REGULAMENT din 30 septembrie 2009 pentru compunerea și portul uniformelor de poliție
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 30 octombrie 2009    Notă
    *) Aprobat prin ORDINUL nr. 236 din 30 septembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 30 octombrie 2009.
     +   +  Partea I Portul uniformelor de poliție  +  Capitolul I Uniformele de polițieI. Reguli generalePrezentul regulament stabilește și descrie totalitatea articolelor de echipament din compunerea uniformelor de poliție și condiționează modul de purtare a acestora de către toate efectivele de polițiști. Regulamentul nu descrie echipamentul specific structurilor de poliție.Pentru constituirea unei uniforme se folosesc articole de echipament prevăzute în normele de echipare, care de regulă sunt aceleași pentru toate specialitățile.Diferențierea între specialități se realizează atât prin culoarea articolelor vestimentare de echipament, cât și prin folosirea de accesorii și semne distinctive.Prin folosirea unor accesorii și semne distinctive se realizează diferențierea în funcție de grad, obținându-se: uniforme pentru chestori, uniforme pentru comisari, uniforme pentru inspectori, uniforme pentru agenți, uniforme pentru studenți și elevi.În funcție de situația în care se află polițistul, se pot constitui: uniforma de ceremonie, uniforma de reprezentare, uniforma de serviciu, uniforma de oraș, uniforma de instruire și uniforma de clasă, iar în funcție de sezon se pot constitui:a) uniforma de vară - perioada sezonului cald: de la 1 mai până la 31 octombrie;b) uniforma de iarnă - perioada sezonului rece: de la 1 noiembrie până la 30 aprilie.Schimbarea uniformelor de sezon - vară sau iarnă - și portul unor articole de echipament din compunerea unei uniforme se fac în funcție de condițiile climaterice și de zona geografică, prin dispoziții ale șefilor de unități.Cu ocazia schimbării ținutei de sezon se prezintă demonstrativ articolele de echipament ce urmează a fi purtate, pe categorii de polițiști.Introducerea sau scoaterea din dotare a unor articole de echipament descrise în regulament, precum și modificarea acestora sau a regulilor de purtare se fac numai cu avizul Direcției logistice și cu aprobarea ministrului administrației și internelor.Șefii de unități, subunități, formațiuni și instituții de învățământ răspund de aplicarea întocmai a tuturor prevederilor prezentului regulament.Polițiștii sunt obligați să cunoască regulile privind portul uniformelor, să aibă o ținută completă, îngrijită și bine întreținută, atât în timpul serviciului, cât și în afara lui.Polițiștii care desfășoară activități cu publicul poartă în mod obligatoriu, în timpul programului de lucru, uniforma de reprezentare, de serviciu sau echipamentul specific, stabilit prin normele de echipare, conform misiunilor și activităților specifice desfășurate la birou sau în teren - ghișeele de eliberare a cazierului judiciar, ghișeele de lucru cu publicul ale serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, ghișeele de lucru cu publicul ale serviciilor publice comunitare de regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, precum și ghișeele de lucru ale Inspectoratului General pentru Imigrări, birourile de relații publice, structurile de relații cu publicul, personalul structurilor de poliție de ordine publică, aparținând poliției județene, municipale, orășenești, rurale, transporturi, rutiere, birourile și posturile de poliție comunale, dispeceratele, personalul examinator pentru obținerea permisului de conducere, personalul de serviciu și control acces, personalul din centrele de reținere și arestare preventivă, centrele regionale de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil, centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică, personalul care încadrează structurile de intervenție și acțiuni speciale, personalul structurilor poliției de frontieră ce încadrează punctele de frontieră, care execută misiuni de supraveghere a frontierei de uscat și pe apă, instructorii și comandanții de subunități din instituțiile de învățământ. (la 25-07-2018, Paragraful 11, Punctul I. din Capitolul I , Partea I a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 16 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018 ) Polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, pe timpul programului de lucru la ghișeu și în contact nemijlocit cu cetățenii, sunt echipați în ținută civilă, decentă și îngrijită, corespunzătoare anotimpului. (la 25-07-2018, Paragraful 12, Punctul I. din Capitolul I , Partea I a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 82 din 16 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 25 iulie 2018 ) Polițiștii sunt obligați să poarte uniforma prevăzută cu semnele distinctive ale corpului din care fac parte, precum și ale structurii în care își desfășoară activitatea.Polițiștii pot purta haine civile, corespunzătoare sezonului, pe timpul deplasării de la domiciliu la unitate și invers sau în timpul serviciului, în alte situații decât cele anterior descrise.Studenții și elevii pot purta haine civile pe timpul concediilor sau al învoirilor. La decizia șefilor, ținuta civilă poate fi purtată și pe timpul executării unor misiuni specifice.Se interzic portul altor articole de echipament nespecifice sau combinate, cu excepția celor descrise și asigurate conform reglementărilor în vigoare, precum și folosirea articolelor de echipament pentru acțiuni și misiuni specifice în afara locurilor de desfășurare a activităților pentru care au fost acordate.Se interzice efectuarea de modificări care contravin dispozițiilor prezentului regulament la articolele de echipament.Polițiștii care după încetarea raporturilor de serviciu au aprobarea să poarte uniforma de poliție sunt obligați să respecte prevederile prezentului regulament.Se interzice purtarea, în orice situație, de către persoane neautorizate a uniformei de poliție sau a unor articole din compunerea uniformelor de poliție.Nerespectarea regulilor referitoare la ținută și portul uniformei de poliție atrage răspunderea juridică a polițistului, în condițiile legii.II. Clasificarea uniformelor de polițieA. Corpul ofițerilor de poliție:– uniforma de ceremonie;– uniforma de reprezentare;– uniforma de serviciu.B. Corpul agenților de poliție:– uniforma de reprezentare;– uniforma de serviciu.C. Elevii din instituțiile de învățământ:– uniforma de oraș;– uniforma de instruire/serviciu.D. Studenții din instituțiile de învățământ:– uniforma de oraș;– uniforma de clasă;– uniforma de instruire.III. Descrierea și portul uniformelor de polițiePentru simplificarea explicațiilor, în text structurile de poliție ale ministerului vor fi grupate și denumite în continuare astfel:– grupa A - Poliția Română, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;– grupa B - Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, respectiv serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor;– grupa