HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 14 decembrie 1999pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 17 decembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 24 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Evidentierea distinctă în contabilitate a bunurilor potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 1 se face după definitivarea inventarelor şi după atestarea lor, prin hotărâre a Guvernului, ca bunuri aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.PRIM-MINISTRU INTERIMARALEXANDRU ATHANASIUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad Rosca  +  AnexăNORMA 14/12/1999