HOTĂRÂRE nr. 24 din 4 iulie 2018privind raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 12 iulie 2018  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,potrivit dispozițiilor art. 9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat, ale art. 77 și 78 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 10 din Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Parlamentul României aprobă raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție, cu concluziile adoptate de Comisie și propunerile formulate.(2) Raportul final al Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarifica aspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție este anexă la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Parlamentul României transmite prezenta hotărâre, raportul final anexat și dosarele cu materialele documentare care au stat la baza elaborării raportului către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Serviciul Român de Informații, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministerul Justiției, care au competențe în domeniul analizat de Comisia parlamentară de anchetă, pentru ca acestea să își poată exercita atribuțiile legale.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ADRIAN ȚUȚUIANU
  București, 4 iulie 2018.Nr. 24.  +  ANEXĂRAPORT FINALal Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru a clarificaaspectele ce țin de desființarea Direcției Generale de Protecție și Anticorupție