C - aparatul central, structuri subordonate unor unități centrale, Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen, Direcția economico-administrativă, Clubul Sportiv "Dinamo" București, Direcția formare inițială și continuă, structuri în coordonarea Ministerului Administrației și Internelor.A. Uniforma de ceremonieUniforma de ceremonie este prevăzută numai pentru corpul ofițerilor de poliție și se acordă ofițerilor care ocupă funcții de conducere până la nivel de șef serviciu/similar, inclusiv.Elementele caracteristice ale uniformei de ceremonie sunt: sacoul la două rânduri de nasturi, având epoleți cu grad profesional și suport de grad pentru mânecă, petlițe, eghilet cu două ramuri și accesorii, pantalonii cu vipușcă și lampas pentru chestori și vipușcă pentru ceilalți ofițeri.Ofițerii de poliție femei poartă fustă în loc de pantalon.Culoarea stofei pentru uniforma de ceremonie este: neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru toate grupele.La uniforma de ceremonie se poartă pantofi de ceremonie care să se asorteze la culoare - negru sau alb - cu întreaga uniformă.Uniforma de ceremonie se poartă în următoarele ocazii:a) la decizia șefilor, care precizează articolele de echipament specifice și accesoriile ce intră în compunerea uniformei de ceremonie;b) facultativ, în diferite ocazii: în zilele de sărbători legale, la spectacole, la reuniuni oficiale și ceremonii.Eghiletul cu accesorii se poartă numai la decizia șefilor.La ținuta de ceremonie, pe timpul sezonului rece - iarna, se poartă scurta din stofă sau din piele.Polițiștii care nu au dreptul la portul uniformei de ceremonie pot purta, în ocaziile menționate mai sus, uniforma de reprezentare cu cămașă albă și eghilet/șnur pentru ceremonie.B. Uniforma de reprezentareUniforma de reprezentare este prevăzută atât pentru ofițeri, cât și pentru agenți.Se poartă pe timpul deplasărilor de la domiciliu la serviciu și în birouri de către personalul cu activități preponderente în aceste spații, la unele întâlniri sau la ordinul șefilor, precum și în locul uniformei de ceremonie de către personalul care nu are dreptul la această uniformă.Elementele caracteristice ale uniformei de reprezentare sunt:1. pentru ofițeri - șapcă, sacou la două rânduri de nasturi cu suport de grad pentru mânecă, cămașă/cămașă-bluză, epoleți cu grad profesional, petlițe și pantaloni fără vipușcă - excepție fac chestorii care au pantaloni cu vipușcă și lampas;2. pentru agenți - șapcă, sacou la un rând de nasturi cu suport de grad pentru mânecă, cămașă/cămașă-bluză, epoleți cu grad profesional, petlițe și pantaloni fără vipușcă.Culoarea stofei pentru uniforma de reprezentare este: bleumarin-indigo - sacoul și pantalonul - pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo - sacoul și gri-fer - pantalonul pentru efectivele din grupa B, bleumarin - sacoul și pantalonul, pentru efectivele din grupa C.Ofițerii și agenții de poliție femei poartă fustă sau pantalon.La ținuta de reprezentare, pe timpul iernii, se poartă scurta cu mesadă detașabilă, iar pe timp ploios, impermeabilul.C. Uniforma de serviciuUniforma de serviciu este prevăzută atât pentru ofițeri, cât și pentru agenți. Se poartă pe timpul acțiunilor și misiunilor specifice de poliție desfășurate în teren, precum și la activități de pregătire și instruire sau la ordinul șefilor.Elementele caracteristice ale uniformei de serviciu sunt: șepcuța de vară, șapca din tercot, căciula, completul modular, bluza matlasată cu mâneci detașabile, pantalonii din tercot, cămașa-bluză, tricoul și centura.Culoarea articolelor pentru uniforma de serviciu este: bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol la partea superioară a completului modular și a bluzei matlasate și bleumarin-indigo - pantalonul pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platcă gri-fer la partea superioară a completului modular și a bluzei matlasate și gri-fer - pantalonul pentru efectivele din grupa B, bleumarin - completul modular, bluza matlasată și pantalonul pentru efectivele din grupa C.D. Uniforma de orașUniforma de oraș este prevăzută pentru studenții și elevii din instituțiile de învățământ. Aceste efective poartă ținuta de oraș în următoarele ocazii:a) la ordinul directorului instituției, cu ocazia diferitelor festivități sau în anumite misiuni;b) când pleacă în concediu, învoiri sau pe timpul stagiului de practică, la ordin.E. Uniforma de instruireSe poartă de către studenții și elevii din instituțiile de învățământ, pe timpul pregătirii specifice.F. Uniforma de clasăSe poartă de către studenții din instituțiile de învățământ la activitățile de studiu în clasă sau la alte activități similare stabilite de directorul instituției.IV. Alte uniformeUniforma polițiștilor care au aprobarea de a purta uniformă după încetarea raporturilor de serviciu este aceeași ca a polițiștilor în activitate.Polițiștii care după încetarea raporturilor de serviciu au aprobarea de a purta uniformă o pot folosi în următoarele situații:– cu ocazia zilei naționale a țării, zilei armatei sau a structurii din care au făcut parte;– la festivități, adunări, ceremonialuri și activități protocolare sau comemorative la care sunt invitați oficial;– cu ocazia primirii unor delegații ale organizațiilor de rezerviști din alte țări;– la alte activități la care sunt invitați, cu precizarea necesității prezenței în uniformă.  +  Capitolul II Reguli referitoare la portul articolelor de echipament din compunerea uniformelorA. Coifura1. ȘapcaSe poartă la uniforma de ceremonie, de reprezentare și de serviciu. Se așază pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunții, la 1-2 cm deasupra sprâncenelor, iar emblema să fie pe mijloc.2. Șepcuța și șapca din tercotSe poartă numai la uniforma de serviciu.3. CăciulaSe poartă la uniforma de reprezentare și de serviciu și, opțional, la uniforma de ceremonie. Se poartă pe timp friguros. În raport cu condițiile climaterice și cu zona geografică, polițiștii pot trece la portul căciulii în mod facultativ, iar elevii și studenții, la ordin. Pe timp geros, căciula se poate purta cu clapele lăsate în jos.B. Îmbrăcămintea și lenjeria1. SacoulSe poartă numai cu cravată. Clapele buzunarelor sacoului trebuie să fie bine întinse, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze.2. Pantalonii din stofăSe poartă împreună cu sacoul sau cu alte articole de echipament.3. Scurta cu mesadă detașabilă și guler din blană naturalăSe poartă la uniforma de reprezentare, în anotimpul rece, cu fular și cu cordonul închis. Pe timp geros, scurta se poate purta și la uniforma de serviciu, cu gulerul ridicat, asigurând purtătorului protecția feței pe timp de viscol sau de ger excesiv.Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară ori de la toamnă la iarnă.4. Impermeabilul pentru ploaieSe poartă la uniforma de reprezentare, pe timp ploios sau variabil, cu cordonul închis.Impermeabilul se poate purta și peste cămașa-bluză, închis la gât sau deschis, când se poartă și cravată.5. CămașaSe poartă la uniforma de reprezentare, numai cu cravată. Cămașa de culoare albă se poartă la uniforma de ceremonie și la uniforma de reprezentare sau atunci când se precizează portul acesteia.6. Cămașa-bluzăSe poartă atât la uniforma de reprezentare, cât și la cea de serviciu, deschisă sau închisă la gât, cu sau fără cravată. Cămașa-bluză de introdus în pantaloni/fustă, cu mânecă lungă sau scurtă, se poartă cu centură sau curea. Cămașa-bluză cu bandă la terminație, cu mânecă lungă sau scurtă, se poartă peste pantaloni/fustă. Cămașa-bluză cu mânecă lungă se poate purta cu mânecile pliate - ridicate deasupra cotului - și prinse în bridă cu nasture.7. PuloverulSe poartă peste cămașă cu cravată, sub sacou, scurta cu mesadă și guler din blană naturală, completul modular sau bluza matlasată cu mâneci detașabile.8. Completul modular - scurtă exterioară și bluzon interiora) Scurta exterioară se poartă în anotimpul rece, în modul, cu bluzonul/bluza matlasată cu mâneci detașabile sau separat de aceasta.b) Bluzonul interior se poate purta în anotimpul rece, în modul, cu scurta exterioară. Se poate purta și fără scurta exterioară, în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară și de la toamnă la iarnă.9. Bluza matlasată, cu mâneci detașabileSe poartă numai la uniforma de serviciu în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară și de la toamnă la iarnă, cu sau fără mâneci.10. Pantalonul din tercotSe poartă numai la uniforma de serviciu.11. Tricoul cu mânecă scurtăSe poartă numai la uniforma de serviciu.12. Insigna de identificareSe poartă pe pieptul drept al articolelor de îmbrăcăminte.13. Insigna pentru legitimațieSe poartă de regulă în suportul din piele pentru insignă și legitimație.C. ÎncălțăminteaPantofii, ghetele cu șiret sau cizmele scurte se poartă adecvat uniformelor și corespunzător sezonului sau misiunilor. Este interzis a se purta încălțăminte de altă culoare, format sau model decât cele stabilite prin regulament.D. Echipament divers1. CravataSe poartă la cămașă și la cămașa-bluză. Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite și va fi așezat la mijlocul deschiderii gulerului cămășii.2. FularulSe poartă la scurta cu guler din blană naturală și mesadă detașabilă, fără a se face nod în față. Se poate purta și la scurta din stofă.3. CenturaSe poartă strânsă pe talie, încheiată cu cataramă. Centura se poartă la pantaloni, peste scurta cu mesadă și guler din blană naturală, completul modular sau bluza matlasată cu mâneci detașabile, în funcție de misiunea ordonată. Când se poartă peste completul modular, bluza matlasată cu mâneci detașabile sau scurtă se fixează în talie, în bridele laterale ale acestor articole. În situații de intervenție, când pe centură sunt dispuse toate materialele din dotare, pentru asigurare, se poate utiliza cureaua din chingă, prin trecerea peste umărul stâng.4. CiorapiiSe poartă de culoarea adecvată culorii pantalonului.E. Epoleți și accesorii1. Epoleții cu grad profesionalSe poartă la uniforma de ceremonie și de reprezentare, montați pe umărul sacoului și al scurtei din stofă.2. Suporții cu grad profesionalSe poartă la uniforma de reprezentare și de serviciu aplicați pe epoleții din material fond, montați pe umerii articolelor de îmbrăcăminte.3. Suporții de grad pentru mânecăSe fixează pe față de mânecă la sacou și scurta din stofă, la 6-8 cm de la terminația mânecii.4. PetlițeleSe poartă la uniformele de reprezentare și de ceremonie, montate pe gulerul sacoului, având curbura și ramura mică orientate spre exterior.5. Emblema pentru coifurăSe aplică, cu respectarea simetriei, astfel:a) la șapca din stofă/tercot: în față, la centru, pe bandă;b) la căciulă: central, pe partea frontală;c) la șepcuță: pe partea frontală, la centru.6. Eghiletul cu două ramuri și accesoriiSe poartă pe umărul drept, la sacou, la uniforma de ceremonie sau la uniforma de reprezentare cu cămașă albă, de către ofițerii fără drept de a purta această uniformă, atunci când situația o impune.Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture care se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, și 2 nasturi care se prind primul sub reverul drept, la 1 cm de limita de răsfrângere a acestuia și o distanță de 7 cm, măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul/cazură în jos, iar al doilea, la o distanță corespunzătoare astfel încât vârful cuiului să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie sacoul.Eghiletul se prinde cu partea din mijloc - care unește cele două ramuri împletite - de nasturele de sub epolet, ramura lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braț și se prinde în față de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura scurtă cade în față formând un arc peste ramura lungă și se prinde de nasturele de jos de sub rever. Capetele ramurilor de care sunt fixate cuiele cad libere.7. Șnurul pentru ceremonieSe poartă pe umărul drept numai la uniforma de reprezentare cu cămașă albă, de către agenții de poliție, atunci când situația o impune. Fixarea și prinderea se fac printr-un singur nasture care se află sub epoletul drept, pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii.8. Eghiletul simplu cu accesoriiSe poartă pe umărul drept numai la sacou, la ținuta de oraș cu cămașă albă, de către studenți, atunci când situația o impune. Fixarea și prinderea se fac printr-un nasture care se află sub epoletul drept, pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii.9. Ecusonul de mânecăSe fixează pe axul mânecii, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului stâng.10. Ecusonul metalic nominalSe poartă la sacou, în partea stângă, deasupra buzunarului.  +  Partea a II-a Descrierea uniformelor de poliție  +  Capitolul I CoifuraA. Șapca din stofăLa uniforma de ceremonie este de culoare neagră, cu vipușcă de culoare albă pe calotă sau albă pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo ori albă pentru efectivele din grupa B și de culoare bleumarin sau albă pentru efectivele din grupa C. Șapca pentru ceremonie are panglica textilă țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare neagră, cu margini de 2 mm de culoare albă, pentru efectivele din grupa A. Pentru celelalte grupe panglica este de culoare gri.La uniforma de reprezentare este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și bleumarin pentru efectivele din grupa C.Pentru efectivele din grupa A, șapca este prevăzută pe calotă cu vipușcă de culoare gri-bleu.Se compune din calotă, bandă și cozoroc.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Pe bandă se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin-indigo cu margini de 2 mm gri-bleu pentru efectivele din grupa A și de culoare gri pentru efectivele din grupele B și C.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă prin coasere, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și galben-auriu pentru efectivele din grupa B.Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și galben-auriu pentru efectivele din grupa B, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu.Șapca de oraș pentru efectivele instituțiilor de învățământ are cozoroc simplu, vipușcă și șnur textil de culoare portocalie.B. Șepcuța cu cozorocSe confecționează din material textil de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C, bleumarin indigo pentru celelalte structuri. Pentru poliția rutieră se poate realiza de culoare albă.Calota este confecționată în clini. Pe partea frontală a calotei, pe mijloc, se aplică emblema. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii.La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare.Cozorocul este simplu.Pentru efectivele instituțiilor de învățământ, pe partea frontală a calotei are emblema pentru coifură și șnur de culoare portocalie.C. Șapca din tercotSe confecționează din material textil de culoare bleumarin pentru structurile din grupa C și de culoare bleumarin-indigo pentru celelalte structuri. Banda textilă țesută este de culoare bleumarin-indigo cu margini de 2 mm gri-bleu pentru efectivele din grupa A și de culoare gri pentru efectivele din grupele B și C.Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma ușor ridicată în partea din față.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete.Se fixează de bandă prin coasere, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C, galben-auriu pentru efectivele din grupa B. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și galben-auriu pentru efectivele din grupa B un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu.Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.Șapca este prevăzută cu două coafe, din care una din material impermeabil, care se pot utiliza în funcție de nevoile activității desfășurate.D. Bascul pentru studențiSe confecționează din țesătură tip lână/tricot de culoare bleumarin-indigo. Emblema se fixează în lateral, pe partea stângă.E. Capela pentru elevii din instituțiile de învățământSe confecționează din material textil de culoare bleumarin-indigo.Se compune din calotă, clapă și cozoroc.Calota are formă ovală. Clapa înconjoară părțile laterale, având prevăzută pe marginea superioară o vipușcă de culoare portocalie. Clapa se încheie deasupra cozorocului.Cozorocul este confecționat din material textil.Pe partea frontală a calotei se aplică emblema pentru coifură.F. Căciulaa) Căciula pentru bărbațiSe confecționează din blană naturală astrahan/caracul, de culoare gri, pentru chestori și comisari șefi și din blană naturală nutriet, de culoare gri, pentru ceilalți ofițeri, agenți de poliție, studenți și elevi din instituțiile de învățământ.Pentru efectivele poliției rutiere, la uniforma de serviciu, se poate realiza de culoare albă.Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Bordura pe interior este dublată cu postav.Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul cozorocului sau clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi.În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.b) Căciula pentru femeiAre formă ovală cu bordură aplicată.  +  Capitolul II Îmbrăcămintea și lenjeriaA. Sacoula) Sacou la două rânduri de nasturi pentru ofițeriPentru uniforma de ceremonie se confecționează din stofă de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru toate structurile.Pentru uniforma de reprezentare se confecționează din stofă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.Are revere ascuțite și se încheie la două rânduri de nasturi, alți 2 nasturi fiind montați mai sus, simetric, puțin lateral. Pe guler se aplică petlițele.Ambii piepți, sub talie, sunt prevăzuți cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus se află un buzunar fals. Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătură pe mijloc.Mâneca este dreaptă, fără manșetă, cu nasturi metalici la terminație. Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.La sacoul pentru reprezentare, pe mâneca stângă, la 4-6 cm de cusătura umărului, se aplică ecusonul specific.Sacoul este dublat în întregime cu căptușeală.Sacoul pentru studenți se confecționează în același mod și este prevăzut pe pieptul stâng cu bandă velcro pentru fixarea însemnului de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie.b) Sacoul la un rând de nasturi pentru agențiPentru uniforma de reprezentare se confecționează din stofă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.Are revere drepte și se încheie la un rând de nasturi, cu 3 nasturi metalici. Pe guler se aplică petlițele.Croiala este dreaptă, ușor cambrată. Ambii piepți, sub talie, sunt prevăzuți cu câte un buzunar ascuns, cu clapă dreaptă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se realizează un buzunar fals.Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătură pe mijloc.Mâneca este dreaptă, fără manșetă, cu nasturi metalici la terminație.Pe mâneca stângă, la 4-6 cm de cusătura umărului, se aplică ecusonul specific.Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.Sacoul este dublat în întregime cu căptușeală.Sacoul pentru elevi se confecționează în același mod și este prevăzut pe pieptul stâng cu bandă velcro pentru fixarea însemnului de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează vipușcă de culoare portocalie.B. Completul modulara) Scurta exterioarăSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirantă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C. Partea superioară a piepților și a spatelui este dublată cu platcă de culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C.Scurta se încheie cu fermoar cu sistem dublu de acțiune, dublat de foran. Pe interior este prevăzută cu fermoar prin care se poate atașa bluzonul interior. Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare, iar deasupra este inscripționată denumirea structurii.Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.Pentru efectivele din grupa A, la îmbinarea spatelui și piepților cu platca este introdusă o vipușcă din material retroreflectant.La partea superioară a piepților și sub linia taliei sunt aplicate buzunare cu clapă.În talie, scurta este prevăzută cu un șnur de ajustare și cu două bride laterale longitudinale, exterioare, care se închid în partea superioară, pentru fixarea centurii.Mâneca este dreaptă, fără manșetă, iar în partea de jos este prevăzută cu o bridă. Pentru efectivele din grupa A brida este dublată cu material retroreflectant.Pe umeri se aplică epoleți, fixați în cusătura umărului, pe care se montează suportul cu grad profesional.