HOTĂRÂRE nr. 1.003 din 8 decembrie 1999privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 150 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 decembrie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Anul 2000 se declara Anul Eminescu, pentru aniversarea a 150 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu. (2) Acţiunile şi manifestările ce urmează să se desfăşoare în perioada 15 ianuarie 2000 - 15 ianuarie 2001 constituie Programul naţional "Anul 2000 - Anul Eminescu", care cuprinde: a) facsimilarea digitala a manuscriselor eminesciene; b) amenajarea complexului Ipotesti:- restaurarea unor imobile;- amenajarea unui muzeu;- construirea unui amfiteatru în aer liber şi a unei biblioteci şi altele; c) editari de cărţi, casete video şi CD-ROM, realizarea unui film documentar; d) emisiuni filatelice, numismatice şi medalistice; e) crearea unui site Internet; f) realizarea şi amplasarea unor statui şi monumente de for public; g) organizarea unor acţiuni menite să contribuie la salvarea identităţii etnice a românilor de peste hotare; h) organizarea unor zile festive, simpozioane, colocvii, festivaluri, spectacole, manifestări artistice în ţara şi în străinătate şi a unor itinerare cultural-turistice; i) acţiuni cu caracter promotional.  +  Articolul 2 (1) Pentru buna desfăşurare a acţiunilor şi manifestărilor menţionate la art. 1 alin. (2) se constituie Comitetul de coordonare "Anul Eminescu". (2) Comitetul de coordonare "Anul Eminescu", denumit în continuare comitet, va fi format din:1. Radu Vasile, prim-ministru, preşedinte de onoare;2. Ion Caramitru, ministrul culturii;3. Andrei Marga, ministrul educaţiei naţionale;4. Andrei Plesu, ministrul afacerilor externe;5. Decebal Traian Remes, ministrul finanţelor;6. Crin Antonescu, ministrul tineretului şi sportului;7. Traian Basescu, ministrul transporturilor;8. Nicolae Noica, ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului;9. Nicolae Branzea, secretar de stat, şeful Secretariatului de Stat pentru Culte;10. Vlad Rosca, secretar de stat, şeful Departamentului pentru Administraţie Publică Locală;11. Sorin Frunzaverde, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism;12. Eugen Vasiliu, preşedintele Comisiei pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa a Senatului;13. Gabriel Ţepelea, preşedintele Comisiei pentru cultura, arte şi mijloace de informare în masa a Camerei Deputaţilor;14. Eugen Simion, preşedintele Academiei Române;15. Laurentiu Ulici, preşedintele Uniunii Scriitorilor din România;16. Ioan Aniculaese, preşedintele Consiliului Judeţean Botosani;17. Gavril Marza, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava;18. Viorel Lis, primarul general la municipiului Bucureşti;19. Ioan Cojocaru, primarul municipiului Botosani;20. Ion Vasiliu, primarul comunei Ipotesti. (3) Membrii comitetului vor asigura armonizarea acţiunilor şi manifestărilor incluse în Programul naţional "Anul 2000 - Anul Eminescu".  +  Articolul 3 (1) Cheltuielile necesare pentru organizarea manifestărilor prevăzute la art. 1 alin. (2) vor fi suportate de la bugetul alocat Ministerului Culturii, precum şi prin atragerea unor resurse financiare şi/sau materiale din sponsorizări, legate, donaţii şi altele asemenea. (2) Acţiunile derulate în anul 1999 pentru realizarea Programului naţional "Anul 2000 - Anul Eminescu" se finanţează din bugetul Ministerului Culturii.  +  Articolul 4 (1) În vederea bunei desfăşurări a manifestărilor din anul 2000, instituţiile implicate pot invita delegaţi din străinătate. (2) Cheltuielile de transport vor fi suportate de partea română.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion CaramitruMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------