ORDIN nr. 1.120/1.030/2014pentru aprobarea procedurii de finanțare prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI
 • Nr. 1.120 din 1 iulie 2014
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Nr. 1.030 din 7 august 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014  Având în vedere prevederile art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă procedura de finanțare prevăzută la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gyorgy Attila,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
   +  AnexăPROCEDURA DE FINANȚAREa proiectelor propuse de către autoritățile administrației publice locale din RepublicaMoldova, în baza acordurilor de finanțare încheiate cu autoritățile administrației publicelocale din România