HOTĂRÂRE nr. 533 din 12 iulie 2018privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2018  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, și al Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 final din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2018-31 iulie 2019, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) Prezenta hotărâre stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-2019, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2018-31 iulie 2019, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792, așa cum este prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Pentru anul școlar 2018-2019 se alocă suma de 571.988 mii lei pentru Programul pentru școli al României. (3) Suma prevăzută la alin. (2) pentru anul școlar 2018-2019 se utilizează după cum urmează:a) 87.372 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe și legume și 43.689 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 1;b) 192.219 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate fără adaos de lapte praf și 43.689 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente, conform anexei nr. 2;c) 205.019 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificație, conform anexei nr. 3, exclusiv din bugetul național.(4) Repartizările orientative ale ajutorului financiar FEGA pentru fiecare stat membru sunt cele care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 795/2016 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, respectiv pentru anul școlar 2018-2019 suma de 6.866.848 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 10.743.836 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 13 septembrie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prezenta hotărâre stabilește bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în anul școlar 2017-2018, care cuprinde și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2017) 1.792 final de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pentru perioada 1 august 2017-31 iulie 2018, precum și ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2018- 31 iulie 2019, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792.2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică și pentru perioada 2018-2023.3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Măsurile educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anii școlari din perioada Programului pentru școli al României se implementează la nivelul unui an școlar, în oricare din cele două semestre, și sunt următoarele:4. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Documentațiile de atribuire prevăzute în acordurile-cadru de furnizare a produselor se elaborează pe baza documentației standardizate prevăzute la alin. (8), cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și ale hotărârii anuale a Guvernului adoptate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, pentru fiecare an școlar.5. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Plata ajutorului financiar din FEGA se face de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în termen de 3 luni de la depunerea cererilor de plată, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație prevăzute la art. 17 alin. (1).6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Repartizările orientative ale ajutorului financiar FEGA pentru fiecare stat membru sunt cele care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 795/2016 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole, iar pentru anul școlar 2017-2018, potrivit Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C (2018) 1.762 din 27.03.2018 de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe și legume în școli și pentru lapte în școli, pe perioada 1 august 2018- 31 iulie 2019, și de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2017) 1.792, suma este de 5.493.478 euro pentru acordarea gratuită de fructe și legume și derularea măsurilor educative aferente și de 12.605.204 euro pentru acordarea gratuită de lapte și produse lactate și derularea măsurilor educative aferente.7. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Ajutorul financiar alocat din FEGA pentru măsurile educative aferente nu poate depăși 15% din ajutorul financiar alocat pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate și pentru derularea măsurilor educative aferente.(2) În cazul în care ajutorul financiar pentru măsurile educative aferente nu este utilizat în întregime, acesta este utilizat pentru stabilirea ajutorului financiar destinat acordării gratuite de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate.(3) Stabilirea plafonului ajutorului financiar semestrial pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate se realizează ținând seama de numărul total de zile de școală din anul școlar aferent și de numărul de zile de școală din semestrul respectiv.(4) În cazul în care valoarea totală eligibilă a cererilor de plată pentru acordarea gratuită de fructe și legume, respectiv de lapte și produse lactate depășește plafonul calculat semestrial, valoarea ajutorului financiar pentru fiecare cerere eligibilă se stabilește proporțional cu încadrarea în plafonul respectiv.(5) Plafonul ajutorului financiar al semestrului II al anului școlar se regularizează cu eventualele economii apărute ca urmare a plăților efectuate pentru semestrul I.8. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, contractele/acordurile-cadru încheiate pentru distribuția laptelui și produselor lactate, precum și pentru distribuția de fructe și/sau legume proaspete aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri fac excepție de la prevederile art. 3 alin. (3) în privința numărului de porții distribuite, produsele distribuindu-se în conformitate cu acordurile-cadru/contractele încheiate, până la expirarea acestora, fără posibilitatea de prelungire, cu încadrarea în sumele alocate conform prevederilor art. 17 alin. (3) și (4).9. La articolul 23, alineatul (3) se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  Ministrul educației naționale,
  Valentin Popa
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat
  București, 12 iulie 2018.Nr. 533.  +  Anexa nr. 1
  SUME
  pentru acordarea gratuită de fructe și legume proaspete
  și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2018-2019
  -mii lei-
  JudețulNumărul total de preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazialDistribuția fructelor și legumelorTotal distribuțieMăsuri educative 2019
  10 septembrie- 21 decembrie 201814 ianuarie- 1 februarie 201911 februarie-14 iunie 2019
  Alba35.8536171296881.434717
  Arad46.0077911668831.840920
  Argeș64.7271.1132331.2432.5891.295
  Bacău70.9951.2222561.3632.8411.420
  Bihor68.0611.1702451.3072.7221.361
  Bistrița-Năsăud35.8626171296891.435717
  Botoșani50.0568631809612.0041.001
  Brașov63.5681.0912291.2212.5411.271
  Brăila32.1295541166171.287643
  Buzău47.5648181719131.902951
  Caraș-Severin26.988465975181.080540
  Călărași32.6905621186281.308654
  Cluj71.7961.2322581.3782.8681.436
  Constanța78.8601.3552841.5143.1531.577
  Covasna26.289452955051.052526
  Dâmbovița52.2458991881.0032.0901.045
  Dolj64.8181.1142331.2452.5921.296
  Galați55.6259582001.0682.2261.113
  Giurgiu27.7434771005331.110555
  Gorj35.0766041266731.403702
  Harghita38.9146691407471.556778
  Hunedoara37.3266431347171.494747
  Ialomița28.5804911035491.143572
  Iași97.7711.6823521.8773.9111.955
  Ilfov42.9877381558251.718860
  Maramureș50.9278761839782.0371.019
  Mehedinți24.78542789476992496
  Mureș65.3071.1232351.2542.6121.306
  Neamț51.5488881869902.0641.031
  Olt40.7677021477831.632815
  Prahova77.5401.3352791.4893.1031.551
  Satu Mare40.2576921457731.610805
  Sălaj27.622475995301.104552
  Sibiu48.8428391769381.953977
  Suceava83.4741.4363011.6033.3401.669
  Teleorman31.7865471146101.271636
  Timiș70.3821.2092531.3512.8131.408
  Tulcea22.82139382438913456
  Vaslui49.2298481779451.970985
  Vâlcea36.4406271317001.458729
  Vrancea37.2346411347151.490745
