LEGE nr. 162 din 9 iulie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 11 iulie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din 7 martie 2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018, cu următoarele modificări: 1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:a) structuri teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcție sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;2. La articolul I punctul 4, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este organizată astfel: aparat central și structuri teritoriale organizate la nivel de direcții sau servicii, aflate în cadrul acesteia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 9 iulie 2018.Nr. 162.-----