ORDIN nr. 912 din 19 iulie 2018privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 iulie 2018  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 8.360 din 19.07.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 și 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 19 iulie 2018.Nr. 912.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale
  ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente
  aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene
  și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate
  de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora
  1. În anexa nr. 1, după poziția nr. 6484 se introduc 82 noi poziții, pozițiile nr. 6485-6566, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.cod_cimobsDenumire produsformăConcentrațieFirmă/țarăDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (LEI)stareObservațiiValabilitate preț
  01234567891011121314151617
  „6485W64229001 ACEVIREX 50 mg/gCREMĂ50 mg/gTHE WELLCOME FOUNDATION LIMITED - MAREA BRITANIEACICLOVIRUMCutie cu 1 tub din Al x 5 g cremă (3 ani)D06BB03MIinovativ14.1816.1721.85  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6486W64400001 ALGIN BABY 100 mg/5 mlSUSP. ORALĂ100 mg/5 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAIBUPROFENUMCutie cu 1 flacon din sticlă brună x 100 ml suspensie orală, constituit din capac intern și capac extern din PP, prevăzut cu adaptor pentru seringă din PE și o seringă dozatoare PE/PS gradată la fiecare0.25 ml pentru măsurarea volumelor până la 6 ml (3 ani)M01AE01MGgeneric4.495.126.92  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6487W64400002 ALGIN BABY 100 mg/5 mlSUSP. ORALĂ100 mg/5 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAIBUPROFENUMCutie cu 1 flacon din sticlă brună x 100 ml suspensie orală, constituit din capac intern din PE și capac extern din PP, prevăzut cu adaptor pentru seringă din PE și o seringă dozatoare PE/PS gradată la fiecare 0.25 ml, pentru măsurarea volumelor până la 6 ml (3 ani)M01AE01MGgeneric4.495.126.92  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6488W64373001 AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIABEVACIZUMABUMCutie x 1 flacon din sticlă x 4 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)L01XC07MIinovativ1100.891130.891270.82  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6489W64373002 AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIABEVACIZUMABUMCutie x 1 flacon din sticlă x 16 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)L01XC07MIinovativ4342.954372.954804.67  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6490W64314001 BICALUTAMIDA ALVOGEN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD - MALTABICALUTAMIDUMCutie cu 2 blistere PVC-PVDC/Al x 14 comprimate filmate (5 ani)L02BB03MGgeneric218.00239.80292.75  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6491W64075002 BLOONIS 10 mgCOMPR. FILM.10 mgZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)N05AH03MGgeneric12.2013.9118.80  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6492W64077002 BLOONIS 10 mgCOMPR. ORO-DISPERSABILE10 mgZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-AL-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric12.2013.9118.80  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6493W64078002 BLOONIS 15 mgCOMPR. ORO-DISPERSABILE15 mgZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric47.4154.0568.34  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6494W64079002 BLOONIS 20 mgCOMPR. ORODISPER-SABILE20 mgZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric54.6661.2277.41  Prețurile sunt valabile până la data de1 octombrie 2018.
  6495W64076002 BLOONIS 5 mgCOMPR. FILM.5 mgZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)N05AH03MGgeneric8.079.2012.43  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6496W62966002 BRETARIS GENUAIR 322 microgramePULB. DE INHAL.322 micro-grameASTRAZENECA AB - SUEDIAACLIDINIUM BROMIDUMCutie conținând 1 inhalator a 60 doze (3 ani)R03BB05MIinovativ116.68128.35156.69  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6497W64374001 CELLCEPT 250 mgCAPS.250 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAMYCOPHENOLATUM MOFETILUMCutie x 10 blistere PVCAl x 10 capsule (3 ani)L04AA06MIinovativ155.14170.65208.33  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6498W64375001 CELLCEPT 500 mgCOMPR. FILM.500 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAMYCOPHENOLATUM MOFETILUMCutie x 5 blistere PVC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani)L04AA06MIinovativ146.74161.41197.05  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6499W64483002 CORDARONE 200 mgCOMPR.200 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAAMIODARONUMCutie cu 2 blistere PVC/Al x 15 comprimate (3 ani)C01BD01MIinovativ9.1310.4114.07  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6500W64489001 DEPAKINESIROP57.64 mg/mlSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAACIDUM VALPROICUM + SĂRURICutie x 1 flacon x 150 ml + 1 seringă pentru administrare orală (2 ani)N03AG01MIinovativ11.9613.6418.43  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6501W64489002 DEPAKINESIROP57.64 mg/mlSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAACIDUM VALPROICUM + SĂRURICutie x 1 flacon x 150 ml + 1 linguriță dozatoare (2 ani )N03AG01MIinovativ11.9613.6418.43  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6502W64590001 EFAVIRENZ/EMTRICI-TABINA/ TENOFOVIR DISOPROXIL KRKA 600 mg/200 mg/245 mgCOMPR. FILM.600 mg/ 200 mg/ 245 mgKRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIAEFAVIRENZUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM DISOPROXILCutie cu flacon din PEID prevăzut cu sistem de închidere din polipropilenă securizat pentru copii, cu gel desicant de siliciu x 30 comprimate filmate (2 ani)J05AR06MGgeneric804.90834.90948.19  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6503W62965002 EKLIRA GENUAIR 322 micro-gramePULB. DE INHAL.322 micro-grameASTRAZENECA AB - SUEDIAACLIDINIUM BROMIDUMCutie conținând 1 inhalator a 60 doze (3 ani)R03BB05MIinovativ116.68128.35156.69  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6504W64376001 ERIVEDGE 150 mgCAPS.150 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAVISMODEGIBFlacon HDPE cu capac cu filet securizat pentru copii x 28 capsule (4 ani)L01XX43MIinovativ19739.0619769.0421586.43  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6505W64200001 ERTAPENEM ATB 1 gPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1 gANTIBIOTICE - S.A. - ROMÂNIAERTAPENEMUMCutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră, cu capacitate de 20 ml cu dop din cauciuc clorobutilic, acoperite cu capsă din aluminiu și disc din polipropilenă care conțin pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă (18 luni)J01DH03MGgeneric919.00949.001072.56  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6506W64377001 ESBRIET 267 mgCAPS.267 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAPIRFENIDONUMCutie cu blistere x 63 capsule (4 ani)L04AX05MOorfan2200.912230.912469.84  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6507W64378001 