LEGE nr. 183 din 18 iulie 2018privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 18 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2018, și până la data de 31 august 2018, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanțe publice și economie:1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2018;2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;3. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;5. reglementări privind societățile mutuale de asigurare;6. reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare;7. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;8. reglementări privind serviciile de plată;9. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare;10. măsuri privind consolidarea poziției de acționar a statului și unele măsuri privind administrarea participațiilor statului, precum și modificarea unor acte normative specifice domeniului;11. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare;12. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.II. Agricultură și dezvoltare rurală:1. modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune;2. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările și completările ulterioare;3. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 110/2012.III. Transporturi:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 55/2010;3. abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1999 privind investigația tehnică a accidentelor și incidentelor din aviația civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 794/2001;4. modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.IV. Administrație publică și dezvoltare regională:– măsuri privind reglementarea unor programe guvernamentale naționale - construcții, urbanism, educație, infrastructură și social, reabilitare termică.V. Afaceri interne:– instituirea unor măsuri privind însoțirea cu autovehicule ale poliției rutiere din cadrul Poliției Române a șefilor de delegații străine în perioada de exercitare a Președinției României la Consiliul Uniunii Europene 2019.VI. Apărare națională:1. măsuri în domeniul managementului resurselor umane pentru personalul militar al Ministerului Apărării Naționale; 2. ratificarea acordurilor între România și alte state privind mormintele de război.VII. Sănătate:1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare;2. modificarea și completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată;3. modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;4. modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și modificarea unor acte normative în domeniul sănătății;5. modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate.VIII. Cultură și identitate națională:1. modificarea și completarea unor acte normative în domeniul culturii;2. aprobarea plății contribuției financiare voluntare la fundația „Stichting Europeana“ - Olanda.IX. Educație națională:– reglementări privind domeniul învățământului universitar și preuniversitar.X. Cercetare:– crearea unui nou cadru legislativ privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu definirea unui instrument de finanțare clar, respectiv Programul-nucleu, program multianual, în sistem competițional, și care poate dezvolta rezultate ale cercetării în acord cu obiectivele Strategiei naționale CDI.XI. Fonduri europene:1. reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene nerambursabile;2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.XII. Comunicații și societate informațională:1. modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor și societății informaționale;2. aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru;3. completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare.XIII. Turism:– reglementări privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.XIV. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege  +  Articolul 2În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la data de 31 august 2018. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 iulie 2018.Nr. 183.-----