HOTĂRÂRE nr. 1.035 din 14 decembrie 1999privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 16 decembrie 1999    În temeiul prevederilor art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 ianuarie 2000 valoarea de intrare a mijloacelor fixe prevăzută la art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, este de 5.000.000 lei.  +  Articolul 2Mijloacele fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.000.000 lei şi 5.000.000 lei, existente în patrimoniul agenţilor economici la data de 31 decembrie 1999, vor fi înregistrate în evidenţa contabilă ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, până la amortizarea lor integrală conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 105/1997 privind majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe.PRIM-MINISTRU INTERIMARALEXANDRU ATHANASIUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----------