ESBRIET 267 mgCOMPR. FILM.267 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAPIRFENIDONUMAmbalaj cu 252 comprimate filmate(2 ani)L04AX05MOorfan8586.778616.769430.43  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6508W64379001 ESBRIET 801 mgCOMPR. FILM.801 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAPIRFENIDONUMAmbalaj cu 84 comprimate filmate (2 ani)L04AX05MOorfan8586.778616.769430.43  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6509W63975005 FIASP 100 unități/mlSOL. INJ. ÎN STILOU INJECTOR PREUMPLUT100 unități/mlNOVO NORDISKA/S - DANEMARCAINSULINUM ASPART5 stilouri injectoare preumplute (sticlă) (FlexTouch) x 3 ml soluție (30 luni)A10AB05MIinovativ133.33146.67179.05  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6510W64380001 GAZYVARO 1000 mgCONC. PT. SOL. PERF.1000 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAOBINUTUZUMABUMFlacon din sticlă de 50 ml care conține 40 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (3 ani)L01XC15MOorfan14206.1514236.1315555.55  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6511W64381001 HERCEPTIN 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIATRASTUZUMABUMCutie x 1 flacon pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă (150 mg trastuzumab) (4 ani)L01XC03MIinovativ2108.342138.342368.94  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6512W64382001 HERCEPTIN 600 mg/5 mlSOL. INJ.600 mg/ 5 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIATRASTUZUMABUMCutie cu un flacon de 6 ml din sticlă transparentă cu dop conținând 5 ml soluție (600 mg trastuzumab) (21 luni)L01XC03MIinovativ6169.886199.876796.02  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6513W64484001 IMOVANE 7.5 mgCOMPR. FILM.7.5 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAZOPICLONUMCutie cu 1 blister PVC/Al x 20 comprimate filmate (3 ani)N05CF01MIinovativ4.715.377.26  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6514W56597004 IRINOTECAN KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC - MAREA BRITANIEIRINOTECANUMCutie cu 1 flacon din sticlă brună cu capacitatea de 30 ml prevăzut cu dop din cauciuc clorobutilic, capsă din Al și disc din PP, care conține 25 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă(2 ani)L01XX19MGgeneric481.13511.13595.28  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6515W56597003 IRINOTECAN KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC - MAREA BRITANIEIRINOTECANUMCutie cu 1 flacon din sticlă brună cu capacitatea de 20 ml prevăzut cu dop din cauciuc clorobutilic, capsă din Al și disc din PP, care conține 15 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)L01XX19MGgeneric288.68317.55384.28  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6516W56597002 IRINOTECAN KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC - MAREA BRITANIEIRINOTECANUMCutie cu 1 flacon din sticlă brună cu capacitatea de 6 ml prevăzut cu dop din cauciuc clorobutilic, capsă din Al și disc din PP, care conține 5 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)L01XX19MGgeneric96.22107.77131.56  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6517W56597001 IRINOTECAN KABI 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlFRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC - MAREA BRITANIEIRINOTECANUMCutie cu 1 flacon din sticlă brună cu capacitatea de 6 ml prevăzut cu dop din cauciuc clorobutilic, capsă din Al și disc din PP, care conține 2 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)L01XX19MGgeneric38.4943.8857.39  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6518W64383001 KADCYLA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIATRASTUZUMABUM EMTANSINUMCutie cu 1 flacon a 15 ml x 100 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă(3 ani)L01XC14MIinovativ6860.646890.637548.95  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6519W64384001 KADCYLA 160 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.160 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIATRASTUZUMABUM EMTANSINUMCutie cu 1 flacon a 20 ml x 160 mg concentrat pentru soluție perfuzabilă(3 ani)L01XC14MIinovativ10977.0311007.0112035.81  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6520W64210003 LOKREN 20 mgCOMPR. FILM.20 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIABETAXOLOLUMCutie cu 6 blistere PVC/Al x 14 comprimate filmate (3 ani)C07AB05MIinovativ37.6542.9256.14  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6521W64346001 LUIVAC 3 mgCOMPR.3 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD - MALTADIVERSE - PRODUSE BIOLOGICECutie cu 2 blistere PVC-Al-PVC/Al x 14 comprimate (2 ani)L03AXN1MIinovativ29.9734.1744.69  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6522W64385001 MABTHERA 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.100 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIARITUXIMABUMCutie x 2 flacoane x 10 ml (30 luni)L01XC02MIinovativ1829.531859.532065.04  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6523W64387001 MABTHERA 1400 mgSOL. INJ.1400 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIARITUXIMABUMCutie x 1 flacon (1400 mg rituximab/11.7 ml) sol. inj. pt. adm. subcutanată (30 luni)L01XC02MIinovativ6498.966528.957154.72  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6524W64386001 MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.500 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIARITUXIMABUMCutie x 1 flacon x 50 ml (500 mg rituximab în 50 ml-10 mg/ml) (30 luni)L01XC02MIinovativ4602.944632.935088.05  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6525W64391001 MIRCERA 100 mcg/ 0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ100 mcg/ 0.3 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAMETOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETACutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluție injectabilă (3 ani)B03XA03MIinovativ649.32679.32778.61  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6526W64392001 MIRCERA 150 mcg/0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ150 mcg/ 0.3 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAMETOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETACutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluție injectabilă (3 ani)B03XA03MIinovativ973.951003.951132.46  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6527W64389001 MIRCERA50 mcg/ 0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ50 mcg/ 0.3 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAMETOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETACutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluție injectabilă (3 ani)B03XA03MIinovativ324.67354.67424.74  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6528W64390001 MIRCERA 75 mcg/0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ75 mcg/ 0.3 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAMETOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETACutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluție injectabilă (3 ani)B03XA03MIinovativ487.01517.01601.69  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6529W64231003 NEODOL-PASSE 