RECTIFICARE nr. 187 din 7 decembrie 1999
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999    În Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 9 decembrie 1999, se fac următoarele rectificari:- la pagina 1, în partea de început a preambulului, în loc de "Puterea comunista instaurată în România începând cu data de 6 martie 1945 a exercitat..." se va citi: "În perioada dictaturii comuniste s-a exercitat...";- la pagina 3, art. 5 alin. (2) - randurile 3 şi 4 - în loc de expresia "organelor de securitate" se va citi: "acestor organe";- la pagina 5, art. 17 alin. (2) - rândul 4 - în loc de expresia "implicaţi în" se va citi: "care au desfăşurat";- la pagina 5, art. 20 alin. (1) - rândul 3 - expresia "deţinute de organele de securitate" se elimina;- la pagina 5, alin. (2) al art. 20 se înlocuieşte cu următorul cuprins:"(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data preluării, membrii Colegiului au acces neingradit la documentele prevăzute la alin. (1), precum şi la orice copii de pe acestea care, în această perioadă, se păstrează şi se studiază la sediile deţinătorilor.";- la pagina 5, art. 20 alin. (3) - rândul 6 - în loc de cuvintele "la cererea" se va citi: "de îndată";- la pagina 5, art. 20 alin. (6) - randurile 3 şi 4 - în loc de expresia "conducerea Serviciului Roman de Informaţii" se va citi: "instituţiile deţinătoare";- la pagina 5, art. 20 alin. (6) - rândul 5 - în loc de cuvântul "Superior" se va citi: "Suprem";- la pagina 5, art. 22 - rândul 3 - în loc de expresia "hotărâre a Parlamentului" se va citi: "lege".-------------