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.La terminație, în cusăturile laterale, scurta este prevăzută cu o deschizătură de acces la materialele din dotare, purtate la centură.Gulerul are forma clasică, cu colțuri ascuțite. Pe dosul de guler se fixează sistemul de prindere pentru glugă.Scurta exterioară este dublată în întregime cu căptușeală matlasată pe material nețesut termoizolant și este prevăzută cu mesadă detașabilă.Scurta exterioară pentru uniforma de clasă și instruire a elevilor din școlile de formare a agenților se confecționează în același mod și este prevăzută, pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.b) Bluzonul interiorSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirantă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C. Partea superioară a piepților și a spatelui este dublată cu platcă de culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C. Se încheie cu fermoar, dublat de foran, cu ajutorul căruia bluzonul se poate fixa de scurta exterioară.Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea prin șurub a insignei de identificare, iar deasupra este inscripționată denumirea structurii. Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.Pentru efectivele din grupa A, la îmbinarea spatelui și piepților cu platca este introdusă o vipușcă din material retroreflectant.La partea inferioară a piepților, lateral, sunt aplicate două buzunare oblice, ascunse.Mâneca este confecționată dintr-o singură bucată, având la terminație manșetă, prevăzută cu bridă de ajustare.Pe umeri se aplică epoleți, fixați în cusătura umărului, pe care se montează suportul de grad profesional.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.Gulerul are forma clasică, cu colțuri ascuțite.Bluzonul interior este dublat în întregime cu căptușeală.Bluzonul interior pentru uniforma de clasă și instruire a elevilor din instituțiile de învățământ de formare a agenților se confecționează în același mod și este prevăzut, pe pieptul stâng, la baza plătcii, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.C. Bluza matlasată cu mâneci detașabileSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C. Pe partea superioară a piepților și a spatelui este dublată cu platcă din material textil impermeabil și imperrespirant de culoare gri-petrol pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C. Se încheie prin fermoar detașabil, cu ajutorul căruia bluza se poate fixa de scurta exterioară.Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea prin șurub a insignei de identificare, iar deasupra este inscripționată denumirea structurii.Pe spate, sub platcă, la baza acesteia, este fixat un dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.Pentru efectivele din grupa A, la îmbinarea spatelui și piepților cu platca este introdusă o vipușcă din material retroreflectant.Pe partea superioară a piepților, sub linia de unire cu platca, sunt prevăzute două buzunare.La partea inferioară a piepților, lateral, sunt două buzunare oblice ascunse.Mâneca este dreaptă, fixată de bluză prin fermoare detașabile, fără manșetă, prevăzută la terminație cu bridă. Pentru efectivele din grupa A brida este dublată cu material retroreflectant.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.Gulerul este tip tunică.Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suportul cu grad profesional.La terminație, în cusăturile laterale, bluza este prevăzută cu o deschizătură de acces la materialele din dotare, purtate la centură.Bluza este dublată în întregime cu căptușeală, matlasată pe material nețesut termoizolant.Bluza matlasată pentru uniforma de clasă și instruire a elevilor din instituțiile de învățământ se confecționează în același mod și este prevăzută, pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.D. Bluza de instruire pentru studențiSe confecționează din material textil - tip bumbac - de culoare bleumarin-indigo. Se încheie cu fermoar dublat de foran.La partea superioară a piepților bluza este prevăzută cu buzunare.Mâneca este dreaptă, prevăzută la terminație cu manșetă.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific structurii.Bluza este confecționată cu epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului. Este căptușită în întregime.Pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, este prevăzută o bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.E. Bluzonul pentru clasă - studențiSe confecționează din material textil - tip bumbac - de culoare bleumarin-indigo. Se încheie cu fermoar dublat de foran.Spatele este confecționat cu platcă.Pe partea superioară și inferioară a piepților sunt aplicate buzunare.Mâneca este dreaptă, prevăzută la terminație cu manșetă.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific structurii.Gulerul are forma clasică, cu colțuri ascuțite.La terminație bluzonul este prevăzut cu bandă pentru ajustare.Bluzonul este confecționat cu epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului.Pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, este prevăzută o bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.F. Pantaloniia) Pantalonii pentru uniforma de ceremonieSe confecționează din stofă de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru toate structurile.Au croială dreaptă, fără manșetă. Sunt prevăzuți cu două buzunare laterale, pe cant. Șlițul pantalonilor se încheie cu fermoar.Pantalonii pentru bărbați au buzunar la spate. Betelia are aplicate găici pentru curea.Pantalonii sunt dublați pe partea superioară a fețelor cu căptușeală.Pentru chestori pantalonii sunt prevăzuți cu o vipușcă, de culoare albă pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele din grupele B și C, având pe părțile laterale un lampas confecționat din două benzi, în aceleași culori cu vipușcă.Pentru comisari și inspectori, pe cusătura laterală este montată numai vipușcă.b) Pantalonii pentru uniforma de reprezentareSe confecționează din stofă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C.Au croială dreaptă, fără manșetă. Sunt prevăzuți cu două buzunare laterale, pe cant. Șlițul pantalonilor se încheie cu fermoar.Pantalonii pentru bărbați au buzunar la spate. Betelia are aplicate găici pentru curea/centură.Pantalonii sunt dublați pe partea superioară a fețelor cu căptușeală.Pentru corpul chestorilor pantalonii sunt prevăzuți cu vipușcă de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, bleumarin pentru efectivele din grupa B și gri pentru efectivele din grupa C, având pe părțile laterale un lampas confecționat din două benzi, în aceleași culori cu vipușcă.Pantalonii pentru uniforma de oraș și de clasă a studenților și uniforma de oraș a elevilor din instituțiile de învățământ se confecționează în același mod.c) Pantalonii pentru uniforma de serviciuSe confecționează din material textil - tip bumbac - de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C.Au croiala dreaptă, fără manșetă. Pantalonii pentru bărbați au buzunar la spate.Pantalonii sunt prevăzuți cu două buzunare laterale oblice. Șlițul pantalonului se încheie cu fermoar. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.Pantalonii pentru iarnă se confecționează cu mesadă detașabilă din țesătură impermeabilă și imperrespirantă.Pantalonii pentru uniforma de instruire a elevilor din instituțiile de învățământ se confecționează în același mod.d) Pantalonii pentru uniforma de instruire a studențilorSe confecționează din material textil - tip bumbac - de culoare bleumarin-indigo.Pantalonul are croială dreaptă și este prevăzut cu buzunare, poziționate la partea superioară a fețelor.Șlițul pantalonilor se încheie cu fermoar. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.La partea inferioară pantalonii sunt prevăzuți cu sistem de ajustare ce permite introducerea acestora în bocanci.G. FustaSe confecționează din stofă de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, bleumarin pentru efectivele din grupa C sau albă pentru toate structurile la uniforma de ceremonie și din stofă de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C, la uniforma de reprezentare.Are croială clasică, cu betelie și șliț la spate. Este dublată cu căptușeală și se încheie cu fermoar.H. Scurtaa) Scurta pentru uniforma de ceremonieSe confecționează din stofă de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C și este dublată cu căptușeală matlasată.Are revere ascuțite și se încheie la două rânduri de nasturi. Sub linia taliei are aplicate buzunare oblice, ascunse.Spatele este confecționat din două bucăți, având cusătură pe mijloc și șliț.Mâneca este dreaptă, fără manșetă, cu nasturi metalici la terminație. Pe mânecile scurtei, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad.Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.b) Scurta cu mesadă detașabilă și guler din blană naturalăSe confecționează din material textil impermeabil și imperrespirant de culoare bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platcă de culoare gri-fer pentru efectivele din grupa B și bleumarin cu platcă de aceeași culoare pentru efectivele din grupa C.Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare, iar deasupra se poate inscripționa denumirea structurii.Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.Piepții se încheie prin fermoar detașabil, dublat de foran. Pe interior scurta este prevăzută cu fermoar detașabil prin care se fixează mesada.Pe piepți, sub linia taliei, scurta este prevăzută cu două buzunare oblice, ascunse.În talie, scurta este prevăzută cu două bride laterale longitudinale, exterioare, care se închid în partea superioară, pentru fixarea cordonului.Mâneca este dreaptă, fără manșetă, cu bridă la terminație.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.Pe umeri se aplică epoleți, fixați în cusătura umărului, pe care se montează suportul cu grad profesional.Gulerul are forma clasică, cu colțuri ascuțite, pe care se montează un guler din blană naturală astrahan/caracul de culoare gri pentru chestori și comisari șefi și din blană naturală nutriet de culoare gri pentru ceilalți ofițeri, agenți de poliție, studenți și elevi din instituțiile de învățământ.Scurta este dublată în întregime cu căptușeală.Mesada detașabilă se poate realiza din material termoizolant matlasat sau blană naturală.Scurta pentru uniforma de oraș pentru elevi și studenți se confecționează în același mod, având pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, o bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.c) Scurta pentru instruire a studențilorSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin-indigo și este prevăzută cu mesadă matlasată detașabilă.Se încheie cu fermoar detașabil dublat de foran.Sub linia taliei, scurta este prevăzută cu două buzunare.Mâneca este raglan, iar pe umeri se aplică epoleți.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul de mânecă specific.Scurta este dublată în întregime cu căptușeală matlasată pe material nețesut termoizolant. Mesada este fixată de scurtă prin fermoare.Scurta este prevăzută pe pieptul stâng cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.I. ImpermeabilulSe confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirantă, de culoare bleumarin-indigo cu platcă gri-petrol pentru efectivele din grupa A, bleumarin-indigo cu platcă gri-fer pentru efectivele din grupa B și de culoare bleumarin în întregime pentru efectivele din grupa C.Are croială raglan, este căptușit în întregime, se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.Spatele este croit din două bucăți, unite pe mijloc, cu șliț la terminație. Pe spate, sub platcă, la baza acesteia este fixat un dreptunghi din material textil, inscripționat cu denumirea structurii, care se poate expune la vedere, în timpul misiunilor.Pe pieptul drept, la fixarea plătcii, se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare, iar deasupra se poate inscripționa denumirea structurii.Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie.Mâneca este croită raglan, dreaptă la terminație și prevăzută cu o bridă.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific. Impermeabilul este prevăzut cu guler înalt și glugă detașabilă.Pe umeri se fixează epoleții, pe care se montează suportul cu grad profesional.Impermeabilul pentru studenți și elevi se confecționează în același mod, având pe pieptul stâng, la baza plătcii, o bandă velcro pentru aplicarea însemnului de an de studiu.J. PuloverulSe confecționează din fire acrilice tip lână, de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C și de culoare bleumarin-indigo pentru celelalte structuri.Puloverul este prevăzut pe umeri cu platcă și epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional.Pe piept este prevăzut cu o bandă, realizată prin tricotare, de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A și gri-fer pentru efectivele din grupa B, iar deasupra se poate inscripționa denumirea structurii.Pe mâneci sunt aplicate cotiere.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific structurii.Pentru efectivele instituțiilor de învățământ, pe pieptul stâng este prevăzută o bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.K. CămașaSe confecționează din țesătură tip bumbac, de culoare albă pentru uniforma de ceremonie, iar pentru uniforma de reprezentare este de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele din grupa B și bleu pentru efectivele din grupa C.Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Spatele se confecționează cu platcă. Pe pieptul stâng este aplicat un buzunar.Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.L. Cămașa bluzăSe confecționează din țesătură tip bumbac.Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț, și se poate purta deschisă, fără cravată, sau închisă cu cravată.La partea superioară a piepților sunt aplicate buzunare cu clapă.Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă, terminația acesteia fiind prevăzută cu manșetă. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional. La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.Se poate confecționa cu bandă la terminație.a) Cămașa bluză pentru efectivele din grupa A se confecționează de culoare gri-bleu, cu guler și manșete de culoare bleumarin. Spatele și piepții se confecționează cu platcă.La îmbinarea piepților și spatelui cu platca se introduce o vipușcă de culoare bleumarin.Cămașa bluză pentru poliția rutieră se confecționează cu platca de la piepți și spate de culoare albă.b) Cămașa bluză pentru efectivele din grupa B se confecționează de culoare gri, iar pentru efectivele din grupa C de culoare bleu. Spatele se confecționează cu platcă.Cămașa-bluză pentru uniforma de instruire a elevilor și studenților este prevăzută, pe pieptul stâng, deasupra buzunarului, cu bandă velcro, pentru fixarea însemnului de an de studiu.M. TricoulSe confecționează din tricot de culoare bleumarin pentru toate structurile și de culoare albă cu guler și manșete de culoare bleumarin pentru poliția rutieră.Este prevăzut cu guler.Tricoul se încheie cu nasturi, iar pe umeri este prevăzut cu epoleți, pe care se montează suportul cu grad profesional. Epoleții au un capăt fixat în cusătura mânecii. Pe spatele tricoului se poate inscripționa denumirea structurii.La nivelul pieptului este prevăzut cu o bandă de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, gri-fer pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru poliția rutieră. Tricoul pentru efectivele din grupa C este simplu.Pe pieptul drept deasupra benzii de culoare se poate inscripționa denumirea structurii.La 4-6 cm de umăr, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.Tricoul pentru elevi și studenți este prevăzut pe pieptul stâng cu bandă velcro pentru fixarea însemnului de an de studiu.  +  Capitolul III ÎncălțăminteaA. PantofiiSe confecționează din piele box, față naturală, de culoare neagră, iar pentru uniforma de ceremonie pot fi și de culoare albă.Pantofii pentru vară se confecționează cu perforații, iar cei pentru femei pot avea decupaje.Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri. Pantofii pentru uniforma de ceremonie pot avea talpa realizată din piele naturală.B. Ghetele/BocanciiGhetele/Bocancii se confecționează din piele box, față naturală, de culoare neagră, căptușite/căptușiți pe interior. Sistemul de închidere este cu șiret sau fermoar.Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.Ghetele pentru femei se confecționează la fel ca cele pentru bărbați, cu deosebirea că au carâmbul mai scurt.C. Cizme scurte pentru femeiSe confecționează din piele box, față naturală, de culoare neagră, căptușite cu blană sau cu meșină, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară.Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.  +  Capitolul IV Echipamentul diversA. CravataSe confecționează din material textil.Pentru uniforma de ceremonie, cravata se confecționează de culoare neagră cu dungi albe dispuse în diagonală la intervale succesive pentru efectivele din grupa A și de culoare bleumarin pentru celelalte structuri.Pentru uniforma de reprezentare, cravata este de culoare bleumarin cu dungi gri-bleu dispuse în diagonală la intervale succesive pentru efectivele din grupa A și de culoare bleumarin pentru celelalte structuri.B. FularulSe confecționează din fire acrilice tip lână de culoare gri-bleu pentru efectivele din grupa A, gri pentru efectivele din grupa B și bleumarin pentru efectivele din grupa C.Fularul se poate realiza și de culoare albă.C. Mănușilea) Mănușile din pieleSe confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.b) Mănușile din lânăSunt tricotate din fire de lână sau tip lână de culoare bleumarin-indigo sau albă. Au format obișnuit cu 5 degete.c) Mănușile din pânză căptușiteSe confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin-indigo, au format cu un singur deget și locaș pentru trăgaci. Sunt căptușite cu molton sau material termoizolant matlasat.D. CiorapiiSe confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare gri pentru efectivele din grupa B și de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și C.E. CenturaSe confecționează din piele de culoare neagră și este prevăzută cu cataramă confecționată din metal de culoare albă pentru efectivele din grupele A și C și de culoare galbenă pentru efectivele din grupa B. Centura poate fi realizată cu o curea din chingă textilă de culoare neagră, care se poartă ca diagonală de susținere pentru accesoriile din dotare.În funcție de nevoile activității desfășurate, centura se poate confecționa din material textil, tip chingă, de culoare neagră, cu cataramă cu sistem de autoblocare.F. Cureaua pentru pantaloniSe confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare albă pentru efectivele din grupele A și C și de culoare galbenă pentru efectivele din grupa B.G. Eghileții/ȘnurulSe confecționează din șnur textil de culoare albă pentru efectivele din grupele A și C și galbenă pentru efectivele din grupa B.a) Eghiletul pentru ofițeriSe compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu.Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu.La terminație, fiecare șnur are cui de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și galbenă pentru efectivele din grupa B.b) Șnurul pentru agențiSe confecționează dintr-un singur șnur împletit, în aceleași culori ca și pentru ofițeri.c) Eghilet pentru studenții Academiei de PolițieSe compune dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un șnur prevăzut cu un nod dublu, la terminația căruia se fixează un cui de culoare alb-argintie.H. NasturiiSe confecționează din metal alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și galben-auriu pentru efectivele din grupa B, cu diametrul de 15 mm - ornament terminație mânecă sacou - și 20 mm încheiere piepți sacou și scurtă ceremonie.Calota are imprimată în relief sigla cu însemnele heraldice specifice ministerului sau structurii.  +  Capitolul V Însemnele distinctiveA. Emblema pentru coifurăa) Emblema pentru coifura ofițerilor și agenților de polițieSe confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și galben-auriu pentru efectivele din grupa B, și reprezintă acvila, încadrată între ramuri cu frunze stilizate, astfel: 4 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul chestorilor, 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul comisarilor și corpul inspectorilor, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru corpul agenților.Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.b) Emblema pentru coifura studențilorSe confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat, și reprezintă acvila, încadrată între două rânduri de ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.c) Emblema pentru coifura elevilor din instituțiile de învățământSe confecționează din metal și reprezintă acvila, încadrată între două rânduri de ramuri cu frunze stilizate, pe pieptul căreia este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.B. Epoleți cu grad profesional/suport cu grad profesionalEpoleții/Suporții cu grad profesional sunt realizați prin brodarea cu fir metalizat pe suport textil a însemnelor de grad.La uniforma de ceremonie suportul textil este de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C sau de culoare albă pentru toate structurile, cu marginile bordurate cu un contur în formă de semicerc de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și gri-fer pentru efectivele din grupa B.La uniforma de reprezentare și de serviciu, suportul textil este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C, cu marginile bordurate cu linie de contur de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și de culoare gri-fer pentru efectivele din grupa B.Gradele profesionale sunt reprezentate prin stele de diferite dimensiuni pentru corpul ofițerilor și barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agenților.Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și de culoare galben-auriu pentru efectivele din grupa B.Gradele profesionale sunt reprezentate pe epolet/suport, astfel:1. pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roșie și cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:a) pentru chestor de poliție - o stea;b) pentru chestor principal de poliție - două stele;c) pentru chestor șef de poliție - 3 stele;d) pentru chestor general de poliție - 4 stele.La partea dinspre umăr, pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate ce formează o cunună care încadrează centrul unei stele;2. pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră și cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:a) pentru subcomisar de poliție - o stea;b) pentru comisar de poliție - două stele;c) pentru comisar șef de poliție - 3 stele;3. pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră și cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:a) pentru subinspector de poliție - o stea;b) pentru inspector de poliție - două stele;c) pentru inspector principal de poliție - 3 stele;4. pentru corpul agenților sunt brodate 1-5 barete cu dimensiuni de 1,2 cm x 3,5 cm, după cum urmează:a) agent de poliție - o baretă;b) agent principal de poliție - două barete;c) agent șef adjunct de poliție - 3 barete;d) agent șef de poliție - 4 barete;e) agent șef principal - 5 barete.C. Suportul de grad pentru mânecăEste realizat prin brodare, cu fir metalizat pe suport textil. Este constituit din 1-3 benzi cu dimensiuni diferite, după cum urmează:– pentru corpul chestorilor - 3 benzi cu lățimea de 3 cm, 2,5 cm și 2 cm;– pentru corpul comisarilor - două benzi cu lățimea de 2,5 cm și 2 cm;– pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lățimea de 2 cm;– pentru corpul agenților - o bandă cu lățimea de 0,5 cm.Benzile brodate sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și gri-fer pentru efectivele din grupa B.La uniforma de ceremonie, suportul textil este de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C sau de culoare albă pentru toate structurile.La uniforma de reprezentare, suportul textil este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.D. Însemnele de an de studiuSe confecționează pe suport textil de culoare portocalie, de formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm). Suportul textil este bordurat cu linie de contur de culoare neagră.Elementele componente ale fiecărui an de studiu - barete în formă dreptunghiulară - sunt de culoare alb-argintiu, realizate prin brodare.La partea superioară a însemnului se înscrie cu litere majuscule de culoare neagră inscripția "STUDENT", respectiv "ELEV", iar la partea inferioară se brodează baretele aferente anului de studiu - câte o baretă pentru fiecare an de studiu.E. PetlițelePetlițele sunt realizate prin brodare, cu fir metalizat, pe suport textil și reprezintă un număr diferit de ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, după cum urmează:– pentru corpul chestorilor de poliție - 5 ramuri;– pentru corpul comisarilor de poliție - 4 ramuri;– pentru corpul inspectorilor de poliție - 3 ramuri;– pentru corpul agenților de poliție - două ramuri.Ramurile care definesc petlițele sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și gri-fer pentru efectivele din grupa B.La uniforma de ceremonie, suportul textil este de culoare neagră pentru efectivele din grupa A, de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupa B, de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C sau de culoare albă pentru toate structurile.La uniforma de reprezentare, suportul textil este de culoare bleumarin-indigo pentru efectivele din grupele A și B și de culoare bleumarin pentru efectivele din grupa C.F. Ecusoanelea) Ecusonul specific pentru mânecăSe confecționează prin brodare pe suport textil și este constituit din două piese: un ecuson în formă de scut și un segment circular.Se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.Ecusonul conține elementele heraldice specifice fiecărei structuri, conform reglementărilor privind însemnele heraldice în Ministerul Administrației și Internelor.Unitățile subordonate inspectoratelor generale/similare sau aparatului central al Ministerului Administrației și Internelor utilizează pentru articolele de echipament însemnele heraldice ale structurii centrale din care fac parte.Pe segmentul circular se brodează denumirea structurii.b) Ecusonul nominalSe confecționează din aliaj neferos având fondul alb-argintiu pentru efectivele din grupele A și C și galben-auriu pentru efectivele din grupa B.Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului, sub o linie orizontală vopsită în culoarea bleumarin. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile tricolorului.Sistemul de prindere este cu agrafă metalică.G. Insignelea) Insigna pentru studii superioareSe confecționează din aliaj (patinat) și este ușor bombată.Are în conținut făclia științei, pe care apare în partea de sus o carte deschisă, iar la partea de jos o eșarfă pe care este înscris "ALMA MATER". Între ele este montat un scut cu tricolorul. Aceste elemente sunt suprapuse pe o cunună de formă ovală, care are în partea stângă frunze de stejar, iar în partea dreaptă lauri.Cununa se încheie la partea superioară cu o coroană de raze, iar la partea inferioară cu o legătură în formă de fundă.b) Insigna de absolvent al Academiei de PolițieSe confecționează din aliaj (patinat) și este ușor bombată.Pe margini este prevăzută cu o cunună care are în partea stângă frunze de stejar, iar în partea dreaptă lauri.În interiorul cununii se află aplicat un scut încadrat la partea superioară de inscripția "ACADEMIA DE POLIȚIE", iar la partea inferioară "ALEXANDRU IOAN CUZA".Pe scut se află dispusă o acvilă care are o cruce în cioc, o sabie în gheara dreaptă și o ramură de măslin în cea stângă.Pe pieptul acvilei este dispusă o balanță cu talerele în echilibru.-----------Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor de poliție a fost înlocuit cu anexa la ORDINUL nr. 152 din 6 iulie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 20 iulie 2010, potrivit pct. 2 al art. I din actul mai sus menționat.