0.30 mg + 0.12 mg/mlSOL. PERF.0.30 mg + 0.12 mg/mlFRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACOMBINAȚIICutie cu 10 flacoane din sticlă incoloră x 250 ml soluție perfuzabilă (1 an)M01AB55MIinovativ169.20186.12227.22  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6530W64395002 NEORECOR-MON 10000 UI/ 0.6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ10000 UI/ 0.3 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAEPOETINUM BETACutie x 6 seringi preumplute x 0.6 ml soluție injectabilă + 6 ace (2 ani)B03XA01MIinovativ1476.501506.501680.24  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6531W64396002 NEORECOR-MON 2000 UI/ 0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ2000 UI/0.3 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAEPOETINUM BETACutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluție injectabilă + 6 ace (2 ani)B03XA01MIinovativ267.63294.39359.39  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6532W64397001 NEORECOR-MON 30000 UI/ 0.6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ30000 UI/0.3 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAEPOETINUM BETACutie x 1 seringă preumplută x 0.6 ml + 1 ac (2 ani)B03XA01MIinovativ852.02882.02999.55  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6533W64398002 NEORECOR-MON 4000 UI/ 0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ4000 UI/0.3 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAEPOETINUM BETACutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluție injectabilă + 6 ace (2 ani)B03XA01MIinovativ530.80560.80649.42  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6534W64399002 NEORECOR-MON 5000 UI/ 0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ5000 UI/0.3 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAEPOETINUM BETACutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluție injectabilă + 6 ace (2 ani)B03XA01MIinovativ784.58814.58926.04  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6535W64235001 NEOTON 1 g PHLEBOPULB. + SOLV. SOL. PERF.1 gALFASIGMA ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAFOSFOCREATININUMCutie cu 1 flacon din sticlă incoloră a 1 g pulbere + 1 flacon din sticlă incoloră x 50 ml solvent + kit de administrare care conține o trusă de transvazare a solventului peste pulbere și o trusă de perfuzie (3 ani)C01EB06MIinovativ42.9748.9864.07  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6536W64401002 NO-SPA 40 mg/2 mlSOL. INJ.40 mg/2 mlSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIADROTAVERINUMCutie cu 25 fiole din sticlă brună cu punct de rupere x 2 ml soluție injectabilă (3 ani)A03AD02MIinovativ16.5018.8125.42  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6537W53034002 NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI)PULB. + SOLV. PT. SOL. INJ.50 KIUNOVO NORDISK A/S - DANEMARCAEPTACOG ALFA ACTIVATUMCutie cu 1 flacon pulbere pentru soluție injectabilă + 1 seringă preumplută cu solvent pentru reconstituire (3 ani)B02BD08MIinovativ2390.652420.652676.66  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6538W64151002 OLSSA 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgHCS BVBA - BELGIAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)C09DB02MGgeneric40.4446.1060.30  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6539W64151010 OLSSA 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgHCS BVBA - BELGIAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blist. perforate pentru eliberarea unei unități OPA-Al-PVC/Al x 28 x 1 comprimate filmate (2 ani)C09DB02MGgeneric40.4446.1060.30  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6540W64151003 OLSSA 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgHCS BVBA - BELGIAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blist. OPA-Al-PVC/Al x 30 comprimate filmate (2 ani)C09DB02MGgeneric43.3349.4064.61  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6541W64151011 OLSSA 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgHCS BVBA - BELGIAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blist. perforate pentru eliberarea unei unități OPA-Al-PVC/Al x 30 x 1 comprimate filmate (2 ani)C09DB02MGgeneric43.3349.4064.61  Prețurile sunt valabile până la data de1 octombrie 2018.
  6542W64393001 PEGASYS 180 micro-grame/0.5 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ180 mcg/0.5 mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAPEGINTERFERON ALFA 2ACutie x 1 seringă preumplută x 0.5 ml + 1 ac (4 ani)L03AB11MIinovativ651.55681.55781.04  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6543W64394001 PERJETA 420 mgCONC. PT. SOL. PERF.420 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAPERTUZUMABUMCutie x 1 flacon din sticlă x 14 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă x 420 mg pertuzumab (2 ani)L01XC13MIinovativ11418.3211448.3112516.82  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6544W64388001 QUARELINCOMPR. SANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIACOMBINAȚIICutie x 1 blister x 10 comprimate (3 ani)N02BB52MIinovativ7.768.8511.96  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6545W64027003 REAGILA 1.5 mgCAPS.1.5 mgGEDEON RICHTER PLC - UNGARIACARIPRAZINUMCutie cu blistere PVC/PE/PVDC/Al x 28 capsule (5 ani)N05AX15MIinovativ375.08405.08479.69  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6546W64028003 REAGILA 3 mgCAPS.3 mgGEDEON RICHTER PLC - UNGARIACARIPRAZINUMCutie cu blistere PVC/PE/PVDC/Al x 28 capsule (5 ani)N05AX15MIinovativ375.08405.08479.69  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6547W64029001 REAGILA 4.5 mgCAPS.4.5 mgGEDEON RICHTER PLC - UNGARIACARIPRAZINUMCutie cu blistere PVC/PE/PVDC/Al x 28 capsule (5 ani)N05AX15MIinovativ375.08405.08479.69  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6548W64030001 REAGILA6 mgCAPS.6 mgGEDEON RICHTER PLC - UNGARIACARIPRAZINUMCutie cu blistere PVC/PE/PVDC/Al x 28 capsule (5 ani)N05AX15MIinovativ375.08405.08479.69  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6549W64404001 ROACTEMRA 162 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ162 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIATOCILIZUMABUMCutie cu 4 seringi preumplute sistem de protecție pentru ac a câte 0.9 ml sol. (24 luni)L04AC07MIinovativ3786.863816.864198.53  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6550W64403001 ROACTEMRA 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIATOCILIZUMABUMCutie x 1 flacon x 4 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (30 luni)L04AC07MIinovativ530.18560.18648.75  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6551W64403003 ROACTEMRA 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIATOCILIZUMABUMCutie x 1 flacon x 10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (30 luni)L04AC07MIinovativ1319.371349.371508.96  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6552W64403005 ROACTEMRA 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIATOCILIZUMABUMCutie x 1 flacon x 20 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (30 luni)L04AC07MIinovativ2602.942632.932908.05  Prețurile sunt valabile până la data de 1octombrie 2018.
