ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 194 din 9 decembrie 1999privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 15 decembrie 1999    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Se instituie medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" pentru a marca importanţa excepţionala pe care a avut-o pentru civilizatia şi limba română poetul naţional Mihai Eminescu.  +  Articolul 2 (1) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" se conferă, cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu, cetăţenilor români sau străini care au avut contribuţii importante la promovarea, susţinerea şi răspândirea operei eminesciene. (2) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" se conferă prin decret de către Preşedintele României. (3) Dreptul de a purta medalia este personal şi netransmisibil.  +  Articolul 3 (1) Medalia comemorativa "150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" este o piesa circulara cu bordura uşor reliefata, surmontata de inelul circular prin intermediul căruia se ataşează panglica. (2) Pe avers se afla portretul aurit al poetului Mihai Eminescu, tânăr. Marginal, separat de restul câmpului cu un cerc de stele, se afla legenda circulara "1850 - 15 IANUARIE - 2000". (3) Pe revers se afla legenda "150 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUCEAFARULUI POEZIEI ROMÂNEŞTI". În partea inferioară se afla o ramura de laur şi un toc din până de gasca, incrucisate. (4) Panglica este din rips albastru deschis, având pe centru tricolorul albastru, galben, roşu şi doua benzi albe.  +  Articolul 4Precizarea detaliată a formei, a materialului din care se confectioneaza medalia, a categoriilor de cetăţeni care vor primi distincţia, modul în care aceasta se va purta, precum şi alte date sunt prevăzute în regulamentul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------- Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăREGULAMENT 09/12/1999