de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul militar deținut, poate fi menținut în activitate după împlinirea vârstei standard de pensionare, la cerere, cu aprobarea anuală a conducătorului instituției, până la împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.  +  Articolul IIDupă articolul 69^1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 69^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 69^2(1) Prin excepție de la prevederile art. 69^1, ofițerii de poliție și agenții de poliție, personal de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul profesional deținut, pot fi menținuți în serviciu, la cerere, cu aprobare anuală, după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în bune condiții a atribuțiilor ce le revin, până la împlinirea vârstei de pensioare pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.(2) Competențele privind aprobarea menținerii în serviciu prevăzute la art. 69^1 alin. (4) se aplică în mod corespunzător și situațiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul IIIDupă articolul 65 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 65^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 65, agenții și ofițerii de penitenciare, personal de specialitate medico-sanitar, indiferent de gradul profesional deținut, pot fi menținuți în activitate, la cerere, după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă starea de sănătate le permite rezolvarea în bune condiții a atribuțiilor ce le revin, până la împlinirea vârstei de pensionare stabilită pentru personalul de specialitate medico-sanitar civil.(2) Competențele privind aprobarea menținerii în activitate prevăzute la art. 65 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și situațiilor prevăzute la alin. (1).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 20 iulie 2018.Nr. 206.-----