  6553W64426002 SEVIKAR 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD - MALTAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (5 ani)C09DB02MIinovativ68.0176.1796.31  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6554W64428002 SEVIKAR 40 mg/10 mgCOMPR. FILM.40 mg/ 10 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD - MALTAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (5 ani)C09DB02MIinovativ74.5583.49105.57  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6555W64427002 SEVIKAR 40 mg/5 mgCOMPR. FILM.40 mg/5 mgALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD - MALTAOLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x28 comprimate filmate (5 ani)C09DB02MIinovativ68.0176.1796.31  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6556W64420001 SOLIAN 200 mgCOMPR.200 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAAMISULPRIDUMCutie cu 3 blistere PVC/Al x 10 comprimate (3 ani)N05AL05MIinovativ47.1153.7167.91  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6557W64419001 SOLIAN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAAMISULPRIDUMCutie cu 3 blistere PVC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani)N05AL05MIinovativ77.7987.12110.16  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6558W63788002 TADILECTO 10 mgCOMPR. FILM.10 mgKRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIATADALAFILUMCutie cu blistereOPA-Al-PVC/Al x 4 comprimate filmate (2 ani)G04BE08MGgeneric40.3646.0160.18  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6559W63789002 TADILECTO 20 mgCOMPR. FILM.20 mgKRKA DD NOVO MESTO - SLOVENIATADALAFILUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 4 comprimate filmate (2 ani)G04BE08MGgeneric31.9836.4647.69  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6560W64406001 TAMIFLU 30 mgCAPS.30 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAOSELTAMIVIRUMCutie x 1 blister PVC/PE/PVDC/Al x 10 capsule (7 ani)J05AH02MIinovativ29.1933.2843.53  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6561W64405001 TAMIFLU 75 mgCAPS.75 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAOSELTAMIVIRUMCutie x 1 blister PVC/PE/PVDC/Al x 10 capsule (10 ani)J05AH02MIinovativ54.0160.5076.49  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6562W64407001 TARCEVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAERLOTINIBUMCutie x 30 comprimate filmate (blister Al/PVC) (4 ani)L01XE03MIinovativ5815.175845.176409.39  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6563W64408001 TARCEVA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAERLOTINIBUMCutie x 30 comprimate filmate (blister Al/PVC) (4 ani)L01XE03MIinovativ7173.707203.697890.18  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6564W64490001 TARGOCID 400 mgPULB. + SOLV. PT. SOL. INJ./PERF. SAU SOL. ORALĂ400 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIATEICOPLANINUMCutie x 1 flacon din sticlă incoloră tip I, care conține pulbere și o fiolă din sticlă incoloră tip I care conține solvent (apă pentru preparare inj. 3 ml) (3 ani)J01XA02MIinovativ95.03106.43129.93  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6565W64105002 VALDREN 30 mgCOMPR. FILM.30 mgG.L. PHARMA GMBH - AUSTRIAMIRTAZAPINUMCutie cu 3 blistere albe opace PVC/PVDC/Al x 10 comprimate filmate (5 ani)N06AX11MGgeneric10.7912.3016.63  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6566W64409001 ZELBORAFCOMPR. FILM.240 mgROCHE REGISTRATION GMBH - GERMANIAVEMURAFENIBUMCutie cu blistere Al/Al perforate pentru unități dozate 56 x 1 comprimat filmat (3 ani)L01XE15MIinovativ6616.746646.737283.10  Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.“
  2. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 163, 164, 513, 515, 516, 529, 530, 639, 687, 688, 690, 692, 694, 721, 995, 996, 1257, 1332, 1334, 1645, 1792, 1797, 1866, 2025, 2142, 2334, 2335, 2422, 2629, 2630, 2745, 2766, 2767, 2769, 2772, 2773, 2981, 3022, 3023, 3024, 3270, 3271, 3273, 3274, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3447, 3532, 3805, 3806, 3880, 3920, 4158, 4326, 4327, 4340, 4341, 4342, 4343, 4346, 4506, 4507, 4508, 4636, 4637, 4827, 4828, 4842, 4843, 4846, 5181, 5522, 5578, 6206, 6207, 6218 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod_cimobsDenumire produsformăConcentrațieFirmă/țarăDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmPreț producător (lei)Preț ridicata maximal fără TVA (lei)Preț amănuntul maximal cu TVA (LEI)stareObservațiiValabilitate preț
  01234567891011121314151617
  „163W60584001!ALGIN BABY 100 mg/5 mlSUSP. ORALĂ100 mg/5 mlZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂIBUPROFENUMCutie x 1 flacon din sticlă brună x 100 ml suspensie orală, cu capac PP și o seringă dozatoare (gradată) din PEJDM01AE01MGgeneric4.495.126.92DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  164W60584002!ALGIN BABY 100 mg/5 mlSUSP. ORALĂ100 mg/5 mlZENTIVA KS - REPUBLICA CEHĂIBUPROFENUMCutie x 1flacon din sticlă brună x 100 ml suspensie orală, cu capac din PE și o seringă dozatoare ( gradată), din PEJDM01AE01MGgeneric4.495.126.92DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  513W55355001AUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM LTD - MAREA BRITANIEAMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMCutie x 1 flacon din sticlă incoloră conținând pulbere pentru 35 ml suspensie orală și o seringă pentru administrare orală (2 ani, suspensie constituită 7 zile)J01CR02MIinovativ6.707.6410.32Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  515W55355006AUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM LIMITED - MAREA BRITANIEAMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMCutie x 1 flacon din sticlă incoloră cu pulbere pentru 70 ml suspensie orală + linguriță dozatoare (2 ani)J01CR02MIinovativ13.3115.1720.51Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  516W55355005AUGMENTIN BIS 400 mg/57 mg/5 mlPULB. PT. SUSP. ORALĂ400 mg/57 mg/5 mlSMITHKLINE BEECHAM LIMITED - MAREA BRITANIEAMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUMCutie cu 1 flacon din sticlă incoloră cu pulbere pentru 35 ml suspensie orală + linguriță dozatoare (2 ani)J01CR02MIinovativ6.667.5910.26Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  529W42165001!AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEBEVACIZUMABUMCutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 4 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)L01XC07MIinovativ1100.891130.891270.82DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  01234567891011121314151617
