LEGE nr. 195 din 20 decembrie 1999pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLiterele c) şi d) ale alineatului (1) şi literele a) şi b) ale alineatului (2) ale articolului 5 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, se modifica şi au următorul cuprins:Art. 5. - (1):"c) în învăţământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, maistru-instructor; d) în învăţământul special şi în comisiile de expertiza complexa: educatoare/educator, invatator, invatator itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educaţie specială, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, profesor-pedagog social, maistru-instructor, invatator-educator, profesor-educator."Art. 5. - (2):"a) în centrele de plasament: educatoare/educator, institutor-educator, invatator-educator, profesor-educator, profesor-logoped, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social; b) în centrele şi cabinetele de asistenţa psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-pedagog social;"Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ACSINTE GASPARAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA----------