  Municipiul București192.9713.3116963.7047.7113.857
  TOTAL2.184.46237.5667.86441.94287.37243.689
   +  Anexa nr. 2
  SUME
  pentru acordarea gratuită de lapte de consum și produse lactate
  fără adaos de lapte praf și pentru derularea măsurilor educative aferente în anul școlar 2018-2019
  -mii lei-
  JudețulNumărul total de preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazialDistribuția laptelui natural de consum și a produselor lactate fără adaos de lapte prafTotal distribuțieMăsuri educative 2019
  10 septembrie- 21 decembrie 201814 ianuarie- 1 februarie 201911 februarie-14 iunie 2019
  Alba35.8531.3572841.5143.155717
  Arad46.0071.7403641.9434.047920
  Argeș64.7272.4495132.7345.6961.295
  Bacău70.9952.6895622.9996.2501.420
  Bihor68.0612.5745392.8755.9881.361
  Bistrița-Năsăud35.8621.3572841.5153.156717
  Botoșani50.0561.8983962.1144.4081.001
  Brașov63.5682.4015032.6855.5891.271
  Brăila32.1291.2182541.3572.829643
  Buzău47.5641.8013772.0094.187951
  Caraș-Severin26.9881.0222141.1402.376540
  Călărași32.6901.2372591.3812.877654
  Cluj71.7962.7105693.0336.3121.436
  Constanța78.8602.9816253.3316.9371.577
  Covasna26.2899942081.1102.312526
  Dâmbovița52.2451.9794142.2074.6001.045
  Dolj64.8182.4515132.7385.7021.296
  Galați55.6252.1074412.3504.8981.113
  Giurgiu27.7431.0502201.1722.442555
  Gorj35.0761.3302781.4823.090702
  Harghita38.9141.4713081.6443.423778
  Hunedoara37.3261.4142961.5773.287747
  Ialomița28.5801.0812261.2072.514572
  Iași97.7713.7017744.1308.6051.955
  Ilfov42.9871.6233401.8163.779860
  Maramureș50.9271.9274032.1514.4811.019
  Mehedinți24.7859391961.0472.182496
  Mureș65.3072.4705172.7595.7461.306
  Neamț51.5481.9534082.1774.5381.031
  Olt40.7671.5443231.7223.589815
  Prahova77.5402.9376143.2756.8261.551
  Satu Mare40.2571.5223191.7003.541805
  Sălaj27.6221.0442191.1672.430552
  Sibiu48.8421.8453872.0634.295977
  Suceava83.4743.1596613.5267.3461.669
  Teleorman31.7861.2042521.3432.799636
  Timiș70.3822.6605572.9736.1901.408
  Tulcea22.8218641819642.009456
  Vaslui49.2291.8653902.0794.334985
  Vâlcea36.4401.3802891.5393.208729
  Vrancea37.2341.4092951.5733.277745
  Municipiul București192.9717.2891.5298.15116.9693.857
  TOTAL2.184.46282.64617.30192.272192.21943.689
   +  Anexa nr. 3
  SUME
  pentru acordarea gratuită de produse de panificație în anul școlar 2018-2019
  -mii lei-
  JudețulNumărul total de preșcolari și elevi din ciclul primar și gimnazial10 septembrie - 21 decembrie 201814 ianuarie - 1 februarie 201911 februarie - 14 iunie 2019Total distribuție
  Alba35.8531.4653071.5943.366
  Arad46.0071.8783932.0454.316
  Argeș64.7272.6445532.8786.075
  Bacău70.9952.9036073.1566.666
  Bihor68.0612.7785823.0266.386
  Bistrița-Năsăud35.8621.4653071.5943.366
  Botoșani50.0562.0494282.2254.702
  Brașov63.5682.5925442.8265.962
  Brăila32.1291.3152751.4283.018
  Buzău47.5641.9444072.1154.466
  Caraș-Severin26.9881.1032311.2002.534
  Călărași32.6901.3362791.4533.068
  Cluj71.7962.9266143.1926.732
  Constanța78.8603.2196743.5067.399
  Covasna26.2891.0732251.1692.467
  Dâmbovița52.2452.1364472.3234.906
  Dolj64.8182.6465542.8826.082
  Galați55.6252.2754762.4735.224
  Giurgiu27.7431.1342371.2332.604
  Gorj35.0761.4363001.5593.295
  Harghita38.9141.5883331.7303.651
  Hunedoara37.3261.5263191.6603.505
  Ialomița28.5801.1672441.2712.682
  Iași97.7713.9958364.3479.178
  Ilfov42.9871.7523681.9114.031
  Maramureș50.9272.0804352.2644.779
  Mehedinți24.7851.0132121.1022.327
  Mureș65.3072.6665582.9046.128
  Neamț51.5482.1084412.2924.841
  Olt40.7671.6663491.8133.828
  Prahova77.5403.1716633.4477.281
  Satu Mare40.2571.6433441.7903.777
  Sălaj27.6221.1272361.2282.591
  Sibiu48.8421.9924182.1724.582
  Suceava83.4743.4117143.7117.836
  Teleorman31.7861.2992721.4132.984
  Timiș70.3822.8716023.1296.602
  Tulcea22.8219331951.0152.143
  Vaslui49.2292.0144212.1894.624
  Vâlcea36.4401.4903121.6203.422
  Vrancea37.2341.5213181.6553.494
  Municipiul București192.9717.8711.6478.58118.099
  TOTAL2.184.46289.22118.67797.121205.019
  -----