  530W42165002!AVASTIN 25 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.25 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEBEVACIZUMABUMCutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 16 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (2 ani)L01XC07MIinovativ4342.954372.954804.67DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  639W58040001!BICALUTAMIDĂ ALVOGEN 150 mgCOMPR. FILM.150 mgALVOGEN ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIABICALUTAMIDUMCutie x 2 blistere PVC-PVDC/Al x 14 comprimate filmate (5 ani)L02BB03MGgeneric218.00239.80292.75DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  687W62411002!BLOONIS 10 mgCOMPR. FILM.10 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)N05AH03MGgeneric12.2013.9118.80DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  688W62413002!BLOONIS 10 mgCOMPR. ORODIS-PERSABILE10 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric12.2013.9118.80DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  690W62414002!BLOONIS 15 mgCOMPR. ORODIS-PERSABILE15 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric47.4154.0568.34DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  692W62415002!BLOONIS 20 mgCOMPR. ORODIS-PERSABILE20 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric54.6661.2277.41DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  694W62412002!BLOONIS 5 mgCOMPR. FILM.5 mgSANOFI ROMANIA - S.R.L. - ROMÂNIAOLANZAPINUMCutie cu blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (2 ani)N05AH03MGgeneric8.079.2012.43DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  721W59308002!BRETARIS GENUAIR 322 microgramePULB. INHAL.322 micro-grameALMIRALL SA - SPANIAACLIDINIUM BROMIDUMCutie x 1 inhalator x 60 doze (2 ani)R03BB05MIinovativ116.68128.35156.69DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  995W04406001!CELLCEPT 250 mgCAPS.250 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEMYCOPHENOLATUM MOFETIILUMCutie x 10 blist. x 10 caps.; (3 ani)L04AA06MIinovativ155.14170.65208.33DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  996W04407001!CELLCEPT 500 mgCOMPR. FILM.500 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEMYCOPHENOLATUM MOFETIILUMCutie x 5 blistere x 10 comprimate filmate (3 ani)L04AA06MIinovativ146.74161.41197.05DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  1257W06951002!CORDARONE 200 mgCOMPR.200 mgSANOFI - AVENTIS FRANCEAMIODARONUMCutie x 2 blisteredin PVC/Al x 15 comprimate (3 ani)C01BD01MIinovativ9.1310.4114.07DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  1332W06972002!DEPAKINESIROP57.64 mg/mlSANOFI - AVENTIS FRANCE - FRANȚAACIDUM VALPROICUM + SĂRURICutie x 1 flacon din sticlă brună x 150 ml sirop, prevăzut cu 17alpro de închidere securizat pentru copii, însoțit de o linguriță dozatoare pentru măsurarea volumelor corespunzătoare dozelor 100 mg și 200 mg valproat de sodiu (3 ani)N03AG01MIinovativ11.9613.6418.43DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  01234567891011121314151617
  1334W06972001!DEPAKINE RSIROP57.64 mg/mlSANOFI - AVENTIS FRANCE - FRANȚAACIDUM VALPROICUM + SĂRURICutie x 1 flacon x 150 ml + 1 seringă pentru administrare orală; (3 ani)N03AG01MPinovativ11.9613.6418.43DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  1645W59670002!EKLIRA GENUAIR 322 micro-gramePULB. INHAL.322 micro-grameALMIRALL - S.A. - SPANIAACLIDINIUM BROMIDUMCutie x 1 inhalator x 60 doze (2 ani)R03BB05MIinovativ116.68128.35156.69DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  1792W60059001!ERIVEDGECAPS.150 mgROCHE REGISTRATION LIMITED - MAREA BRITANIEVISMODEGIBUMFlacon HDPE cu capac cu filet securizat pentru copii x 28 capsuleL01XX43MIinovativ19739.0619769.0421586.43DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  1797W61951001!ESBRIET 267 mgCAPS.267 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEPIRFENIDONUMCutie x blistere x 63 capsule (4 ani)L04AX05MOorfan2200.912230.912469.84DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  1866W53455002!EVISTA 60 mgCOMPR. FILM.60 mgDAIICHI SANKYO EUROPE GMBH - GERMANIARALOXIFENUMCutie x 28 comprimate filmate (blist. Aclar)(3 ani)G03XC01MIinovativ45.5651.9465.67DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  2025W59768001FLUMETOL S 2 mg/mlPIC. OFT. SUSP.2 mg/mlTHEA FARMA SPA - ITALIAFLUOROMETHOLONUMCutie x 1 flacon PEJD x 10 ml picături oftalmice - suspensie (2 ani)S01BA07MIinovativ21.5624.5833.22Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  2142W62831001!GAZYVARO 1000 mgCONC. PT. SOL. PERF.1000 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEOBINUTUZUMAB1 flacon care conține 40 ml concentrat într-un flacon (sticlă tip I) de 50 ml închis cu dop (din cauciuc butilic) (3 ani)L01XC15MOorfan14206.1514236.1315555.55DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  2334W60341001!HERCEPTIN 600 mg/5 mlSOL. INJ.600 mg/5 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIETRASTUZUMABUMCutie x 1 flacon de 6 ml din sticlă transparentă de tip I cu dop de cauciuc butilic laminat cu film de fluorezină conținând 5 ml soluție injectabilă (18 luni)L01XC03MIinovativ6169.886199.876796.02DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  2335W07881001!HERCEPTIN 150 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.150 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIETRASTUZUMABUMCutie x 1 flacon pulbere pt. concentrat soluție perfuzabilă (4 ani)L01XC03MIinovativ2108.342138.342368.94DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  2422W43099001!IMOVANE 7.5 mgCOMPR. FILM.7.5 mgSANOFI - AVENTIS - FRANȚAZOPICLONUMCutie x 1 blist. Al/PVC x 20 compr. film. (3 ani)N05CF01MPinovativ4.715.377.26DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  2629W60860001!KADCYLA 100 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.100 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIETRASTUZUMABUM EMTANSINUMCutie x 1 flacon cu capacitatea de 15 ml din sticlă tip 1 închis cu dop din cauciuc butilic laminat cu fluoro-rezină de culoare gri și sigilat cu un sigiliu din aluminiu cu un capac flip-off din plastic de culoare albăL01XC14MIinovativ6860.646890.637548.95DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  2630W60861001!KADCYLA 160 mgPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.160 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIETRASTUZUMABUM EMTANSINUMCutie x 1 flacon cu capacitatea de 20 ml din sticlă tip 1 închis cu dop din cauciuc butilic laminat cu fluoro-rezină de culoare gri și sigilat cu un sigiliu din aluminiu cu un capac flip-off din plastic de culoare violetL01XC14MIinovativ10977.0311007.0112035.81DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  01234567891011121314151617
  2745W59320003LAMIVUDINA AUROBINDO 150 mgCOMPR. FILM.150 mgAUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED - MALTALAMIVUDINUMCutie x blistere PVC-Aclar/Al x 60 comprimate filmate (2 ani)J05AF05MGgeneric180.25198.27242.05Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  2766W55419002!LAPOZAN 10 mgCOMPR. ORODISP.10 mgMEDOCHEMIE LTD - CIPRUOLANZAPINUMCutie x blistere Al/Al x 30 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric65.3373.1792.52DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la expirarea APP Decizia nr. 737/18.05.2018.Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  2767W55419003!LAPOZAN 10 mgCOMPR. ORODISP.10 mgMEDOCHEMIE LTD - CIPRUOLANZAPINUMCutie x blistere Al/Al x 50 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric108.88119.77146.21DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la expirarea APP Decizia nr. 737/18.05.2018.Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  2769W55420002!LAPOZAN 15 mgCOMPR. ORODISP.15 mgMEDOCHEMIE LTD - CIPRUOLANZAPINUMCutie x blistere Al/Al x 30 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric131.07144.18176.01DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la expirarea APP Decizia nr. 737/18.05.2018Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  2772W55418002!LAPOZAN 5 mgCOMPR. ORODISP.5 mgMEDOCHEMIE LTD - CIPRUOLANZAPINUMCutie x blistere Al/Al x 30 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric26.0029.6438.77DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la expirarea APP Decizia nr. 737/18.05.2018.Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  2773W55418003!LAPOZAN 5 mgCOMPR. ORODISP.5 mgMEDOCHEMIE LTD - CIPRUOLANZAPINUMCutie x blistere Al/Al x 50 comprimate orodispersabile (2 ani)N05AH03MGgeneric43.3349.4064.61DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la expirarea APP Decizia nr. 737/18.05.2018.Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  2981W58636003!LUIVAC 3 mgCOMPR.3 mgDAIICHI SANKYO EUROPE GMBH - GERMANIADIVERSE - PRODUSE BIOLOGICECutie x 2 blistere PVC-Al-PVC/Al x 14 comprimate (2 ani)L03AXN1MIinovativ29.9734.1744.69DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  3022W07199001!MABTHERA 100 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/ ml - 10 mlROCHE REGISTRATIONLTD - MAREA BRITANIERITUXIMABUMCutie x 2 flacoane x 10 ml (30 luni)L01XC02MIinovativ1829.531859.532065.04DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  3023W62893001!MABTHERA 1400 mgSOL. INJ.120 mg/ mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIERITUXIMABUMCutie x 1 flacon (1400 mg rituximab/11,7 ml) (30 luni)L01XC02MIinovativ6498.966528.957154.72DCPrețurile sunt valabile până la data de1 octombrie 2018.
  3024W07200001!MABTHERA 500 mgCONC. PT. SOL. PERF.10 mg/ ml - 50 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIERITUXIMABUMCutie x 1 flacon x 50 ml (30 luni)L01XC02MIinovativ4602.944632.935088.05DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  3270W52309001!MIRCERA 100 mcg/0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ100 mcg/0.3 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEMETOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETACutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluție injectabilă + 1 ac 27G1/2 (2 ani)B03XA03MIinovativ649.32679.32778.61DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  3271W52310001!MIRCERA 150 mcg/ 0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ150 mcg/0.3 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEMETOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETACutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluție injectabilă + 1 ac 27G1/2 (2 ani)B03XA03MIinovativ973.951003.951132.46DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  3273W52307001!MIRCERA 50 mcg/0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ50 mcg/0.3 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEMETOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETACutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluție injectabilă + 1 ac 27G1/2 (2 ani)B03XA03MIinovativ324.67354.67424.74DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  01234567891011121314151617
  3274W52308001!MIRCERA 75 mcg/0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ75 mcg/0.3 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEMETOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETACutie x 1 seringă preumplută x 0.3 ml soluție injectabilă + 1 ac 27G1/2 (2 ani)B03XA03MIinovativ487.01517.01601.69DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  3438W60619003!NEODOL-PASSE 0.30 mg + 0.12 mg/mlSOL. PERF.0.30 mg + 0.12 mg/mlFRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH - AUSTRIACOMBINAȚIICutie x 10 flacoane din sticlă incoloră x 250 ml soluție perfuzabilă(1 an)M01AB55MIinovativ169.20186.12227.22DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  3439W07740002!NEORECOR-MON 10000 UI/0.6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ10000 UI/ 0.6 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEEPOETINUM BETACutie x 6 seringi preumplute x 0.6 ml soluție injectabilă + 6 ace (2 ani)B03XA01MIinovativ1476.501506.501680.24DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  3440W07741002!NEORECOR-MON 2000 UI/0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ2000 UI/ 0.3 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEEPOETINUM BETACutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluție injectabilă + 6 ace (2 ani)B03XA01MIinovativ267.63294.39359.39DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  3441W42097001!NEORECOR-MON 30000 UI/0.6 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ30000 UI/ 0.6 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEEPOETINUM BETACutie x 1 seringă pre-umplută x 0.6 ml soluție injectabilă + 1 ac (2 ani)B03XA01MIinovativ852.02882.02999.55DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  3442W07742002!NEORECOR-MON 4000 UI/0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ4000 UI/ 0.3 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEEPOETINUM BETACutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluție injectabilă + 6 ace (2 ani)B03XA01MIinovativ530.80560.80649.42DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  3443W07744002!NEORECOR-MON 5000 UI/0.3 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ5000 UI/ 0.3 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEEPOETINUM BETACutie x 6 seringi preumplute x 0.3 ml soluție injectabilă + 6 ace (2 ani)B03XA01MIinovativ784.58814.58926.04DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  3447W03245001!NEOTON 1 g PHLEBOPULB. + SOLV. PT. SOL. PERF.1 gALFA WASSERMANN S.P.A. - ITALIAFOSFOCREATININUMCutie cu 1 flacon din sticlă incoloră a 1 g pulbere, un flacon din sticlă incoloră a 50 ml solvent și un kit de administrare care conține o trusă de transvazare a solventului peste pulbere și o trusă de perfuzie (3 ani)C01EB06MIinovativ42.9748.9864.07DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  3532W02902002!NO - SPA 40 mg/2 mlSOL. INJ.40 mg/2 mlCHINOIN - UNGARIADROTAVERINUMCutie x 25 fiole x 2 ml (5 ani)A03AD02MPinovativ16.5018.8125.42DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  3805W52195001!OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/mlLIOF. PT. SOL. PERF.ACTAVIS - S.R.L. - ROMÂNIAOXALIPLATINUMCutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 20 ml, conținând oxaliplatină 50 mg (2 ani)L01XA03MGgeneric100.47110.52134.92DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la expirarea APP Decizianr. 736/18.05.2018.Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  3806W52195002!OXALIPLATIN ACTAVIS 5 mg/mlLIOF. PT. SOL. PERF.ACTAVIS - S.R.L. - ROMÂNIAOXALIPLATINUMCutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 50 ml, conținând oxaliplatină 100 mg (2 ani)L01XA03MGgeneric212.78234.06285.74DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la expirarea APP Decizia nr. 736/18.05.2018.Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  3880W08978004!PEGASYS 180 mcg/0.5 mlSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ180 mcg/ 0.5 mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEPEGINTERFERONUM ALFA - 2ACutie x 1 seringă preumplută x 0.5 ml soluție injectabilă (3 ani)L03AB11MIinovativ651.55681.55781.04DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  3920W60245001!PERJETA 420 mgCONC. PT. SOL. PERF.420 mgROCHE REGISTRATION LIMITED - MAREA BRITANIEPERTUZUMABUMCutie x 1 flacon din sticlă x 14 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă x 420 mg pertuzumabL01XC13MIinovativ11418.3211448.3112516.82DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  01234567891011121314151617
  4158W57666001!QUARELINCOMPR.CHINOIN PRIVATE CO. LTD. MEMBER OF SANOFI-AVENTIS GROUP - UNGARIACOMBINAȚIICutie x 1 blister x 10 comprimate (3 ani)N02BB52MIinovativ7.768.8511.96DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  4326W13667002!RISPOLEPT CONSTA 37.5 mgPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.37.5 mgJANSSEN PHARMACEUTICA NV - BELGIARISPERIDONUMCutie x 1 flacon pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită, o seringă preumplută cu 2 ml solvent + 2 ace (3 ani)N05AX08MIinovativ421.31451.31530.08DCPrețurile sunt valabile până la data de1 octombrie 2018.
  4327W13833002!RISPOLEPT CONSTA 50 mgPULB. + SOLV. PT. SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.50 mgJANSSEN PHARMACEUTICA NV - BELGIARISPERIDONUMCutie x 1 flacon pulbere pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită, o seringă preumplută cu 2 ml solvent + 2 ace (3 ani)N05AX08MIinovativ518.20548.20635.69DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  4340W61487001!ROACTEMRA 162 mgSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂ162 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIETOCILIZUMABUMCutie cu 4 seringi preumplute sistem de protecție pentru ac a câte 0.9 ml soluție (30 luni)L04AC07MIinovativ3786.863816.864198.53DCPrețurile sunt valabile până la data de1 octombrie 2018.
  4341W53869001!ROACTEMRA 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIETOCILIZUMABUMCutie x 1 flacon x 4 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (30 luni)L04AC07MIinovativ530.18560.18648.75DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  4342W53869003!ROACTEMRA 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIETOCILIZUMABUMCutie x 1 flacon x 10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (30 luni)L04AC07MIinovativ1319.371349.371508.96DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  4343W53869005!ROACTEMRA 20 mg/mlCONC. PT. SOL. PERF.20 mg/mlROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIETOCILIZUMABUMCutie x 1 flacon x 20 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă (30 luni)L04AC07MIinovativ2602.942632.932908.05DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  4346W51334002!ROCALTROLCAPS. MOI0.25 mcgROCHE ROMÂNIA - S.R.L. - ROMÂNIACALCITRIOLUMCutie x 5 blistere Al/PVC x 20 capsule moi (3 ani)A11CC04MIinovativ47.9454.6569.10DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de expirare APP nr. 775/31.05.2018.Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  4506W57427002!SEVIKAR 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM)Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (4 ani)C09DB02MIinovativ68.0176.1796.31DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  4507W57425002!SEVIKAR40 mg/10 mgCOMPR. FILM.40 mg/10 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM)Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (4 ani)C09DB02MIinovativ74.5583.49105.57DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  4508W57426002!SEVIKAR 40 mg/5 mgCOMPR. FILM.40 mg/5 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM)Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (4 ani)C09DB02MIinovativ68.0176.1796.31DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  4636W00321001!SOLIAN 200 mgCOMPR. DIVIZ.200 mgSANOFI - AVENTIS FRANCE - FRANȚAAMISULPRIDUMCutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr. diviz.; (3 ani)N05AL05MIinovativ47.1153.7167.91DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  4637W07071001!SOLIAN 400 mgCOMPR. FILM.400 mgSANOFI - AVENTIS FRANCE - FRANȚAAMISULPRIDUMCutie x 3 blistere x 10 comprimate filmate (3 ani)N05AL05MIinovativ77.7987.12110.16DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  4827W52316001!TAMIFLU 30 mgCAPS.30 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEOSELTAMIVIRUMCutie x 10 capsule (blister PVC/PE/PVDC/Al) (7 ani)J05AH02MIinovativ29.1933.2843.53DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  01234567891011121314151617
  4828W13633001!TAMIFLU 75 mgCAPS.75 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEOSELTAMIVIRUMCutie x 1 blister PVC/PE/PVDC/Al x 10 capsule (10 ani)J05AH02MIinovativ54.0160.5076.49DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  4842W42501001!TARCEVA 100 mgCOMPR. FILM.100 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEERLOTINIBUMCutie x 3 blistere din PVC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani)L01XE03MIinovativ5815.175845.176409.39DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  4843W42502001!TARCEVA 150 mgCOMPR. FILM.150 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEERLOTINIBUMCutie x 3 blistere din PVC/Al x 10 comprimate filmate (3 ani)L01XE03MIinovativ7173.707203.697890.18DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  4846W13105001!TARGOCID 400 mgPULB. + SOL. PT. SOL. INJ./PERF. SAU SOL. ORALĂ400 mgAVENTIS PHARMA LTD - MAREA BRITANIETEICOPLANINUMCutie x 1 flacon din sticlă incoloră tip I, a 22 ml, prevăzut cu dop din cauciuc bromobutilic, sigiliu din Al și capac detașabil din PP care conține pulbere + 1 fiolă din sticlă incoloră tip I care conține solv. (apă pentru preparate inj., 3 ml) (3 ani)J01XA02MIinovativ95.03106.43129.93DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  5181W59323002!TYPHERIXSOL. INJ. ÎN SERINGĂ PRE-UMPLUTĂGLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS - S.A. - BELGIAVACCIN TIFOIDIC, POLIZAHARIDIC PURIFICATCutie x 1 seringă preumplută din sticlă x 0.5 ml soluție injectabilă x 2 ace (3 ani)J07AP03MIimuno-logic46.1252.5866.48DCMedicamentul poate fi menținut în circuitul terapeutic până la epuizarea cant. distrib. în ret. farm., dar nu mai mult de 1 an de la Decizia de expirare APP nr. 774/31.05.2018.Prețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  5522W58517001!ZELBORAF 240 mgCOMPR. FILM.240 mgROCHE REGISTRATION LTD - MAREA BRITANIEVEMURAFENIBUMCutie x blister Al/Al x 56 comprimate filmateL01XE15MIinovativ6616.746646.737283.10DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  5578W00040001!ZOVIRAXCREMĂ5%THE WELLCOME - MAREA BRITANIEACICLOVIRUMCutie x 1 tub x 5 g; (3 ani)D06BB03MPinovativ14.1816.1721.85DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  6206W64064001!ESBRIET 267 mgCOMPR. FILM.267 mgROCHE REGISTRATION LIMITED - MAREA BRITANIEPIRFENIDONUMAmbalaj multiplu: 252 comprimate filmate (3 cutii fiecare conținând 4 blistere x 21 comprimate filmate) (2 ani)L04AX05MOorfan8586.778616.769430.43DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  6207W64065001!ESBRIET 801 mgCOMPR. FILM.801 mgROCHE REGISTRATION LIMITED - MAREA BRITANIEPIRFENIDONUM4 blistere fiecare conținând 21 comprimate filmate (84 în total) (2 ani)L04AX05MOorfan8586.778616.769430.43DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  6218W12507003!LOKREN 20 mgCOMPR. FILM.20 mgSANOFI- AVENTIS FRANCE - FRANȚABETAXOLOLUMCutie cu 6 blistere Al/PVC x 14 comprimate filmate (3 ani)C07AB05MIinovativ37.6542.9256.14DCPrețurile sunt valabile până la data de 1 octombrie 2018.“
  3. În anexa nr. 1, pozițiile nr. 25, 135, 599, 1140, 1141, 1142, 1405, 1829, 1843, 1844, 1845, 2618, 2619, 2620, 2621, 4884, 4885, 5241 și 6170 se abrogă.4. În anexa nr. 2, în Lista A, după poziția nr. 496 se introduc 4 noi poziții, pozițiile nr. 497-500 cu următorul cuprins:
  Nr. Crt.cod_cimobsDenumire produsformaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmstarePreț producător (lei)PRG (lei) pentru medicamente generice 65%PRG (lei) pentru medicamente biosimilare 80%PRG (lei) pentru medicamente generice 65% =Actualizare 2017=PRG (lei)pentru medicamente biosimilare 80% =Actualizare 2017=
  01234567891011121314151617
  „497W53445002INOVUM 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgMENARINI INTERNATIONAL OPERATION LUXEMBOURG - S.A. - LUXEMBURGCOMBINAȚII (OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINĂ)Cutie cu blistere din OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (5 ani)C09DB02MIinovativ62.33--40.51-
  498W57427002SEVIKAR 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgTERAPIA - S.A. - ROMÂNIACOMBINAȚII (OLMESARTANUM + AMLODIPINUM)Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 28 comprimate filmate (4 ani)C09DB02MIinovativ68.0144.2-44.65-
  01234567891011121314151617
  499W53445003INOVUM 20 mg/5 mgCOMPR. FILM.20 mg/5 mgMENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBURG - S.A. - LUXEMBOURGCOMBINAȚII (OLMESARTANUM MEDOXOMIL + AMLODIPINUM)Cutie x blistere OPA-Al-PVC/Al x 56 comprimate filmate (5 ani)C09DB02MIinovativ170.50110.82-111.95-
  500W13478001INVANZ 1 gPULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.1 gMERCK SHARP DOHME LTD - MAREA BRITANIEERTAPENEMUMCutie x 1 flacon de sticlă conținând pulb. pt. conc. pt. sol. perf. (2 ani)J01DH03MIinovativ141.3991.9-92.84-“
  5. În anexa nr. 2, în Lista A, pozițiile nr. 478, 488 și 489 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  Nr. Crt.cod_cimobsDenumire produsformaConcentrațieFirma/țaraDCIAmbalajgrupa ATCstatut_frmstatut_anmstarePreț producător (lei)PRG (lei) pentru medicamente generice 65%PRG (lei) pentru medicamente biosimilare 80%PRG (lei) pentru medicamente generice 65% =Actualizare 2017=PRG (lei) pentru medicamente biosimilare 80% =Actualizare 2017=
  „478W59948001KALETRA 200 mg/50 mgCOMPR. FILM.200 mg/50 mgABBVIE LTD - MAREA BRITANIELOPINAVIRUM + RITONAVIRUMCutie x 1 flacon din HPDE x 120 comprimate filmate (3 ani)J05AR10MIinovativ1390.05903.53-912.79-
  ...................................................................................................................................…..............................................................................................................................................…........................................................................................................................................…
  488W53447002INOVUM 40 mg/10 mgCOMPR. FILM.40 mg/10 mgMENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBURG - S.A. - LUXEMBOURGCOMBINAȚII (OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINĂ)Cutie cu blistere OPA-Al-VC/Al x 28 comprimate filmate (5 ani)C09DB02MIinovativ71.33--46.36
  489W53446002INOVUM 40 mg/5 mgCOMPR. FILM.40 mg/5 mgMENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBURG - S.A. - LUXEMBOURGCOMBINAȚII (OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINĂ)Cutie cu blistere OPA-Al-VC/Al x 28 comprimate filmate (5 ani)C09DB02MIinovativ66.11--42.97-“
  6. În anexa nr. 2, în Lista B, poziția nr. 604 se abrogă.
  ----